Sprawozdanie finansowe KO ZLP za 2017 rok

23 sty

SPRAWOZDANIE ROCZNE FINANSOWE KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU  ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017   1. Stan początkowy 2 655,14 2. Wpływy roku 2017 2 870,00 składki członkowskie 2 170,00 Sponsorzy    700,00 darowizny prywatne. 700,00 Razem poz. 1 +2   5 525,14   … Read More »

Sprawozdanie finansowe KO ZLP za rok 2016

24 sty

SPRAWOZDANIE ROCZNE FINANSOWE KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU  ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 1. Stan początkowy 2 273,85 2. Wpływy roku 2016 11 876,50 składki członkowskie 1 576,50 Sponsorzy   w tym XLIVI KNP UMK 10 300,00     … Read More »

Sprawozdanie z działalności merytorycznej KO ZLP w roku 2016

24 sty

                                                                                              Kraków 02.01.2017   Sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich za okres od 1. 01.2016 do 1. 01.2017   /liczba członków 53 osoby wg załączonej listy/ Skład Zarządu: Joanna Krupińska-Trzebiatowska – prezes:, Alicja Tanew – wiceprezes, … Read More »

Sprawozdanie finansowe na okres 1.01.2015 – 31.12.2015

21 sty

SPRAWOZDANIE ROCZNE FINANSOWE KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 1. Stan początkowy                                            640,44 2. Wpływy roku 2015                                      12 562,30 składki członkowskie                                       3 644,00 ( w tym internet 190) Sponsorzy                                                          8 918,30 w tym … Read More »