STATUT ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH

23 wrz.

STATUT ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych … Read More »

Krakowski Oddział ZLP jako WYDAWCA

5 lt.

Krakowski Oddział ZLP posiada pulę numerów ISBN do dyspozycji Kolegów z Oddziału. KO ZLP nie finansuje publikacji, którym nadaje numery ISBN. Jeśli powstanie możliwość finansowania, ukaże się stosowny komunikat. 

Promocja tomu poetyckiego Ignacego S. Fiuta „Tylko nie czytaj tego nikomu”, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 24 września godz. 18.00

15 wrz.„TYLKO NIE CZYTAJ TEGO NIKOMU”

Promocja najnowszego tomu poezji Ignacego S. Fiuta: „Tylko nie czytaj tego nikomu” odbyła się wczoraj w Sali Fontany Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką”.

Przewrotny tytuł zbioru wierszy okazał się autorską prowokacją. Bo tak naprawdę, zamiarem poety była obrona klasycznych wartości europejskich, zarówno estetycznych, jak i etycznych, w kontekście zachodzących zmian we współczesnym świecie, w którym poeta zauważa ich totalną negację.

Rozmowa, którą prowadziła z autorem Danuta Sułkowska (wiceprezes KO ZLP) oscylowała między filozofią i poezją, jako że Ignacy S. Fiut jest profesorem filozofii i poetą. Profesor swój filozoficzny wywód spuentował, iż filozofia, bliźniacza siostra poezji, również schodzi na manowce, błądzi w kwestii wartości, nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie o istnienie i poznanie świata. A we współczesnym świecie rażą poetę wartości użytkowe, pogoń za dobrami ziemskimi. Brak człowieka w człowieku. I dostrzeżenia siebie w drugim człowieku.

Głębokie rozważania nad kondycją współczesnego świata, zanikającymi relacjami międzyludzkimi, fałsz, obłuda, bezsilność wobec zła, uzupełniały prezentowane wiersze z dwóch ostatnio wydanych tomów wierszy: „Dusze” i „Tylko nie czytaj tego nikomu”. Optymistycznie wybrzmiało stwierdzenie w jednym z utworów – „poeci popychają ziemię do przodu”.

Reasumując, nie było to spotkanie łatwe w odbiorze, wymagało dużego skupienia i zamyśleń nad współczesnym światem i perspektywami jego rozwoju.

Akcentem, wnoszącym nadzieję na normalne relacje międzyludzkie był występ wnuka Ignacego S. Fiuta.

9-letni Wojtek Ignacy Bierówka zaśpiewał a cappella piosenkę dla dziadka. Dojrzały intelektualnie chłopiec może utwierdzić dziadka w przekonaniu, że świat nie jest do końca taki nieludzki. Zły.

Tekst: Irena Kaczmarczyk

Foto: Jakub Bierówka

Promocja tomu poetyckiego Anny Pituch-Noworolskiej „Krajobrazy dni”, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 14.09, godz. 18.00

22 sierpieńSYNTEZA MĄDROŚCI Z OBRAZEM

Promocja nowego zbioru wierszy Anny Pituch-Noworolskiej „Krajobrazy dni”, która odbyła się 14 września 2021 roku w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” była intensywnym i bardzo ciekawym dyskursem pomiędzy prowadzącym spotkanie Andrzejem Walterem i autorką tomu. Andrzej Walter, rasowy recenzent i publicysta, znany z wnikliwego, niekiedy ciętego języka, zadawał poetce wiele pytań z zakresu metafizyki, transcendencji, pojmowania sztuki współczesnej, symboliki związanej z wyrażeniem siebie w poezji, a także znaczenia podróży w życiu autorki i osobistych wątków, które pojawiły się w ostatniej części promowanego tomu.

Anna Pituch-Noworolska, profesor immunolog, udzielała fascynujących odpowiedzi swobodnie poruszając się po świecie literatury i sztuki. W odpowiedzi na pytanie: „czym dla ciebie jest niebo?”, odpowiedziała łacińską maksymą, która widnieje nad wejściem do kościoła ewangelickiego w Krakowie: „Frustra vivit, qui nemini prodest” (Darmo żyje ten, kto nie jest pożyteczny). Autorka „Krajobrazów dni” odpowiadając na pytanie, co sądzi o sztuce współczesnej, opowiedziała się zdecydowanie za sztuką klasyczną, dodając przy tym, iż każde dzieło sztuki (obraz, rzeźba) jest dla niej dialogiem ze światem, równowagą pomiędzy tym „co jest szare a piękne”.

Tom poezji Anny Pituch-Noworolskiej, osadzony głęboko w sztuce, kulturze, odsłaniający wrażliwość na piękno świata i natury, jest lekturą przestrzenną, ciepłą, zadającą pytania o trudne czasy. Poetka, łącząc mądrość z obrazem, potrafi słowami rzeźbić piękny świat. Jest mistrzynią słowa, które leczy.

Interesującą rozmowę uzupełniały prezentowane w odautorskiej interpretacji wiersze i piękne przerywniki muzyki latynoskiej w wykonaniu Adama Hliniaka.

Był to bardzo wartościowy słowo-muzyczny wieczór.

15 IX 20921

Tekst: Irena Kaczmarczyk

Foto: Danuta Perier-Berska, Irena Kaczmarczyk

Krakowski Kiermasz Książki, Plac św. Marii Magdaleny, 7 – 8 sierpnia, godz. 10.00 – 20.00

6 sierpieńMIGAWKA Z KRAKOWSKIEGO KIERMASZU KSIĄŻKI

Po raz drugi Krakowski Oddział ZLP został zaproszony do udziału w Krakowskim Kiermaszu Książki, który w tym roku odbywał się w dniach 07.08 – 08.08 na Placu św. Marii Magdaleny. Dyżury na naszym stoisku pełnili członkowie oddziału – prozaicy i poeci. Zaprezentowany został  ich dorobek twórczy, aby mieszkańcy Krakowa (i nie tylko) mogli spotkać się z nami i porozmawiać o literaturze, a kupując książkę, otrzymać autograf. Na stoisku KO ZLP można było również zakupić publikacje naszego oddziału, czyli Almanach Krakowskiej Nocy Poetów i Literata Krakowskiego. Pogoda w te dni dopisała, więc i ruch turystyczny był bardzo duży. Nasze stoisko stanowiło wyjątek na kiermaszu, ponieważ przygotowany został specjalnie na tę okazję (przez koleżanki poetki) spektakl poetycki „Słońce w kropli rosy”. Do spektaklu zostały wybrane wiersze autorstwa naszych koleżanek i kolegów. Cieszymy się, że po głodzie kwarantannowym mieliśmy możliwość wyjść do ludzi z naszym dorobkiem i podzielić się nie tylko poezją, ale i dobrym słowem i uśmiechem.

Tekst: Danuta Perier-Berska

Foto: Leszek Konarski, Anna Pituch-Noworolska