STATUT ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH

23 wrz

STATUT ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych … Read More »

Krakowski Oddział ZLP jako WYDAWCA

5 lut

Krakowski Oddział ZLP posiada pulę numerów ISBN do dyspozycji Kolegów z Oddziału. KO ZLP nie finansuje publikacji, którym nadaje numery ISBN. Jeśli powstanie możliwość finansowania, ukaże się stosowny komunikat. 

Promocja 16. numeru Literata Krakowskiego, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 26 marca, godz. 18.00

22 lut


Foto: Maria Leżańska


LITERAT KRAKOWSKI jest pismem Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Ukazuje się raz do roku. Publikowane są w nim teksty prozatorskie.
W 16. numerze znajdują się opowiadania, fragmenty powieści, eseje, recenzje, wywiady i wspomnienia następujących autorów: Józef Bratko, Bolesław Faron, Ignacy S. Fiut, Arkadiusz Frania, Janusz Jedynak, Roma Jegor, Krystyna Alicja Jezierska, Irena Kaczmarczyk, Robert Marcinkowski, Janusz Orlikowski, Barbara Paluchowa, Danuta Perier-Berska, Maciej Pinkwart, Anna Pituch-Noworolska, Antonina Sebesta, Ryszard Sidorkiewicz, Danuta Sułkowska, Paweł Szeliga, Andrzej Walter, Juliusz Wątroba, Hanna Wietrzny, Adriana Jarosz, Agnieszka Monika Polak, Lucyna Bełtowska, Marcelina Koncewicz, Żaneta Kubic, Maria Leżańska, Krystyna Olchawa, Grażyna Potoczek.

Czasopismo redaguje zespół w składzie:
Leszek Konarski
Danuta Perier-Berska
Anna Pituch-Noworolska
Danuta Sułkowska (redaktor naczelna)

 

Projekt typograficzny, skład komputerowy, projekt okładki: Danuta Sułkowska
Na okładce i wewnątrz czasopisma zamieszczone zostały fotografie Krakowa autorstwa Anny Pituch-Noworolskiej.

 

Prowadzący porozmawiali o opublikowanych w tym numerze „Literata Krakowskiego” tekstach, a obecni na spotkaniu autorzy przybliżyli publiczności ich treść, zacytowali krótkie fragmenty.

Wieczór autorski Ignacego S. Fiuta, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 12 marca, godz. 18.00

22 lut


Foto: Maria Leżańska


WIECZÓR DWÓCH KAPELUSZY

Wieczór autorski Ignacego Stanisława Fiuta – „Rozmowy z Pegazem”, od początku wprowadził nas w wesoły nastrój. Stało się to za sprawą prowadzącej spotkanie prezes Krakowskiego Oddziału ZLP profesor Anny Pituch-Noworolskiej, która dała upust fantazji i w towarzystwie profesora Ignacego Stanisława Fiuta (którego nakrycie głowy jest charakterystycznym elementem Jego wizerunku), postanowiła również wystąpić w kapeluszu. Po przedstawieniu nam dorobku twórczego Profesora prowadząca spotkanie zapoznała nas z fragmentem posłowia z tomu „Pegazowi prosto w oczy” autorstwa Danuty Sułkowskiej. Zadawanych pytań było dużo, a ponieważ profesor to filozof, poeta, krytyk literacki, biolog, zoolog i ornitolog, dlatego różnorodność pytań była imponująca. Wybrane wiersze w interpretacji prowadzącej i autora doskonale charakteryzowały Jego osobowość. Wiele wierszy – to treści filozoficzne np. wiersz „Oglądanie ziemi”, „Odezwa” itd. W tym spotkaniu znalazło się również miejsce na wspomnienia autora z okresu dzieciństwa i dorastania, aż po czasy, współczesne. Ciekawe to były wspomnienia i niejednokrotnie trudno było uwierzyć, że tamte czasy choć bardzo trudne, miały w sobie urok. Jak wiadomo, wspomnienia to skarby, które gromadzimy przez całe nasze życie, aby na starsze lata (jeśli jest taka możliwość), móc przekazać młodemu pokoleniu w poezji, literaturze, muzyce, malarstwie.

To tylko kilka moich skromnych zdań. Zainteresowanych szczegółami spotkania zapraszam na stronę Krakowskiego Oddziału ZLP lub Klubu Dziennikarzy pod Gruszką Biblioteki Kraków.

Danuta Perier-Berska

Spotkanie autorskie Lucyny Bełtowskiej, Żanety Kubic i Marii Leżańskiej, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 27 stycznia, godz. 18.00

23 sty


Foto: Irena Dukalska


IMPROWIZACJA DOBRZE PRZYGOTOWANA

Wczorajszy wieczór w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką miał tytuł: „Pomiędzy. Na trasie samotność bliskość”. Autorkami scenariusza i wykonawczyniami były 3 poetki z Otwartego Koła Autorów przy KO ZLP – Maria Leżańska, Lucyna Bełtowska i Żaneta Kubic. Panie zaczęły od przedstawienia się – Maria Leżańska to nie tylko poetka, ale i wspaniała fotografka. Jak sama powiedziała – fotografuję głównie ludzi, bo ludzie mnie interesują. Lucyna Bełtowska była przez wiele lat związana z Muzeum Collegium Maius. Żaneta Kubic też jest związana Uniwersytetem Jagiellońskim, a to co w tej chwili zajmuje jej czas, to koordynacja europejskich projektów.

Zgodnie z zaplanowanym scenariuszem, w trakcie całego wieczoru przewijały się tematy podróży („trasa” z tytułu spotkania), samotności i bliskości. Pierwsze, co zostało przedstawione, to wiersze najstarsze, te debiutanckie. Dla mnie jako słuchaczki różnica w poetyce, przedstawianiu swoich uczuć, emocji, relacji ze światem i ludźmi, różnice pomiędzy poetyką tych trzech kobiet były bardzo ciekawym doświadczeniem oraz urozmaiceniem. Gdy przedstawiamy na wieczorze promocyjnym nowy tomik poezji jednego autora to styl pisania jest podobny. Jeśli słuchamy 3 różnych poetek, to nie ma wierszy podobnych, nawet jeśli mówią na ten sam temat. Z zaciekawieniem słuchałam wierszy Żanety Kubic. Jak dotąd nie wydała żadnego tomiku, więc można jej tylko słuchać. Wiersz, który przedstawiła jako pierwszy jest dla mnie bardzo ciekawy i w treści, w emocji a przede wszystkim w formie. W tym wierszu słowa mają co najmniej podwójne znaczenie, a powtarzalność frazy tylko podkreśla ich głębię. Zacytuję jedynie owe powtarzane frazy:

„Należę do zwierząt z gatunku osobnych…

Należę do zwierząt z gatunku bezbronnych…

Należę do zwierząt z gatunku nieswoich…

Należę do zwierząt z gatunku bezdomnych…”

Z bardziej zabawnych fragmentów wierszy obrazowo zabrzmiał wiersz Marii Leżańskiej:

„Pijąc kawę

Gdybym mogła się w coś zamienić

Byłabym filiżanką pełną

Aromatycznej kawy…”

Temat trasy, samotności przeplatał się z bliskością. I tu zacytuję krótki fragment wiersza Żanety Kubic:

„…A kiedy oczy mam nagie

Otulasz je ciszą

 Niech mi nie marzną…”

Lucyna Bełtowska podróżowała nie tylko po różnych krajach i miastach, ale i po kulturze w tym najczęściej tej włoskiej, łacińskiej.

I taki jest jej wiersz o weneckiej Wyspie Umarłych – cmentarzu słynnych ludzi na lagunie. Co ciekawe, na tej wyspie jest niewielka winnica.

„Isola de San Michele

Kiedy nićmi mojej siostry Ariadny

Cerowałam dziurawe szczęście

Przyniosłeś mi butelkę wina

 Z Wyspy Umarłych…”

             Wieczór mijał szybko. Nie było to tylko czytanie wierszy na zmianę przez kolejną uczestniczkę. Chwilami była to rozmowa, żart sprawiający wrażenie swobodnej wymiany myśli. W rzeczywistości był to precyzyjnie napisany scenariusz, bo jak mówi powiedzenie: najlepsza improwizacja to taka, która jest dokładnie przygotowana.

A mnie ten wieczór przypomniał spotkania Pod Gruszką w których miałyśmy poetyckie spektakle – z okazji wiosny, Walentynek, Światowego Dnia Poezji, miłosnej poezji kobiecej, miłosnej poezji męskiej, poezji w podróży, czyli własnych wierszy o ciekawych miejscach na świecie. Może uda się wrócić do tej tradycji wieczorów, w których zgodnie z zaplanowanym scenariuszem udział bierze kilku wykonawców.

                                                                              Anna Pituch-Noworolska