100. rocznica Związku Literatów Polskich

25 Lip
Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej
100 lat Związku Literatów Polskich
Kraków, 22 maja 2020 r.
 
        14 maja 2020 r. upływa 100 lat od założenia Związku Zawodowego Literatów Polskich z inicjatywy Stefana Żeromskiego, podczas Zjazdu Literatów Polskich w Warszawie.
        Z tej okazji Krakowski Oddział ZLP wraz z Ośrodkiem Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Wydawnictwem Edukacyjnym w Krakowie organizują Konferencję Naukową 100 lat Związku Literatów Polskich.
        Celem konferencji jest przypomnienie roli, jaką odegrał ZZLP (później ZLP) w trzech różnych okresach: w latach międzywojennych, w PRL oraz po 1989 r. Wśród tematów wystąpień planowane są np. następujące zagadnienia: Stefan Żeromski jako pierwszy prezes ZZLP, Dom Literatów (Krupnicza 22) w Krakowie we wspomnieniach i literaturze, IV Zjazd Literatów Polskich w Szczecinie w 1949 r. i socrealizm, Prezesura Jarosława Iwaszkiewicza itp.
Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. med. Anna Pituch-Noworolska (prezes Krakowskiego Oddziału ZLP)
prof. zw. dr hab. Agnieszka Ogonowska (dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami UP)
prof. dr hab. Bolesław Faron (dyrektor naukowy Wydawnictwa Edukacyjnego) – przewodniczący
dr Magdalena Stoch (adiunkt w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych IFP UP) – sekretarz
        Zgłoszenia do udziału w konferencji należy składać: pocztą elektroniczną ([email protected]), zwyczajną (dr Magdalena Stoch, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 543) lub bezpośrednio na ręce Członków Komitetu Organizacyjnego do końca marca 2020 r.
        Konferencja odbędzie się 22 maja 2020 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2, sala 550. Przewiduje się 8 do 10 wystąpień.
        Do czynnego udziału w tym przedsięwzięciu zapraszamy pracowników naukowych, pisarzy i poetów (bez względu na przynależność związkową) i wszystkich miłośników literatury.
Komitet Organizacyjny

STATUT ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH

23 Wrz

STATUT ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych … Read More »

Krakowski Oddział ZLP jako WYDAWCA

5 Lut

Krakowski Oddział ZLP posiada pulę numerów ISBN do dyspozycji Kolegów z Oddziału. KO ZLP nie finansuje publikacji, którym nadaje numery ISBN. Jeśli powstanie możliwość finansowania, ukaże się stosowny komunikat. 

Wieczór autorski Doroty Lorenowicz, Klub Aktora SPATiF, 19 listopada, godz. 18.00

14 LisOficyna przy ul. Mikołajskiej ożyła we wspomnieniach Doroty Lorenowicz

Tylko kilka minut drogi dzieli Mikołajską od Klubu Aktora SPATiF przy Linii AB. To tutaj w dniu 19 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie autorskie naszej związkowej koleżanki, której dorobek literacki to: „Tobie Mężczyzno”, „To ja… Kobieta”, „Moje 7 światów”, „Duże i małe formaty”, „Pomiędzy Tobą i Mną”. Wiemy, że do druku została wysłana kolejna pozycja. Jest to  zbiór opowiadań.
Mikołajska to gniazdo, z którego wyszła krakowska poetka Dorota Lorenowicz. Trudno się zatem dziwić, że Kraków i Rynek z przyległymi do niego ulicami wtopił się w Jej serce na zawsze. Słuchając Jej wierszy i opowiadań, czuło się klimat starego Krakowa, zaczarowanej dorożki i Piwnicy pod Baranami. W tym właśnie Krakowie Dorota Lorenowicz zdobywała wiedzę, którą potem, przez lata, przekazywała młodym pokoleniom. Był i czas na miłość, więc nie zabrakło erotyków, które pięknie wybrzmiały w interpretacji studentek krakowskiej AST im. Stanisława Wyspiańskiego. Całość wieczoru oprawiła krakowskimi piosenkami (clipami) do muzyki Grażyny Łapuszek Niezależna Grupa Teatralna PORFIRION. Wieczór poprowadziła prezes Krakowskiego Oddziału ZLP prof. Anna Pituch-Noworolska. Dopisała publiczność i pogoda.
Sądzę, że oficyna na Mikołajskiej z rozrzewnieniem słuchała poezji swojej lokatorki sprzed lat.

 

Tekst i foto: Danuta Perier-Berska

Promocja książki Bolesława Farona „Poeci Sądecczyzny”, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką przy Bibliotece Kraków, 28 października, godz. 18.00

4 Lis„Poeci Sądecczyzny” – promocja antologii Bolesława Farona

28 października 2019 r. w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbyła się promocja nowej książki Profesora Bolesława Farona: „Poeci Sądecczyzny”. Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawiera trzydzieści jeden biogramów sądeckich poetów, pośród których znaleźli się założyciele Grupy Poetyckiej TYLICZ. Trzech z jej członków: Andrzej Krzysztof Torbus, Andrzej Warzecha i Adam Ziemianin zajęło honorowe miejsce na podium Sali Fontany. Do udziału w rozmowie zostali zaproszeni również Profesor Ignacy S. Fiut i Jacek Lubart Krzysica. Prowadzący spotkanie a zarazem autor antologii Bolesław Faron przybliżył genezę powstania publikacji, podkreślając zasługi p. Marioli Berdychowskiej ze Społecznego-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”, wspierającej tę inicjatywę oraz p. Marty Treit z Sądeckiej Biblioteki Publicznej, która przygotowała bibliografię, omówienie twórczości i recenzje poszczególnych tomików. Wzbogaciło to antologię, stawiając ją na najwyższym naukowym poziomie. Praca nad książką trwała 3 lata. Książka zawierająca 282 strony jest skrupulatnie przygotowana, napisana świetnym, zrozumiałym dla szerokiego kręgu odbiorców stylem i ma wysmakowaną szatę graficzną. Oprócz szczegółowego biogramu, tekstów poetyckich oraz bibliografii zawiera nie tylko portretowe zdjęcia autorów, ale prezentuje okładki ich książek oraz fotografie z ważniejszych spotkań autorskich. Należy podkreślić, iż pośród prezentowanych autorów Sądecczyzny jest w antologii kilku członków Krakowskiego Oddziału ZLP: Bronek z Obidzy (Bronisław Kozieński), Ignacy Stanisław Fiut, Janusz Jedynak, Barbara Krężołek-Paluchowa, Wanda Łomnicka-Dulak, Danuta Sułkowska, Ignacy S. Fiut i Andrzej Krzysztof Torbus. Zaproszeni do rozmowy poeci, mieszkający od czasu studiów w Krakowie, wypowiadali się na temat nawiązań literackich do Sądecczyzny, spędzonego tam dzieciństwa i wczesnej młodości. Na prośbę prowadzącego spotkanie przeczytali po dwa wiersze pomieszczone w promowanej antologii.

W spotkaniu wziął udział krakowski bard Andrzej Mróz, który wyśpiewał 3 piosenki do tekstów Andrzeja K. Torbusa. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością dyrektor Biblioteki Kraków dr Stanisław Dziedzic, który złożył piękne gratulacje Autorowi książki, podkreślając jego zasługi dla kultury polskiej zarówno w działalności na terenie kraju, jak również w Instytucie Polskim w Wiedniu, gdzie  Profesor w latach 1986-1990 pełnił funkcję dyrektora. W spotkaniu promocyjnym uczestniczyli goście z Mediolanu i z Cypru. Przybył również prezes Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, członek Warszawskiego Oddziału ZLP  prof. Waldemar Hładki.

Wysoka frekwencja w Klubie Dziennikarzy poświadczyła, iż kolejna książka Profesora Farona jest znaczącym wydarzeniem literackim i cieszy się zainteresowaniem czytelników.

Tekst i foto: Irena Kaczmarczyk

28 X 2019

23. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, Spotkania autorskie na stoisku Krakowskiego Oddziału ZLP

22 Paź

Foto: Paweł Kuzora, Danuta Perier-Berska, Danuta Sułkowska, Andrzej Walter


Harmonogram spotkań z autorami na stoisku
Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, 2019 r.
24.10.2019 (czwartek)
10.00 – 13.30 Leszek Konarski, Andrzej Krzysztof Torbus
13.30 – 17.00 Krystyna Alicja Jezierska, Paweł Kuzora
25.10. 2019 (piątek)
10.00 – 13.00 Danuta Perier-Berska, Irena Kaczmarczyk
13.00 – 16.00 Danuta Sułkowska, Antonina Sebesta, Dorota Lorenowicz
16.00 – 19.00 Jan Masłyk, Dariusz Piotr Klimczak
26.10. 2019 (sobota) 
10.00 – 13.00 Franciszek Klimek, Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz, Janusz Orlikowski
13.00 – 16.00 Bolesław Faron, Andrzej Walter
16.00 – 19.00 Ignacy Stanisław Fiut, Joanna Krupińska-Trzebiatowska, Janusz Trzebiatowski
27.10. 2019 (niedziela)
10.00 – 13.30 Anna Pituch-Noworolska,  Maciej SJ Bolesławski, Marcelina Koncewicz (KM)
13.30 – 17.00 Jacek Molęda, Agata Dziewońska (KM)
DYŻURY WYSTAWCY (KRAKOWSKI ODDZIAŁ ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH)
Czwartek 24.10, godz. 9.00 – 17.30 – Leszek Konarski  
Piątek 25.10, godz. 9.00 – 14.00 – Danuta Perier-Berska
godz. 14.00 – 19.30 – Danuta Sułkowska
Sobota 26.10, godz. 9.00 – 14.00 – Anna Pituch-Noworolska
godz. 14.00 – 19.30 –  Andrzej Krzysztof Torbus
Niedziela 27.10, godz. 9.00 – 17.30 – Anna Pituch-Noworolska

Wieczór autorski Danuty Sułkowskiej, Klub Aktora SPATiF, 15 października, godz. 18.00

4 PaźKRAKÓW, 15 X 2019, KLUB AKTORA, KAWIARNIA LOŻA, RYNEK GŁÓWNY.
Kolejny wytrawny wieczór autorski w krakowskim Klubie Aktora SPATiF na Rynku. Tym razem naszej wyjątkowo pracowitej Koleżanki – Wiceprezes Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich oraz świetnej autorki Danuty Sułkowskiej. Wieczory w SPATiFie przeznaczone są tylko dla koneserów. Sala sprzyja poezji i intymności. Wygodna, komfortowa, wyciszona, wręcz luksusowa atmosfera dla ważnych słów, dla subtelnego kontaktu odbiorcy z twórcą powodują, że są to zawsze jedne z najciekawszych spotkań autorskich w Krakowie, a śmiem twierdzić, że nawet w całym kraju. Bywałem już na tysiącach wieczorów i spotkań w Polsce. Zapewniam, że nigdzie poezja nie brzmi tak jak w krakowskiej Loży – Klubie Aktora SPATiF. Rozważałem z czego to wynika i stąd powyższe refleksje. Komfort, cisza i skupienie – to chyba te elementy, które powodują, że odbiór delikatności poezji potęguje się i wzmacnia.

Tekst i foto: Andrzej Walter