STATUT ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH

23 wrz

STATUT ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych … Read More »

Krakowski Oddział ZLP jako WYDAWCA

5 lut

Krakowski Oddział ZLP posiada pulę numerów ISBN do dyspozycji Kolegów z Oddziału. KO ZLP nie finansuje publikacji, którym nadaje numery ISBN. Jeśli powstanie możliwość finansowania, ukaże się stosowny komunikat. 

Promocja 15. numeru LITERATA KRAKOWSKIEGO oraz poetyckie impresje świąteczne i noworoczne, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 10 stycznia, godz. 17.30

14 gru


Foto: Maria Leżańska


Z SUKCESEM NA NOWY ROK

 

W dniu 10 stycznia tego roku w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbyła się promocja 15. numeru LITERATA KRAKOWSKIEGO – pisma Krakowskiego Oddziału ZLP.
           Spotkanie poświęcone promocji Literata Krakowskiego utrzymane było w klimacie uroczystym i świątecznym. Zebranych przywitała Grażyna Potoczek, kierownik klubu, w którym odbywają się uroczystości i spotkania literackie oraz koncerty.
Przedstawiony zespół redakcyjny Literata rozpoczął promowanie publikacji przez redaktor naczelną – Danutę Sułkowską, wiceprezesa KO ZLP, znaną poetkę, pisarkę, osobę niezwykle pracowitą i oddaną Związkowi Literatów Polskich. W skład zespołu redakcyjnego wchodzą również: Anna Pituch-Noworolska – prezes KO ZLP, Danuta Perier-Berska – opiekunka Otwartego Koła Autorów oraz Leszek Konarski – dziennikarz.
         Po przedstawieniu i omówieniu najważniejszych treści zawartych w publikacji, a także zwróceniu uwagi na włożoną pracę redakcyjną oraz korektorską, Leszek Konarski podziękował koleżankom z zespołu redakcyjnego za duży wkład społecznej pracy w przygotowanie Literata do druku.
Danuta Sułkowska poprowadziła spotkanie w klimacie serdecznej prezentacji, dodając wiele pochlebnych komentarzy na temat tekstów, które znalazły się w 15. numerze czasopisma. Zdaniem zespołu redakcyjnego wyjątkowe miejsce zajmują eseje o trudnej, ale bardzo ważnej tematyce. Autorzy pokazali kunszt literacki, zapraszając do przemyśleń, (m.in. eseje Andrzeja Waltera, Arkadiusza Frani, Janusza Orlikowskiego, czy wywiad Janusza Jedynaka).
          W obszernej publikacji nie zabrakło opowiadań znanych autorek z Krakowskiego Oddziału ZLP: Anny Pituch-Noworolskiej, Krystyny Alicji Jezierskiej, Ireny Kaczmarczyk, Alicji Tanew, Danuty Perier-Berskiej, oraz autorek z Otwartego Koła Autorów: Małgorzaty Kulisiewicz, Lucyny Bełtowskiej, Marianny Łopaciuk, Zdzisławy Gacek. To swoiste wyróżnienie i zachęta do dalszych prezentacji.
Zamieszczone teksty to inspiracje podróżami, historią z epoki Średniowiecza, ciekawe wspomnienia Alicji Tanew, Roberta Marcinkowskiego, Leszka Konarskiego oraz recenzje Ignacego Stanisława Fiuta, Danuty Sułkowskiej i innych.
          Miłym, ciekawym akcentem były wystąpienia autorów obecnych na promocji. Krótkie, zapraszające do zapoznania się z treścią tekstów, jakie zaprezentowali w Literacie.
W dalszej części Danuta Perier-Berska oraz Anna Pituch-Noworolska zaprosiły do wspólnych, świątecznych, rodzinnych życzeń zapisanych wersetami znanych żyjących i nieżyjących poetów. Odczytane zostały wiersze świąteczne i noworoczne m.in. Barbary Krężołek-Paluchowej, Romy Jegor oraz nieżyjących: Anny Kajtochowej, Barbary Dziekańskiej, Lidii Żukowskiej.
Potem zapraszane były obecne na spotkaniu koleżanki – poetki do przeczytania własnych wierszy o tematyce świątecznej.
          Niespodzianką był występ Roberta Marcinkowskiego, znanego krakowskiego poety i barda, który zagrał i zaśpiewał kolędy oraz pastorałki. Jego popis był miłym akcentem. Włączaliśmy się nieśmiało do pięknych kolęd.
          W radosnej, życzliwej atmosferze, z życzeniami od Redakcji, Zarządu KO ZLP oraz prezentujących swoje utwory poetek, wyruszyliśmy w nieznany czas 2023 roku.

 

                                                           Zdzisława Gacek

Prezentacja twórczości Otwartego Koła Autorów, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 20 grudnia, godz. 18.00

28 lis


Foto: Maria Leżańska


PREZENTACJA TWÓRCZOŚCI OTWARTEGO KOŁA AUTORÓW

W dniu 20.12.2022 r. w Klubie Dziennikarzy pod Gruszką odbyło się spotkanie Otwartego Koła Autorów przy Krakowskim Oddziale Związku Literatów Polskich. Spotkanie prowadziła Danuta Perier-Berska – Opiekunka Koła. Uczestnicy zaprezentowali napisane przez siebie teksty. Nastrój zbudowały wiersze o tematyce zimowej i świątecznej. Do zobaczenia w Nowym 2023 Roku.
Elżbieta Monkiewicz

Wieczór literacki PRZELOTNE PTAKI (o tych, których nie ma), Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 13 grudnia, godz. 18.00

28 lis


Foto: Maria Leżańska


WIECZÓR WSPOMNIEŃ

Wiersz „Przelotne ptaki” naszej koleżanki Hanny Wietrzny – aktorki, poetki, autorki sztuk scenicznych stał się we wtorek 13 grudnia tytułem wieczoru wspomnień o koleżankach i kolegach z krakowskiego oddziału ZLP, którzy odeszli od nas w ostatnich latach. Wiersz ten, dedykowany wszystkim poetom, mówi, jak bardzo przelotne są słowa, raz można się wznieść wysoko niczym jerzyk i szpak, a czasem spaść jak gołąb. Nie słowa są więc najważniejsze, lecz życie.
Długą listę koleżanek i kolegów, członków ZLP i innych, zaprzyjaźnionych z nami poetów, którzy opuścili nas w ostatnich latach i pozostawili potomnym swoje utwory, przedstawiły prowadzące to wspominkowe spotkanie Danuta Perier-Berska i Anna Pituch-Noworolska. Cytowane były wiersze i opowiadania, wspominano życiowe przygody, opowiadano zabawne anegdoty związane naszymi nieobecnymi przyjaciółmi.
Danuta Perier-Berska ciekawie mówiła o Barbarze Dziekańskiej, Annie Kajtochowej, Zofii Garbaczewskiej-Pawlikowskiej i Lidii Żukowskiej. Prezes naszego oddziału Anna Pituch-Noworolska wspominała Jerzego Tawłowicza i Juliana Kawalca, Dorota Lorenowicz przedstawiła dorobek twórczy Marzanny Fiałkowskiej-Pyzowskiej, Jadwigi Fillman-Zwierskiej i Wandy Tatary-Czopek, Andrzej Walter, w swoim imieniu i Danuty Sułkowskiej przywołał bardzo barwne sylwetki i twórczość Henryka Cyganika i Macieja Naglickiego. Na końcu Leszek Konarski mówił o Andrzeju Wierzchowskim, poecie, prozaiku, fotografie.
Piękne wiersze i fragmenty prozy Macieja Naglickiego i Henryka Cyganika uświetnił swoim śpiewem Robert Marcinkowski.

Leszek Konarski

Promocja tomiku poetyckiego Grażyny Potoczek „Wciąż jeszcze pytam”, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 29 listopada, godz. 18.00

1 lis


Foto: Andrzej Walter


Dzisiaj wieczorem (29 listopada 2022 r.) w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbył się debiutancki wieczór autorski Grażyny Potoczek. Znają ją wszyscy bywalcy tego Klubu, bo otwiera większość spotkań, promocji, dyskusji czy wykładów. Teraz była bohaterką wieczoru jako autorka tomiku poezji „Wciąż jeszcze pytam”. Promocję prowadziła Danuta Sułkowska, która po powitaniu osób uczestniczących w spotkaniu, wygłosiła słowo krytyczne o promowanej książce. Wiersze poetki przeczytał aktor scen krakowskich – Rafał Jędrzejczyk. Oprawę muzyczną zapewnił duet – Aleksandra Guja (skrzypce) i Marcina Kuźniar (gitara klasyczna). W ich wykonaniu usłyszeliśmy: Taniec węgierski Beli Bartoka, fragment z Czterech pór roku Antonio Vivaldiego oraz fragment Eine kleine Nachtmusik Wolfganga Amadeusza Mozarta. W słowie krytycznym Danuta Sułkowska podkreśliła, że tytuł jest przewrotny, bo żaden z wierszy nie stawia pytania. Tomik zawiera wiersze będące przemyśleniami autorki, wrażeniami wynikającymi z kontaktu z przyrodą oraz miejscami, które wywarły na niej szczególne wrażenie. Relacje z innymi osobami są czułe (wiersz Azyl) ale i krytyczne (wiersze Kreacja, Nieustający monolog, Nieudana próba, bez tytułu ze stron: 41, 45, 47).  W rozmowie z prowadzącą spotkanie Grażyna Potoczek opowiadała o początkach swojej twórczości poetyckiej i pierwszej publikacji utworu jej autorstwa. Był to konkurs, w którym należało napisać utwór mający tylko 25 słów z wykorzystaniem wszystkich znaków diakrytycznych obecnych w języku polskim. Udało się taki wiersz napisać. Co więcej, ku zdumieniu autorki, wygrała ten konkurs i poza uznaniem i dyplomem, otrzymała 100 złotych nagrody. Potem były publikacje w gazetach, ulotnych pismach takich jak gazetka „Vis a vis”, periodykach wydawanych przez Bibliotekę Kraków. A w końcu, z wielu wierszy chowanych od lat do szuflady, został opracowany tomik. Ciekawy, intrygujący. Autorka w swoich wierszach często zwraca się do kogoś, kto jest odbiorcą tego, co przekazuje. Nie ma odpowiedzi, kto nim jest, być może tę rolę przewidziała dla czytelnika. Dla mnie, właśnie jako czytelnika, odbiorcy, szczególnie ciekawy jest wiersz bez tytułu:
* * *
Pamięć skanuje
Schematy naszej codzienności
Rzeczywisty obraz
Zapisuje się w głowie
Mniej lub bardziej czytelny
Wsiąka w źrenice
Ale
Przenikliwość spojrzenia
Nie prześwietla prawdziwych emocji
Dlatego
Jej usilne próby
Zdobycia odrobiny
Twojej uwagi
Pozostają niedostrzeżone.

 

Tomik poezji „Wciąż jeszcze pytam” Grażyny Potoczek wart jest zdobycia odrobiny uwagi czytelnika.

 

Anna Pituch-Noworolska

Promocja książek Hanny Wietrzny, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 15 listopada, godz. 18.00

11 paź

WSPOMNIENIA BYWAJĄ BOLESNE

Kolejny jesienny wieczór tym razem z prozą Hanny Wietrzny był nieco inny od poprzednich wieczorów, kiedy promowana była poezja. Prezes Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Anna Pituch-Noworolska po przywitaniu gości wraz z autorką książek Hanną Wietrzny cofnęła nas w czasie do lat wojny, okupacji i wyzwolenia. Książki te – NARODZINY CLOVNA. PAWANA oraz WSPOMNIENIA CLOVNA to scenariusze filmowe. Obie promowane książki to sagi rodzinne naszej autorki.

Prowadząca wieczór Anna Pituch-Noworolska przed rozpoczęciem spotkania zaprosiła na scenę przybyłego specjalnie na tę okazję pana Grzegorza Łukawskiego – Przewodniczącego Krakowskiego Oddziału Związku Artystów Scen Polskich, który w kilku słowach nawiązał do pracy i zasług Hanny Wietrzny jako aktorki, pisarki, poetki, Następnie wręczył Pani Hannie bukiet kwiatów. Anna Pituch-Noworolska jak przewodnik poprowadziła nas w czasy smutku i tragedii. To właśnie te wspomnienia miały wielki wpływ na życie rodzin, a zwłaszcza Rodzin Wielkich Patriotów, którzy wykazali się swoim bohaterstwem, broniąc naszej Ojczyzny w czasach II Wojny Światowej. Pani Hanna Wietrzny, czytając fragmenty z książki WSPOMNIENIA CLOVNA, pokazała swój pisarski i aktorski kunszt.
Zasłuchani w to, co przeżywali bohaterowie, staliśmy się niemymi uczestnikami tych tragicznych wydarzeń. Nasze roczniki mają w pamięci opowiadane również przez naszych rodziców wspomnienia z czasów wojny. W tych okolicznościach ożywały one, a nawet powielały się. Pani Hanna poza doskonałym warsztatem pisarskim ma za sobą lata pracy na deskach teatrów Polskich. Jakże miło był chłonąć w ten jesienny wieczór historię, o którą otarła się bohaterka wieczoru i opowiedziała o niej w swoich książkach. Prowadząca Anna Pituch-Noworolska doskonale wyczuła nastrój w duszy autorki i w bardzo delikatny sposób starała się poprowadzić to jesienne spotkanie z opowieściami o losach polskich rodzin, a przede wszystkim samej autorki. Robert Marcinkowski uświetnił wieczór swoimi piosenkami, akompaniując sobie na gitarze. Po spotkaniu padły pytania, na które autorka starała się odpowiadać, nawiązały się nowe kontakty. Każdy z nas wyniósł ze spotkania książki autorstwa bohaterki wieczoru.
Pani Hanno, bardzo dziękujemy za tę duchowo-patriotyczną ucztę. Dziękujemy również prowadzącej spotkanie – prezes Annie Pituch-Noworolskiej za jej delikatność i czuwanie nad emocjami naszej pisarki, która czytając bardzo głęboko wchodziła w przeszłość związaną z Jej dzieciństwem i latami dorastania.
                                                                                                                        Danuta Perier-Berska