Sprawozdanie z działalności merytorycznej KO ZLP w roku 2016

24 Sty
                                                                                              Kraków 02.01.2017
 
Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Zarządu Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich
za okres od 1. 01.2016 do 1. 01.2017
 
/liczba członków 53 osoby wg załączonej listy/
Skład Zarządu:
 1. Joanna Krupińska-Trzebiatowska – prezes:,
 2. Alicja Tanew – wiceprezes,
 3. Anna Pituch-Noworolska – sekretarz,
 4. Wanda Łomnicka-Dulak – skarbnik,
 5. Andrzej Walter – członek
 6. Maciej Naglicki /zmarły w dniu 31.12.2016 roku/
W ciągu 2016 roku doszło do następujących zmian w składzie Zarządu:
zrezygnowała z członkostwa w ZLP Marzena Dąbrowa Szatko – Opiekun Koła Młodych  –    co automatycznie oznacza jej rezygnację z członkostwa w Zarządzie.
Obecnie (na dzień 02.01.2017) w skład Zarządu wchodzi pięć osób: co zgodnie z  § 52. zapewnia minimum statutowe.
Komisja Rewizyjna – Krystyna Jezierska, Roma Jegor, Danuta Sułkowska.
Sąd Koleżeński – Leszek Konarski, Dorota Lorenowicz, Irena Kaczmarczyk.
Posiedzenia Zarządu KO ZLP:
Zarząd zebrał się dwukrotnie  w następujących dniach:
 1. 10.03.2016
w składzie: Joanna Trzebiatowska-Krupińska, Alicja Tanew, Maciej Naglicki, Anna Pituch-Noworolska.
 
Zagadnienia:
 
1/. schemat wyłaniania kandydatów na członków ZLP – opinia o twórczości albo prof. I. Fiuta albo M. Naglickiego a następnie przekazanie tomików czy książek wraz z opinią do Komisji Kwalifikacyjnej Zarządu Głównego w Warszawie.
2/. Krakowska Noc Poezji – włączamy się do tej imprezy a osobą odpowiedzialną za udział jest wiceprezes Alicja Tanew, która ma dobrać współpracowników, opracować  projekt oraz złożyć wniosek o dofinansowanie.
3/. wydanie publikacji Almanach. Krakowska Noc Poetów – Danuta Sułkowska osoba odpowiedzialna za opracowanie redakcyjne oraz kontakt z autorami.
 4/. wydanie publikacji Literat Krakowski – osoba odpowiedzialna prezes Joanna Krupińska-Trzebiatowska; redakcja: Danuta Sułkowska, Maciej Naglicki.
5/. Organizacja Krakowskiej Nocy Poetów – problem przyjazdu osób, które przysyłają swoje utwory a następnie nie biorą udziału w imprezie, co powoduje stosunkowo małą frekwencję.
6 /. Problem pozyskania z Urzędu Miasta Krakowa środków  finansowych na  wydanie publikacji Almanach. Krakowska Noc Poetów – prezes Joanna Krupińska-Trzebiatowska –  opracowała i złożyła wniosek – ofertę realizacji zadania publicznego.
7/. Problem pozyskania z Urzędu Miasta Krakowa środków finansowych na wydanie publikacji prozatorskiej Literat Krakowski z Urzędu Miasta – prezes Joanna Krupińska-Trzebiatowska  opracowała i złożyła wniosek – ofertę realizacji zadania publicznego.
 
 1. 2. – 09.06.2016
w składzie: Joanna Trzebiatowska-Krupińska, Alicja Tanew, Maciej Naglicki, Anna Pituch-Noworolska
 
Zagadnienia:
1/. udział KO ZLP w  Krakowskiej Nocy Poezji  /11 czerwca 2016 /.
Impreza miała tytuł: „Wersy miasta” Spektakl poetycko – muzyczny, Hasło wywoławcze: wiersze Przybosia i Peipera.
Scenariusz ramowy i prowadzenie – Alicja Tanew:
Część I Poszukiwanie miejsca
Część II Projekty przeszłości
Część III Komunikacja miejska – ludzie-betony
Udział – 4 poetów i Alicja Tanew – recytujący wiersze, zespół „Porfirion” oraz film autorstwa Andrzeja Waltera.
Ustalono szczegóły zadania /organizacja i sposób finansowania – przygotowanie faktur, umowy z wykonawcami oraz szczegółowe rozliczenie – wg załącznika przygotowanego przez Alicję Tanew/.
2/. wydanie kolejnego numeru Literata Krakowskiego – Danuta Sułkowska wycofała się z  redakcji pisma /numer  został oddany do druku/, natomiast pozostaje jako redaktor naczelny publikacji  Almanach. Krakowska Noc Poetów.
3/.  wydanie publikacji  Almanach. Krakowska Noc Poetów
/w druku/
 
4/. Organizacja Krakowskiej Nocy Poetów /30 czerwca 2016/
w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką
prowadzenie prezes Joanna Krupińska-Trzebiatowska i Maciej Naglicki
oprawa muzyczna Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska /bez honorarium/ oraz Kwartet Antaria /honorarium z dotacji Urzędu Miasta Krakowa/
 
5/. udział w Krakowskich Targach Książki – 26 – 30 października 2016:
prezes Joanna Krupińska-Trzebiatowska zawarła umowę barterową z dyrekcją Targów Książki w Krakowie
– udział ma polegać, podobnie jak poprzednio, na dyżurach na stoisku /należy przygotować harmonogram/ oraz dwóch  dyskusjach panelowych, które należy przygotować.
6/. Rozpoczęcie działalności wydawniczej – Biblioteka KO ZLP Poezji i Proza
– koordynator Danuta Sułkowska
 1. 26 .09. 2016 posiedzenie Zarządu zostało odwołane na prośbę Andrzeja Waltera
w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką stawiła się Anna Pituch-Noworolska /prawidłowo powiadomiona/
Pomimo 2 formalnych posiedzeń Zarządu prezes pozostawał w stałym kontakcie z niżej wymienionymi osobami:
Alicja Tanew (podpisywanie dokumentów zgodnie z udzielonym trzyosobowym pełnomocnictwem)
Anna Pituch-Noworolska (protokołowanie posiedzeń i zebrań KO ZLP, rozsyłanie informacji i publikacji, generowanie pism, zaproszeń dla osób nie posiadających internetu, zaproszeń dla gości uczestniczących w imprezach),
Wanda Łomnicka-Dulak (sprawy finansowe),
Danuta Sułkowska (prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej  i facebook’owej, publikacje KO ZLP , biblioteka KO ZLP, przygotowywanie banerów, plakatów,  rozsyłanie zaproszeń i  info e-mailowych).
 
V
 
Spotkania autorskie zorganizowane przez Zarząd KO ZLP:
W okresie sprawozdawczym odbyło się:
17 spotkań autorskich
/połączonych z promocją tomików poezji lub książek prozatorskich. We wszystkich spotkaniach autorom przedstawiającym swoje publikacje towarzyszyła muzyka, często utwory śpiewane w wykonaniu artystów oraz słowo krytyczne (prof. I. Fiut, prof. B. Faron, M. Naglicki, D. Klimczak)/
a ponadto imprezy sztandarowe:
Krakowska Noc Poetów
Udział KO ZLP w Krakowskiej Nocy Poezji
Udział KO ZLP w Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie,
gdzie 20 autorów prezentowało swoją twórczość poetycką i prozatorską na stoisku KO ZLP
w formie półtoragodzinnych dyżurów zgodnie z załączonym harmonogramem oraz
brało udział w dwóch dyskusjach panelowych:
– 28.10.2016 – „Dlaczego nasze dzieła nie są tłumaczone na języki obce” – prowadzenie: Leszek Konarski.
– 29.10.2016 – „Prezentacja twórczości literackiej, poetyckiej i prozatorskiej KO ZLP w kontekście funkcjonowania ich dzieł na rynku wydawniczym, w mediach oraz w świadomości społecznej”. Udział: Danuta Sułkowska, Maciej Naglicki i Ignacy Fiut. Przygotowanie i prowadzenie: Joanna Krupińska-Trzebiatowska.
Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”  13  spotkań literackich:
1/. – 11.02.2016 – WALENTYNKI. Wiersze miłosne własne i znanych poetów
czytali obecni poeci.
2/. – 10.03.2016 – Marzena Dąbrowa-Szatko – „Proszę się przygotować” – prowadzenie Alicja Tanew
3/. – 22.03.2016 – Wieczór Joanny Sebesty. Słowo krytyczne i prowadzenie – Maciej Naglicki
4/. – 14.04. 2016 – Wieczór Roberta Marcinkowskiego – „Tfurczość radosna”. Oprawa muzyczna – zespół: „Bez zobowiązań”.
5/. – 26.04. 2016 Alicja Tanew – cykl: Pieśni dla Erato – „Zamienię kurtkę na miłość”. Słowo krytyczne – prof. B. Faron,  prowadzenie Marzena Dąbrowa-Szatko
6/. – 12.05.2016 Janusz Orlikowski – „Raj, który widziałem”. Słowo krytyczne i prowadzenie – prof. I. Fiut
7/. – 09.06.2016 Małgorzata Skwarek-Gałęska – cykl – Pieśni dla Erato. Słowo krytyczne – Dariusz Klimczak – oprawa muzyczna Ryszard Krause, prowadzenie Joanna Krupińska-Trzebiatowska.
8/. – 24.05.2016 – Józef Lipiec – „Filozofia miłości”. Wieczór połączony z wystawą twórczości malarskiej Janusza Trzebiatowskiego
9/ – 11.06.2016 – Krakowska Noc Poezji
„Wersy miasta”. Wiersze czytali: Alicja Tanew, Marzena Dąbrowa Szatko, Irena Kaczmarczyk, Robert Marcinkowski, Andrzej Walter. Fotograficzny pokaz multimedialny – Andrzej Walter. Oprawa muzyczna – Porfirion
10/. – 30.06.2016 Krakowska Noc Poetów
 połączona z promocją publikacji KO ZLP:
Almanach. Krakowska Noc Poetów
Literat Krakowski Nr 9/ 2016
prowadzenie prezes Joanna Krupińska-Trzebiatowska i Maciej Naglicki
oprawa muzyczna: Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska /bez honorarium/ oraz Kwartet Antaria /honorarium z dotacji Urzędu Miasta Krakowa/
11/. – 10.11.2016 – Maciej Naglicki – prezentacja twórczości Koła Młodych
12/. – 08.12.2016 – Barbara Paluchowa – „Tam, gdzie rosną gorzkie kwiaty”. Słowo o twórczości: prof. I. Fiut. Prowadzenie: Anna Pituch-Noworolska
13/. – 19.12.2016 Spotkanie opłatkowe – Wiersze  Bożonarodzeniowe własne i znanych poetów czytali obecni poeci. Prowadzenie Joanna Krupińska-Trzebiatowska
oprawa muzyczna:  Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska – fortepian /bez honorarium/ i Matylda Sielska /wokal/
Śródmiejski Ośrodek Kultury 5  spotkań literackich:
1/. – 30.03.2016 – Irena Kaczmarczyk – „Kanonicza 14” – prowadzenie Alicja Tanew
2/. – 15.04.2016 – Dorota Lorenowicz – „Pomiędzy Tobą a Mną”. Muzyka – Grażyna Łapuszek
3/. – 21.09.2016 – Beata Zalot – „Opowieści niedokończone”. Połączone z wernisażem twórczości malarskiej Szymona Kruczka
4/. – 13.10.2016 – wieczór poświęcony twórczości Juliana Kawalca
Słowo o autorze: prof. Bolesław  Faron
Prezentacja prozy: Maciej Naglicki, prowadzenie: Joanna Krupińska-Trzebiatowska
5/. – 15.11.2016  – Prezentacja twórczości Janusza Trzebiatowskiego –
oprawa muzyczna Jan Oberbek
Muzeum Erazma Ciołka – Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie
30.9.2016 – Salon poezji Janusza Trzebiatowskiego – jubileusz 80.lecia artysty
Prezentacja wierszy: Maciej Naglicki
Prowadzenie: Joanna Krupińska-Trzebiatowska
Oprawa muzyczna: Bogusława Hubisz-Sielska /altówka/ i Mariusz Sielski /fortepian/ –  honoraria płatne przez Stowarzyszenie Twórcze POLART
 
Scena ATA
– 26.10.2016 – „Dwie Alicje z Krainy Poezji” – Alicja Tanew i Alicja Zemanek – prowadzenie Dariusz Piotr Klimczak
– 04.11.2016 – Zaduszki poetyckie dla Ryszarda Rodzika. Prowadzenie Alicja Tanew
 
Inne imprezy:
06.10. – 09.10.2016  Warszawska Jesień Poezji – udział w spotkaniach
07.11. – 11.11.2016 Poznański Międzynarodowy Listopad Poetycki – udział w spotkaniach.
12.11. – 16.11.2016 Festiwal „Poeci bez granic” Polanica Zdrój, Wrocław – udział w spotkaniach

NCK Salon literacko-muzyczny

29,11,2016 – „Roztargnienie jesieni” – Roma Jegor

VI
Publikacje:
 
 1. Almanach. Krakowska Noc Poetów pod redakcją Danuty Sułkowskiej.
 2. Literat Krakowski Nr 9/ 2016 pod redakcją Joanny Krupińskiej-Trzebiatowskiej, Macieja Naglickiego i Danuty Sułkowskiej. W przygotowaniu kolejny (10) numer Literata Krakowskiego.
Obydwie pozycje wydawnicze były wydane z udziałem finansowym Miasta Krakowa –  opracowaniem i złożeniem wniosków o dofinansowanie, aktualizacją harmonogramów, zawarciem umów z Urzędem Miasta Krakowa, jak również z rozliczeniem dotacji zajmowała się wyłącznie prezes Joanna Krupińska-Trzebiatowska.
Ponadto złożone zostały wnioski o wsparcie finansowe w 2017 roku.
Promocja
W ramach działań promocyjnych ostatni numer Literata Krakowskiego oraz Almanach. Krakowska Noc Poetów został wysłany do prezesów wszystkich Oddziałów terenowych ZLP z zaproszeniem do współpracy i publikacji na łamach Literata.
 
 1. Biblioteka KO ZLP
Książki i tomiki poezji były wydawane nakładem autorów i/lub sponsorów.
Krakowska Noc Poetów. Almanach XLIII
Krakowska Noc Poetów. Almanach XLIV
Literat Krakowski – 3 numery
Poezja:
Danuta Sułkowska, Manipulowanie zegarem
Irena Kaczmarczyk, Siódmy kontynent
Dorota Lorenowicz, Pomiędzy Tobą a Mną
Irena Kaczmarczyk, Kanonicza 14
Joanna Krupińska-Trzebiatowska, Puste obłoki
Irena Kaczmarczyk, Zerwane z łąki
Proza:
Joanna Krupińska-Trzebiatowska, Zdrada
Dramat:
Joanna Krupińska-Trzebiatowska, Syn Margo
                                                     VII
Działalność warsztatowa i szkoleniowa
Działa aktywnie Koło Młodych prowadzone przez Marzenę Dąbrowę-Szatko a po jej rezygnacji przez Macieja Naglickiego. Z powodu tragicznej śmierci Macieja Naglickiego zostanie zaproponowany nowy opiekun Koła Młodych. W planie spotkanie autorskie z prezentacją dorobku członków Koła Młodych.
 
                                                   VIII
Współpraca:
1.Inne Oddziały ZLP
 1. Inne organizacje pozarządowe
 2. Biblioteki
4.Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie
 1. Urząd Miasta Krakowa
 1. 1
Do udziału w publikacjach KO ZLP zapraszani są członkowie wszystkich pozostałych oddziałów ZLP.
Almanach i Literat rozsyłane są do prezesów wszystkich pozostałych oddziałów ZLP.
Ad. 2
KO ZLP utrzymuje stałą współpracę ze Stowarzyszeniem Twórczym POLART z siedzibą w Krakowie, do którego należą na równych prawach członkowie ZLP oraz SPP, a ponadto nawiązało współpracę z Unią Polskich Pisarzy Lekarzy, której Zarząd Główny ma obecnie siedzibę w Krakowie a prezesem jest profesor Waldemar Hładki.
Współpraca w obu wypadkach polega na kierowaniu wzajemnych zaproszeń do udziału w organizowanych spotkaniach i imprezach. Ponadto w imprezach UPPL bierze udział A. Pituch-Nowrolska będąca członkiem obydwu stowarzyszeń twórczych.
Ad.3
Doszło do nawiązania współpracy z MBP w Starym i Nowym Sączu (D. Sułkowska)
i Nowym Targu, Łodzi (Joanna Krupińska-Trzebiatowska).
Ponadto została nawiązana i utrzymywana współpraca z  Biblioteką Publiczną w Krakowie (ul. Królewska) w postaci utworzonej półki  zatytułowanej: „Współcześni Poeci Krakowscy” z tomikami wydawanymi przez członków KO ZLP (A. Pituch-Noworolska).
Na podstawie uzgodnień w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej jest siedzibą Koła Młodych.
Ad. 4
KO ZLP posiada umowę barterową z Międzynarodowymi Targami Książki w Krakowie
Ad. 5
KO ZLP współpracuje z Wydziałem Kultury i dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, który współfinansuje wydawanie Almanachu Krakowskiej Nocy Poetów oraz Literata Krakowskiego a ponadto udzial KO ZLP w Krakowskiej Nocy Poezji.
Prezes Joanna Krupińska-Trzebiatowska jest członkiem Komisji Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa.
IX
Problemy:
Problemem numer jeden jest brak siedziby KO ZLP pozwalającej na organizowanie w sposób bezproblemowy działalności statutowej /Hotel Rubinstein zapewnia siedzibę formalną oraz adres dla korespondencji/.
Niestety rozmowy prowadzone przez prezes Joannę Krupińską-Trzebiatowską z władzami miasta: dyrektorem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Stanisławem Dziedzicem, wiceprezydentem Andrzejem Kuligiem, przewodniczącym Rady Miasta Bogusławem Kośmidrem, przewodniczącą Komisji Kultury Małgorzatą Jantos – nie przyniosły rezultatu. Mówi się o możliwości pozyskania lokalu w trybie bezprzetargowym po uruchomieniu stosownej procedury, co jednak wiązałoby się z opłacaniem czynszu oraz opłat za media i przekraczało wpływy pozyskiwane przez KO ZLP ze składek.
Z tym problemem wiąże się problem braku zewnętrznego finansowania KO ZLP
(poza dotacjami celowymi na wydanie Almanachu i Literata Krakowskiego).
Wpływy pozyskiwane ze składek nie pozwalają de facto na realizowanie zadań statutowych, a w szczególności na prowadzenie działalności wydawniczej. Gdyby taka działalność była prowadzona, liczba członków KO ZLP zapewne rychło uległaby zwiększeniu.Dalej zauważa się, że brak środków finansowych na prowadzenie działalności wydawniczej KO ZLP i ZLP w ogóle, pozostający w koincydencji z totalnym zmerkantylizowaniem rynku wydawniczego i polityką wydawniczą wydawnictw, dla których liczy się wyłącznie zysk a nie wartości dzieła, przy czym poezja pozostaje poza wszelkim ich zainteresowaniem, powoduje, że autor a szczególnie młody niedysponujący zasobami finansowymi jest bezradny i praktycznie pozyskanie trzech wymaganych przez Statut ZLP publikacji graniczy z cudem.W tej sytuacji trudno oczekiwać, że przybywać będzie członków KO ZLP, a pozyskiwać by ich można poprzez sponsoring wydawniczy, na co KO ZLP nie stać.
Problemem jest niska frekwencja na spotkaniach autorskich i organizowanych imprezach a w tym w dyskusjach panelowych podczas Targów Książki, które są elementem umowy barterowej z Targami – stoisko bez żadnych opłat.
Na promocji nowo wydanych dzieł najczęściej pojawiają się osoby zaprzyjaźnione z autorem, natomiast liczba członków KO ZLP jest zazwyczaj niska i najczęściej ogranicza się do kilku osób, nie licząc prowadzącego spotkanie przedstawiciela Zarządu. Stanowi to poważny problem i niestety działania polegające na zachęceniu członków są nieskuteczne – problem pozostaje nierozwiązany.
Niezależnym problemem był prowadzony jesienią 2016 remont Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką”, który spowodował konieczność szukania nowych miejsc na spotkania autorskie takie jak Muzeum Erazma Ciołka, gdzie rozpoczęto powakacyjną działalność 30 września 2016.
 
                                                                                      Joanna Krupińska-Trzebiatowska
 
                                                                                      Alicja Tanew
 
                                                                                      Anna Pituch-Noworolska
 
                                                                                      Wanda Łomnicka-Dulak
 
                                                                                       Andrzej Walter                 

Kraków, dn. 15-06-2016r

Sprawozdanie z wykonania przez Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich programu w ramach VI edycji NOCY POEZJI 201 wchodzącej w skład projektu „Krakowskie Noce 2016”

Dnia 11 czerwca 2016r zaprezentowany został spektaklpoetycku-muzyczny „Wersy Miasta” wg scenariusza Alicji Tanew.

Spotkanie odbyło się w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” ul. Szczepańska 1 w Krakowie o godz. 18:00. Wzięli w niej udział poeci, którzy prezentowali wiersze własne oraz wiersze poetów, należących do ZLP. Oprawa muzyczna zespołu NGT „Porfilion” oraz autorski pokaz multimedialny składały się na całość przedsięwzięcia. Gości, biorących udział w spotkaniu, było 42 osoby.

W porównaniu z wieczorami autorskimi, na których frekwencja wynosi od 10 do 18 osób należy uznać to za dobrą frekwencję.

Alicja Tanew

Wiceprezes KO ZLPZałącznik do sprawozdania  działalności merytorycznej Zarządu Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich za okres od 1. 01.2016 do 1. 01.2017 odnośnie udziału KO ZLP w  Krakowskiej Nocy Poezji  / 11 czerwca 2016 /.

Przygotowany przez Alicję Tanew scenariusz Krakowskiej Nocy Poezji uzyskał akceptację i dotację z Gminy Miejskiej Kraków w wysokości 2000 złotych. W tym przedmiocie została zawarta umowa pomiędzy Śródmiejskim Ośrodkiem Kultury a Krakowskim Oddziałem ZLP. W projekcie wzięło udział 4 poetów, prowadząca Alicja Tanew oraz zespół „Porfirion”, którzy w oparciu o umowy o dzieło zawarte z KOZLP otrzymali wynagrodzenie za udział w Krakowskiej Nocy Poezji płatne w oparciu o rachunki wystawione przez wykonawców w następujący sposób:

Alicja Tanew – bez wynagrodzenia

Irena Kaczmarczyk – 250 złotych

Marzena Dąbrowa – Szatko – 250 złotych

Robert Marcinkowski – 250 zł

Andrzej Walter – 500 złotych (w tym 250 zł za udział w projekcie i 250 zł za pokaz multimedialny)

Zespół „Porfirion” – 500 złotych

Opłata za ZAiKS – 184,50 złotych wg faktury ZAiKSu

Pozostała kwota 65,50 zł w dyspozycji ZLP.

Wszystkie rachunki i faktury zostały przesłane skarbnikowi ZLP p. Wandzie Dulak.

Wszystkie rachunki i faktury zostały opracowane i przygotowane przez Andrzeja Waltera w jego Kancelarii Podatkowej.

W związku z projektem, na zakup pieczątek koniecznych dla zawierania umów Alicja Tanew  przedstawia fakturę na kwotę 110,70 zł pokrytą ze środków własnych.

Alicja Tanew

Wiceprezes KO ZLP


  KOŁO MŁODYCH – publikacje  

Aleksandra Bułat – publikacje zbiorowe: Almanach KO ZLP „Krakowska Noc Poetów XLIV” (2016), „Tonacje młodości” (2016)

Katarzyna Bułat – „Próba Implementacji” (2015), tom poetycki, wydawnictwo SIGNO), w przygotowaniu: „Arkandel” (2017, powieść) publikacje zbiorowe: Almanachy KO ZLP (XLI – XLIV),  „Literat Krakowski” (nr 9/2016), „Antologia PoetówPolskich 2016”, „Poetyckie światy. Między Parnasem a Giewontem” (2016), „Tonacje młodości” (2016) 

Agata Dziewońska – publikacje zbiorowe: Almanach KO ZLP „Krakowska Noc Poetów XLIV” (2016), „Tonacje młodości” (2016)

Lidia Dutkiewicz – publikacje zbiorowe: Almanachy Krakowskiej Nocy Poetów (XL, XLI i XLII), VII Bronowicki Karnawał Literacki, „Wiersze na murach 2010-2012”, „Chimera” nr 3 (13) 2014r.

Grzegorz Gniady – „Wilczy bilet” (2011), tom poetycki, wydawnictwo SIGNO), publikacje zbiorowe w almanachach KO ZLP

Marian Kowalik – w przygotowaniu: „Moje myśli” (2017), tom poetycki, publikacje zbiorowe: Almanachy Krakowskiej Nocy Poetów, czasopisma, almanach Mydlniki – Bronowice, almanach Grupy Każdy 2016 oraz 2017

Kajetan Radomiński – publikacje zbiorowe: Almanach KO ZLP „Krakowska Noc Poetów XLIV” (2016), pokonkursowy tom poetycki I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Hugona Kołłątaja (2015)

Weronika Świętek – publikacje zbiorowe: Almanach KO ZLP „Krakowska Noc Poetów XLIV” (2016)