Bolesław Faron

faronfoto

Bolesław Faron

pseudonim: Andrzej Turek

kryptonimy: beef, B.F.

literaturoznawca, krytyk literacki, publicysta

Urodził się 17 lutego 1937 roku w Czarnym Potoku, w pow. nowosądeckim. Studiował filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, prof. dr hab. Pedagog w szkolnictwie średnim (1958-1964), pracownik naukowy WSP (od 1958), prorektor i rektor WSP (1971-1981). Minister oświaty i wychowania (1981-1985). W latach 1986-1990 radca ds. kulturalnych i naukowych ambasady PRL w Wiedniu i dyrektor tamtejszego Instytutu Polskiego. Wiceprzewodniczący Komisji Historycznoliterackiej PAN, Oddział Kraków (1970-1976), członek Komitetu Nauki o Literaturze PAN (1975-1986), redaktor naukowy serii: „Biblioteka Polonistyki” w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych (od 1982). W latach 1993-1995 prezes Wydawnictwa Edukacyjnego w Warszawie – oddział w Krakowie, a od 1995 dyrektor ds. naukowych w Krakowie, obecnie dyrektor Niepublicznego Instytutu Kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego. Członek Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. Redaktor naczelny dwumiesięcznika „Ruch Literacki” (1975-1981), zastępca redaktora naczelnego czasopisma ZLP „Lektura” (1991-1994). Od 1994 członek Stowarzyszenia Twórczego „Polart”. Od 1975 członek Stowarzyszenia „Kuźnica” (od 1996 wiceprzewodniczący Rady „Kuźnica”). Członek Senatu Akademickiego WSP w Krakowie (1996-1999). Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie (2000-2006). Członiek jury inicjatywy „Mistrz Mowy Polskiej”. Nagroda ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki I, II, III stopnia. Członek ZLP od 1983.

Debiutował szkicem o Władysławie Orkanie na łamach „Ruchu Literackiego” w 1960. Publikował m.in. w „Literaturze”, „Miesięczniku Literackim”, Nowych Książkach”, „Ojczyźnie Polszczyźnie”, „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Sycynie”, „Twórczości”, „Wiadomościach Kulturalnych”, „Życiu Literackim”, „Nowej Polszczyźnie” (przewodniczący Rady Naukowej). W latach 1968-1981 prowadził stały felieton literacki w krakowskiej telewizji. Obecnie współpracuje z Radiem Kraków, audycje: W kręgu nauki i Pejzaże regionalne. Wykłada w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych UP. Jego prace tłumaczone były na język niemiecki, rosyjski.

 

Publikacje książkowe

 • Zbigniew Uniłowski, [monografia], Warszawa 1969 (seria: Profile).
 • Zbigniew Uniłowski, [monografia], Warszawa 1969 (seria: Nauka dla wszystkich).
 • Stanisław Piętak, [monografia], Kraków 1971 (seria: Nauka dla wszystkich).
 • Stefan Kołaczkowski jako krytyk i historyk literatury, [studium naukowe], Wrocław 1976.
 • Oświatowe przekroje i zbliżenia, [szkice], Warszawa 1985.
 • Spotkania i powroty. Sylwetki i szkice. Sylwetki i szkice o literaturze, Kraków 1995.
 • Jama Michalika, [monografia], Kraków 1995, (wyd. IV rozsz. Kraków 2014).
 • Powrót do korzeni, [szkice i wspomnienia], Kraków 2000.
 • Władysław Orkan, Kraków 2004.
 • Okruchy. Szkice o literaturze i kulturze XX wieku, Kraków 2005.
 • …z podróży, Kraków 2007.
 • Powrót do korzeni. Nowy, Kraków 2010, Wydawnictwo Edukacyjne.
 • Władysław Orkan. Rozszerzony, Kraków 2012, Wydawnictwo Edukacyjne.