SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU ZLP ZA LATA 2019 – 2022

14 lut
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU ZLP
ZA LATA 2019 – 2022

 

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019

 

  1. Spotkania i imprezy:
12 lutego – Wieczór poezji miłosnej
12 marca – Promocja tomu poetyckiego Ireny Kaczmarczyk „Intymnie”
9 kwietnia – Wieczór autorski pp. Janczewskiego i Jedynaka pt. – „Dwaj Panowie J”
14 maja – Jubileusz Hanny Wietrzny
11 czerwca – Literacki wieczór otwarty
18 czerwca – Krakowska Noc Poetów – promocja Almanachu
8 października – Promocja debiutanckiego tomiku Jakuba W. A. Bierówki „Na marginesie
                           uczuć”
     12 listopada – Jubileusz Franciszka Klimka
     10 grudnia – Wieczór autorski Danuty Perier-Berskiej
      Udział w Targach Książki – udział jak zwykle polegał na dyżurach na stoisku i
      spotkaniach z czytelnikami oraz dwóch organizowanych spotkaniach dyskusyjnych pod
      tytułami „Kulturotwórcza rola współczesnej literatury” oraz „Cyprian Kamil Norwid-
      moralista-wizjoner”.

 

  1. Spotkania Zarządu
Odbyły się 3 spotkania zarządu poświęcone aktualnym problemom – druki publikacji, udział w Targach Książki, plany obchodów Jubileuszu.

 

  1. Rozszerzanie działalności – działalność w terenie
Ustalono współpracę z Klubem Aktora (SPATIF) – odbyły się trzy wieczory poetyckie organizowane przez SPATIF w oparciu o scenariusze własne – Danuty Sułkowskiej, Doroty Lorenowicz i Anna Pituch-Noworolskiej. W planie na okres wiosny 2020 uzgodnione są 2 wernisaże – Andrzeja Waltera (fotografie Krakowa) i Danuty Perier-Berskiej (ikony) oraz wieczory poetyckie – Antoniny Sebesty i Romy Jegor. Terminy do ustalenia zależnie od propozycji kierownictwa SPATIF-u.
Odbyło się również spotkanie poetyckie – Danuta Perier-Berska i Dorota Lorenowicz w Bibliotece Kraków filia nr 21 przy ulicy Królewskiej. Ten kontakt jest utrzymywany – do tej biblioteki są również przekazywane egzemplarze promowanych tomików poezji, Almanachów Nocy Poetów i egzemplarze Literata Krakowskiego pod hasłem „Półka współczesnych poetów Krakowa”. W planie wieczór poezji miłosnej 13.02.2020 w wykonaniu Robert Marcinkowski i Anna Pituch-Noworolska według własnego scenariusza.
W planie utrzymanie kontaktu z Biblioteką w Dobczycach (odbyło się jedno spotkanie poetyckie) z perspektywą dalszych spotkań poetyckich.
Z innych dokonań kolegów, o których wiemy, należy podkreślić pięknie wydaną książkę prof. Bolesława Farona o twórcach Sądecczyzny, album gwary góralskiej opracowany przez Wandę Łomnicką-Dulak oraz książka Macieja Pinkwarta o Żeromskim i Zakopanym.

 

  1. Koło Młodych
Obowiązki opiekuna Koła Młodych przy Krakowskim Oddziale Związków Literatów Polskich od marca 2019 roku pełnił Paweł Kuzora. Pierwsze zajęcia warsztatowe odbyły się 2 kwietnia. Do współpracy zaproszono związkowego kolegę Andrzeja Krzysztofa Torbusa.
Dzięki przychylności i uprzejmości kierowniczki Klubu Dziennikarzy Pod Gruszką, pani Grażyny Potoczek spotkania Koła odbywały się do października w siedzibie Klubu. Niestety od grudnia nie było to już możliwe.
Na spotkaniu majowym gościem specjalnym był finalista konkursu poetyckiego im. Wisławy Szymborskiej – Robert Król. We wrześniu, rozstrzygnięty został wakacyjny konkurs warsztatowy na wiersz o tematyce miłosnej, w którym nie wolno było użyć następujących słów: miłość, księżyc, serce, usta, a także zdrobnień (np. oczęta). Gościem specjalnym i jurorem w jednej osobie był tym razem poeta Andrzej Warzecha. Skład jury uzupełniał A. K. Torbus (pomysłodawca konkursu) i opiekun Koła. W miesiącu październiku odbyła się Pod Gruszką promocja debiutanckiego tomu wierszy członka Koła Młodych – Jakuba Bierówki „Na marginesie uczuć”. Podczas spotkania listopadowego autorzy zaprezentowali monodramy napisane na podstawie własnych tekstów.

 

  1. Sprawozdanie z przygotowań do Jubileuszu 100-lecia
Planowane imprezy to konferencja poświęcona 100-leciu ZLP organizowana przy udziale Uniwersytetu Pedagogicznego przez prof. Bolesława Farona. Kolejnym przedsięwzięciem w trakcie organizacji jest udział naszych twórców w kiermaszu książki jakie odbywają się na placu Marii Magdaleny w Krakowie w okresie od maja do września i są organizowane przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Problemem jest możliwość sprzedaży tomików w warunkach obowiązujących przepisów finansowych (kasy fiskalne, podatek itp.) czego ZLP nie może samodzielnie zrealizować. Kolejne imprezy to wspomniane powyżej wernisaże, spotkania, planowany wyjazd do Muzeum Stefana Żeromskiego. Powstał również pomysł przywrócenia tablicy upamiętniającej Dom Literata i Klub Literata na domu przy ulicy Krupniczej 22. Pomysł został zgłoszony do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta, który jest właściwy adresatem dla takiej inicjatywy.
Wydaje się również uzasadnione opracowanie nowego logo KO ZLP z dodatkiem Jubileusz 100-lecia do wykorzystania tylko w 2020 roku.

 

  1. Problemy
Finanse – konieczne jest regularne wpłacanie składek. Jeśli nie będzie wpłat pod znakiem zapytania stoją publikacje Almanachu i Literata Krakowskiego w przyszłym roku.
Koło Młodych – od 2 miesięcy jest bez siedziby pozwalającej na regularne spotkania. Jest propozycja wyjścia poza Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, ale wymaga to jeszcze wielu rozmów i uzgodnień. Propozycja obejmuje otwarcie spotkań jako Warsztaty Poetyckie (forma działalności Koła Młodych) i nawiązania kontaktu z Wydziałem Kultury UM Krakowa. W ramach działalności są już warsztaty prozatorskie nie ma warsztatów poetyckich i to jest okazja do wykorzystania.
Członkowie – w tym roku nie udało się pozyskać nowych członków – zgłoszona kandydatura została odrzucona przez komisję kwalifikacyjną ZG ZLP, a dwie kolejne zatrzymane decyzją zarządu KO ZLP.

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2020-2021

 

W roku 2020 wybuchała pandemia wirusa SARS-CoV-2 i od marca zawieszone zostały spotkania, zgromadzenia publiczne, a co za tym idzie, nasze planowane promocje i wydarzenia musiały zmienić formę. Część imprez organizowanych przez KO ZLP została przeprowadzona w formie on-line lub jako rzeczywiste spotkania z transmisją na Facebooku. Wymagało to zmian organizacyjnych, przystosowania naszych domowych komputerów do wymogów pracy on-line oraz opanowania tych sposobów komunikacji. Udało się i wszystkie planowane wydarzenia odbyły się bez kłopotów technicznych. Zmiana sposobu działania w największym stopniu obciążyła Danutę Sułkowską i za ten wysiłek bardzo serdecznie dziękujemy. Niezależnie od zamkniętych placówek kulturalnych staraliśmy się korzystać z każdej chwili, w której restrykcje epidemiczne były zmniejszane. Braliśmy udział w Kiermaszu Książki i w Międzynarodowych Targach Książki, które odbyły się tylko w 2021 roku. Spotkania w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbywały się w każdej sytuacji, w której było to możliwe z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zarząd nie odbywał spotkań, natomiast zintensyfikowana została łączność internetowa – wszystkie istotne decyzje były podejmowane po wzajemnej wymianie informacji (drogą mailową) pomiędzy członkami Zarządu.

 

Zmiany personalne
W 2021 roku z prac w Zarządzie, funkcji skarbnika i opiekuna Koła Młodych zrezygnował Paweł Kuzora. Funkcję skarbnika przejął Andrzej Walter i pełni ją nadal. Opiekę nad twórcami Koła Młodych przejęła Danuta Perier-Berska. Została zmieniona nazwa na Otwarte Koło Autorów. Z członkostwa w Związku Literatów Polskich zrezygnowała Joanna Krupińska-Trzebiatowska.

 

Niezrealizowane plany
Ze względu na rozporządzenia związane z epidemią i zamknięcie placówek kulturalnych nie udało się przeprowadzić planowanych spotkań na terenie SPATIF-u, nie udało się również zorganizować konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 100-lecia ZLP (przy współpracy Uniwersytetu Pedagogicznego), podobny los spotkał planowany koncert jubileuszowy. Odwołanie Międzynarodowych Targów Książki w 2020 roku spowodowało, że nie odbyły się zaplanowane imprezy towarzyszące w tym przygotowane przez członków KO ZLP.

 

Wydarzenia w 2020 roku
21.02.2020   Wieczór autorski Pawła Kuzory. Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Słowo krytyczne: Dariusz Klimczak, Prowadzenie: Anna Pituch-Noworolska
10.03.2020. Prezentacja Koła Młodych. Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”.  Prowadzenie – opiekun Paweł Kuzora

 

Wirtualne spotkania
Od 20.03.2020 do 8.06.2020 na stronie facebookowej KO ZLP odbyły się tzw. wirtualne spotkania autorskie. Zostały zaprezentowane noty biograficzne i wiersze 35 członków Oddziału. Organizacja, przygotowanie internetowe i opracowanie materiałów: Danuta Sułkowska.

 

Imprezy poza Klubem Dziennikarzy „Pod Gruszką”:
13.02.2020 WALENTYNKI Spektakl poetycki „Miłość w duecie” Anny Pituch-Noworolskiej. Filia 21 Biblioteki Kraków, ul. Królewska. Czytanie wierszy: Anna Pituch-Noworolska i Robert Marcinkowski, Oprawa muzyczna: Robert Marcinkowski – gitara.
11-13.09.2020 Kiermasz Książki na pl. Św. Ducha – spektakl poetycki przygotowany przez Annę Pituch-Noworolską – „Poezja w podróży” – był czytany każdego dnia kiermaszu. Odpowiedzialna za współpracę z Biurem Festiwalowym w Krakowie i organizację dyżurów oraz czytanie spektaklu – Anna Pituch-Noworolska
15.09.2020 Promocja Almanachu Krakowskiej Nocy Poetów (XLVIII) wyjątkowo w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Prowadzenie: Anna Pituch-Noworolska i Danuta Perier-Berska.

 

Wydarzenia w 2021 roku
Spotkania on-line
26.03.2021 Światowy Dzień Poezji „Spotkanie z liryką sławnych i mniej znanych poetów” – Salon Literacki Biblioteki Kraków. Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” – on-line. Przygotowanie spektaklu: Anna Pituch-Noworolska. Czytanie wierszy: Anna Pituch-Noworolska, Robert Marcinkowski (również gitara)
30.04.2021 – Promocja książki Doroty Lorenowicz „Życiowe przypadki kobiety aktywnej” Salon Literacki Biblioteki Kraków. Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” – on-line. Prowadzenie: Danuta Perier-Berska
28.05.2021 – Promocja dwóch tomików poetyckich prof. Ignacego Stanisława Fiuta – „Dusze” i „Tylko nie czytaj tego nikomu”. Salon Literacki Biblioteki Kraków. Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” – on-line. Prowadzenie Danuta Sułkowska. Czytanie wierszy: Anna Pituch-Noworolska, Danuta Sułkowska oraz Autor
25.06.2021 – Promocja tomiku poetyckiego Krystyny Alicji Jezierskiej: „Księżyca strona trzecia” – Salon Literacki Biblioteki Kraków. Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” – on-line. Prowadzenie: Danuta Perier-Berska. Oprawa muzyczna: Robert Marcinkowski – gitara, wokal

 

Spotkania w realu
14.09.2021 – Promocja tomiku poetyckiego „Krajobrazy dni” Anny Pituch-Noworolskiej. Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” Prowadzenie: Andrzej Walter, oprawa muzyczna Adam Hliniak – gitara klasyczna
24.09.2021 – Promocja tomu poetyckiego Ignacego Stanisława Fiuta „Tylko nie czytaj tego nikomu”. Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Słowo krytyczne i prowadzenie: Danuta Sułkowska
12.10.2021 – Promocja poetyckiego tomu Andrzeja Krzysztofa Torbusa „Aż po horyzontu kres”. Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Słowo krytyczne i prowadzenie: Robert Marcinkowski. Muzyka do tekstów autora: Grzegorz Giermek, Grażyna Łapuszek, Andrzej Mróz. Wykonawcy: Grupa „Kociołek”, NGT „Porfirion”.
15.10.2021 – Program towarzyszący 24 Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie.
Panel dyskusyjny: „Tłumaczyć poezję”. Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” Moderator: Jan Masłyk. Uczestnicy: Ignacy S. Fiut, Wojciech Kowalczyk, Beata Symołon, Anna Pituch-Noworolska.
26.10.2021 – Wieczór autorski Marka Wawrzkiewicza (prezes ZG ZLP): „Piszemy wiersze, czyli sami sobie siebie tłumaczymy”. Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Prowadzenie: Bolesław Faron
09.11.2021 – Promocja dwujęzycznego tomu poetyckiego Jana Masłyka: „Poezja/Poems”.  Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Słowo krytyczne i prowadzenie: Ignacy S. Fiut. Oprawa muzyczna: Robert Marcinkowski – gitara, wokal
23.11.2021 – Prezentacja twórczości Otwartego Koła Autorów przy KO ZLP.  Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Prowadzenie: Danuta Perier-Berska. Oprawa muzyczna: Robert Marcinkowski – gitara, wokal
14.12.2021 – Promocja tomu poetyckiego Andrzeja Waltera: „Korozja”. Salon Literacki Biblioteki Kraków – transmisja na żywo. Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Słowo krytyczne i prowadzenie: Anna Pituch-Noworolska. Oprawa muzyczna: Barbara Leśniak – fortepian, wokal.

 

Promocje wydawnictw KO ZLP  2020-2021
Krakowska Noc Poetów – Almanach XLVIII; 15.09.2020 – gościnnie w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Prowadzenie: Anna Pituch-Noworolska, Danuta Perier-Berska. Oprawa muzyczna: Robert Marcinkowski – gitara, wokal
Krakowska Noc Poetów – Almanach XLIX; 29.06.2021.  Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Prowadzenie: Anna Pituch-Noworolska i Danuta Perier-Berska. Słowo o Literacie Krakowskim: Andrzej Walter, Oprawa muzyczna: Robert Marcinkowski – gitara, wokal
Literat Krakowski nr 12 – 14.01.2020 Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Prowadzenie: Anna Pituch-Noworolska i Danuta Sułkowska
Literat Krakowski nr 13 – 25.02.2021 Salon Literacki Biblioteki Kraków, on-line Facebook, Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” Prowadzenie: Danuta Sułkowska i Leszek Konarski

 

Wirtualne spotkania
W czerwcu 2021 r. na stronie facebookowej KO ZLP odbyły się tzw. wirtualne spotkania autorskie. Zostały zaprezentowane noty biograficzne i wiersze 8 członków Koła Młodych przy KO ZLP. Organizacja, przygotowanie internetowe i opracowanie materiałów: Danuta Sułkowska.

 

Imprezy otwarte i organizowane poza Klubem Dziennikarzy „Pod Gruszką”:
WALENTYNKI Spektakl poetycki „Miłość na odległość” – 12.02.2021 – strona facebookowa KO ZLP. Przygotowanie: Anna Pituch-Noworolska. Czytanie wierszy: Danuta Perier-Berska i Anna Pituch-Noworolska
Spotkanie w Ciekotach z okazji obchodów 100-lecia Związku Literatów Polskich. W programie – osłonięcie tablicy pamiątkowej, czytanie wierszy poetów KO ZLP w spektaklu „Słońce w kropli rosy: Irena Kaczmarczyk, Anna Pituch-Noworolska. Oprawa muzyczna: Waldemar Hładki – gitara.
Krakowski Kiermasz Książki – organizator: Krakowskie Biuro Festiwalowe 07-08.08.2021 plac Marii Magdaleny. Stoisko KO ZLP.  Czytanie poezji: „Słońce w kropli rosy” – Irena Kaczmarczyk, Dorota Lorenowicz, Krystyna Jezierska.
Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 14.10.2021-17.10.2021 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 14.10.2021-17.10.2021 – Udział w Targach – dyżury i spotkania autorskie na stoisku; Odpowiedzialna za współpracę z Organizatorem Targów w Krakowie, organizację dyżurów i inne sprawy związane z udziałem KO ZLP w tym wydarzeniu – Danuta Sułkowska
16.10.2021. Program towarzyszący – „Poezja i kwiaty”. Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO. Przygotowanie spektaklu: Anna Pituch-Noworolska, czytanie wierszy: aktorzy: Karolina Fortuna, Filip Bochenek i Anna Pituch-Noworolska. Oprawa muzyczna: Adam Hliniak – gitara klasyczna.

 

Odznaki ZLP
26.10.2021 przed swoim wieczorem autorskim, Prezes ZLP Marek Wawrzkiewicz wręczył złote i srebrne Honorowe Odznaki ZLP następującym osobom: prof. Ignacy Fiut, prof. Bolesław Faron, Leszek Konarski, Danuta Sułkowska, Danuta Perier-Berska, Grażyna Potoczek. W Warszawie otrzymali je: Anna Pituch-Noworolska i Andrzej Walter.

 

Planowana działalność
Zgodnie z harmonogramem zaplanowano promocje i spotkania w Kubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” z alternatywną możliwością ich odbycia on-line zależnie od zarządzeń związanych z epidemią. Zaplanowano również udział w wydarzeniach takich jak Kiermasz Książki i Targi Książki o ile te imprezy się odbędą.

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH W ROKU 2022

 

Praca Zarządu
W tym roku nie obywały się spotkania członków zarządu jako oddzielne spotkania. Wszelkie problemy były rozstrzygane poprzez wymianę korespondencji mailowej i kontakt telefoniczny.

 

Niezrealizowane plany
Nie udało się ze względów organizacyjnych wziąć udziału w Międzynarodowych Targach Książki. Problemem okazało się opracowanie harmonogramu obsady dyżurów na stoisku oraz konieczność przygotowania dwóch zdarzeń towarzyszących. Podobnie, nie udało się wziąć udziału w kiermaszu organizowanym przez Krakowskie Biuro Festiwalowe dlatego, że w tym roku odbył się tylko jeden kiermasz z ograniczoną liczbą wystawców.

 

Udział w imprezach otwartych
Udało się wziąć udział jako wystawca na Kiermaszu w Kurdwanowie (25. Festyn Jesień Kurdwanów 2022) – obecni: Leszek Konarski, Andrzej Torbus, Danuta Perier-Berska (współpraca z Domem Kultury Kurdwanów), Krystyna Jezierska, Anna Pituch-Noworolska.

 

Promocje książek, spotkania autorskie w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy Bibliotece Kraków
25 stycznia – promocja tomu poetyckiego Marceliny Koncewicz „Ciało moje”, Słowo krytyczne: Ignacy S. Fiut, prowadzenie: Danuta Perier-Berska, oprawa muzyczna: Paulina Kostyk – śpiew, Marta Ziobro – fortepian
8 lutego – promocja tomu poetyckiego Danuty Perier-Berskiej „od-do / from-to”, Słowo krytyczne i prowadzenie: Anna Pituch-Noworolska, Oprawa muzyczna: Aleksandra Kowalczyk – śpiew, Max Szelęgiewicz – gitara
22 lutego – spotkanie autorskie Joanny Pociask-Karteczki i Zbigniewa Tlałki pt. „Mamy czas”,
8 marca– zebranie sprawozdawcze KO ZLP 29 marca – promocja tomu poetyckiego Roberta Marcinkowskiego „Okruchy”, Słowo krytyczne i prowadzenie: Danuta Sułkowska, Oprawa muzyczna: Autor – gitara, wokal
12 kwietnia – promocja tomu poetyckiego Ireny Kaczmarczyk „Już widziałam / Déjà vu”, Słowo krytyczne i prowadzenie: Leszek Konarski, Wiersze czytali: Monique i Dawid Bronner, Oprawa muzyczna: Agnieszka Grochowicz – minirecital piosenki francuskiej, Jarosław Olszewski – fortepian
17 maja – Poetyckie wiosenne inspiracje, Prowadzenie: Anna Pituch-Noworolska i Danuta Perier-Berska
31 maja – promocja tomu poetyckiego Alicji Tanew „Późniejsza dziewczyna”, Prowadzenie: Anna Pituch-Noworolska, Wiersze czytały: Lidia Bogaczówna i Autorka, Oprawa muzyczna: Alicja Tanew – śpiew, fortepian, Hanka Wójciak – śpiew, Tadeusz Zięba – śpiew, gitara, Walentyn Dubroski – akompaniament
14 czerwca – Spotkanie autorskie Arkadiusza Frani „Nie lubię mówić, wolę pisać”, Prowadzenie: Ignacy S. Fiut
13 września – promocja tomiku wierszy Krystyny Alicji Jezierskiej „Skrzydlate Okno”, Słowo krytyczne i prowadzenie: Danuta Perier-Berska, Oprawa muzyczna – Marianna Łopaciuk – fortepian
27 września – promocja tomu poetyckiego Danuty Sułkowskiej, „ŚLADY NA WODZIE. wiersze wybrane”, Słowo krytyczne i prowadzenie: Bolesław Faron, Wiersze przeczytał: Tadeusz Kwinta, Oprawa muzyczna: Jarek Kąkol – gitara, wokal
11 października – wieczór autorski Roberta Marcinkowskiego „Bzdurki pogodne”
25 października – promocja tomiku wierszy Ireny Kaczmarczyk „Pro Memoria”, Prowadzenie: Bolesław Faron, Kwadrans dla krytyki: Ignacy St. Fiut, Józef Baran, Dorota Skoczylas, Wiersze czytały: Autorka, Olga i Małgorzata Kaczmarczyk, Impresja filmowa z obrazami Ewy Mitrus – ilustratorki tomu, Oprawa muzyczna: Julia Siewniak – minirecital Pieśni o Matce
15 listopada – promocja książek Hanny Wietrzny „Narodziny clowna. Pavana” oraz „Wspomnienia clowna”, Prowadzenie: Anna Pituch-Noworolska, Oprawa muzyczna: Robert Marcinkowski – gitara, wokal
29 listopada – promocja tomiku wierszy Grażyny Potoczek „Wciąż jeszcze pytam”, Słowo krytyczne i prowadzenie: Danuta Sułkowska, Wiersze czytał: Rafał Jędrzejczyk, Oprawa muzyczna: Aleksandra Guja – skrzypce, Marcin Kuźniar – gitara klasyczna
13 grudnia – wieczór literacki „Przelotne ptaki (o tych, których nie ma)”, Prowadzenie: Anna Pituch-Noworolska i Danuta Perier-Berska

 

Promocje wydawnictw stałych
18 stycznia – promocja 14. numeru Literata Krakowskiego oraz poetyckie inspiracje świąteczne i noworoczne, Salon literacki Biblioteki Kraków, On-line Facebook Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”, Prowadzenie: Ignacy S. Fiut i Danuta Sułkowska, oprawa muzyczna – Robert Marcinkowski – gitara, wokal
28 czerwca – Krakowska Noc Poetów, Promocja jubileuszowego 50 numeru Almanachu Prowadzenie: Danuta Sułkowska i Anna Pituch-Noworolska, Oprawa muzyczna: Robert Marcinkowski – gitara, wokal

 

Otwarte Koło Autorów
Spotkania miały w programie: czytanie własnych tekstów przez członków Kola, refleksje na temat przeczytanych utworów oraz rozmowa na temat środków wyrazu w poezji, inspiracji twórczych, doskonalenia warsztatu pisarskiego oraz wymiana doświadczeń przez uczestników spotkania. Dwa spotkania miały charakter otwarty – z udziałem publiczności. Prowadzącą jako opiekunka Koła była Danuta Perier-Berska.
W dwóch spotkaniach udział wzięli zaproszeni twórcy – Danuta Sułkowska (29.03.2022) i Anna Pituch-Noworolska (17.05.2022) jako prowadzące warsztaty.
Spotkania Otwartego Koła Autorów w roku 2022:
22.02., 29.03., 17.05., 14.06., 27.09., 11.10., 15.11., 20.12.
Pod koniec roku został opracowany Regulamin Otwartego Koła Autorów, który po akceptacji przez członków Zarządu i opiekuna Koła przekazano do wiadomości wszystkim członkom Koła.