Sprawozdanie finansowe KO ZLP za 2017 rok

23 Sty
SPRAWOZDANIE ROCZNE FINANSOWE
KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU  ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

 

1. Stan początkowy 2 655,14
2. Wpływy roku 2017 2 870,00
składki członkowskie 2 170,00
Sponsorzy    700,00
darowizny prywatne. 700,00
Razem poz. 1 +2  

5 525,14

 
 

3.

 

Wydatki 2017

Wydanie almanachu KNP i Literat Krakowski 3 534,99
opłata bankowa

opłata za str. internetową (serwer + domena)

      8,20

167,92

inne wydatki (admin: znaczki, kwiaty, art. biurowe)
koszt innych imprez   476,06
Razem wydatki                                                             4 187,17
 

4. Saldo na 31.12.2017

 

1 337,97

(poz. 1+2-3=4)
 

bank

  383,42
kasa   954,55
 1 337,97  
Sprawozdanie nie obejmuje kwot wynikających z umowy barterowej dot. Targów Książki w Krakowie
 

Skarbnik KO ZLP

Wanda Dulak