Andrzej Bednarczyk

Andrzej Bednarczyk

Andrzej Bednarczyk

Andrzej Bednarczyk to polski artysta łączący wiele dziedzin sztuki ze sobą. W latach 80. studiował najpierw na Wydziale Grafiki, a następnie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskał w pracowni malarstwa profesora Zbigniewa Grzybowskiego. Obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa macierzystej uczelni. Jest kojarzony głównie z malarstwem, choć uprawia również instalacje przestrzenne, grafikę, fotografię, rysunek oraz sztukę książki.