Ryszard Sidorkiewicz

sidorkiewczfoto

Ryszard Sidorkiewicz

Urodził się 22. lipca 1959 roku w Częstochowie. Poeta, tłumacz, pisuje też recenzje literackie. Z wykształcenia filolog, polonista i rusycysta; pedagog, animator uczniowskiej i nieprofesjonalnej twórczości literackiej. Założyciel oraz prezes Janowskiego Klubu Literackiego, inicjator cyklicznych Jurajskich Jesieni Poetyckich w Złotym Potoku. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich. Wyróżniony: Nagrodą Starosty Częstochowskiego (2001), tytułem „Regionalny Mistrz Mowy Polskiej” (2002), Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy (2004), Złotym Krzyżem Zasługi (2008). Wiersze, recenzje, przekłady zamieszczał w antologiach i almanachach literackich oraz w prasie, m.in. w „Akancie”, „Aspektach Filozoficzno-Prozatorskich”, „Dekadzie Literackiej”, „Forum Myśli Wolnej”, „Gazecie Kulturalnej”, „Nurcie”, „Poezji dzisiaj”, „Słowie Polonisty”, „Własnym Głosem” i innych. Członek Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

Publikacje książkowe:

1. Piosenki z miasteczka Sidorów (1992)
2. Jeszcze.
3. Księga (1994, 1996)
4. Sidorów (1996)
5. Wiersze z rymami i bez (2001)
6. Legenda znad Gopła (dla dzieci; 2002)
7. Światełko (2003)
8. Poezje wybrane (2008)
9. Syberiada. Wiersze poetów znad Bajkału (przekłady z j. rosyjskiego; 2010)

MOJA PIEŚŃ MIŁOSNA

wkochać się w życie
zakochać broń

nakochać wierszy
dokochać dom

przekochać drogi
wykochać ślad

przykochać ludzi
obkochać świat

kochać jak wariat
ukochać się

rozkochać w drzazgi
skochać na śmierć

POŻEGNANIE Z MIASTEM
albo
PIOSENKA NA ODJEZDNE

                               mojej Częstochowie

wyludnia mi się miasto
pustoszeją aleje

wypielgrzymował klasztor
stara miłość rdzewieje

wartą spłynęły śnięte
ryby zdarzen i marzeń

co ważne i co święte
wyblakło w kalendarzach

z pamiętanych adresów
pozostał cmentarz rocha

gdy tożsamość u kresu
czas się z miasta wykochać

zostawić serce ryte
na ławce pod ratuszem

wyjechać rannym świtem
przekrwionym autobusem