Sprawozdanie z działalności merytorycznej Krakowskiego Oddziału ZLP w 2019 r.

31 Sty
Sprawozdanie z działalności merytorycznej Krakowskiego Oddziału ZLP w 2019 r.
  1. Spotkania i imprezy:
12 lutego – Wieczór poezji miłosnej
12 marca – Promocja tomu poetyckiego Ireny Kaczmarczyk „Intymnie”
9 kwietnia – Dwaj Panowie J.
14 maja – Jubileusz Hanny Wietrzny
11 czerwca – Literacki wieczór otwarty
18 czerwca – Krakowska Noc Poetów
8 października – Promocja debiutanckiego tomiku Jakuba W. A. Bierówki „Na marginesie
                           uczuć”
     12 listopada – Jubileusz Franciszka Klimka
     10 grudnia – Wieczór autorski Danuty Perier-Berskiej
      Udział w Targach Książki – udział jak zwykle polegał na dyżurach na stoisku i
      spotkaniach z czytelnikami oraz dwóch  organizowanych spotkaniach dyskusyjnych pod
      tytułami „Kulturotwórcza rola współczesnej literatury” oraz „Cyprian Kamil Norwid-
       moralista-wizjoner”.
  1. Spotkania Zarządu
Odbyły się 3 spotkania zarządu poświęcone aktualnym problemom – druki publikacji, udział w Targach Książki, plany obchodów Jubileuszu.
  1. Publikacje KO ZLP
W 2019 roku Krakowski Oddział ZLP wydał XLVII Almanach Krakowskiej Nocy Poetów oraz 12 numer Literata Krakowskiego.
Otrzymaliśmy dotację od Urzędu Miasta Krakowa na wydanie Almanachu. Została ona zrealizowana i rozliczona. Druk Literata Krakowskiego został zapłacony z naszych składek członkowskich. Wszystkie prace związane z przygotowaniem tej publikacji do druku zostały wykonane społecznie.
  1. Rozszerzanie działalności – działalność w terenie
Ustalono współpracę z Klubem Aktora (SPATIF) – odbyły się trzy wieczory poetyckie organizowane przez SPATIF w oparciu o scenariusze własne – Danuty Sułkowskiej, Doroty Lorenowicz i Anny Pituch-Noworolskiej. W planie na okres wiosny 2020 uzgodnione są 2 wernisaże – Andrzeja Waltera (fotografie Krakowa) i Danuty Perier-Berskiej (ikony) oraz  wieczory poetyckie – Antoniny Sebesty i Romy Jegor. Terminy do ustalenia zależnie od propozycji kierownictwa SPATIF-u.
Odbyło się również spotkanie poetyckie Danuty Perier-Berskiej i Doroty Lorenowicz w Bibliotece Kraków filia nr 21 przy ulicy Królewskiej. Ten kontakt jest utrzymywany – do tej biblioteki są również przekazywane egzemplarze promowanych tomików poezji, Almanachów Nocy Poetów i egzemplarze Literata Krakowskiego pod hasłem „Półka współczesnych poetów Krakowa”. W planie wieczór poezji miłosnej 13.02.2020 w wykonaniu Roberta Marcinkowskiego i Anny Pituch-Noworolskiej według własnego scenariusza.
W planie utrzymanie kontaktu z Biblioteką w Dobczycach (odbyło się jedno spotkanie poetyckie) z perspektywą dalszych spotkań poetyckich.
Z innych dokonań kolegów, o których wiemy, należy podkreślić pięknie wydaną książkę prof. Bolesława Farona o twórcach Sądecczyzny, album gwary góralskiej opracowany przez Wandę Łomnicką-Dulak oraz książkę Macieja Pinkwarta o Żeromskim i Zakopanym.
Bardzo prosimy aby o wydarzeniach z udziałem członków KO ZLP odbywających się poza Krakowem w tzw. terenie, informować Danutę Sułkowską, która prowadzi  dokumentację spotkań, jubileuszy i osiągnięć naszych członków. Informacje te zostaną zamieszczone na stronach – internetowej oraz facebookowej KO ZLP.
  1. Koło Młodych
Obowiązki opiekuna Koła Młodych przy Krakowskim Oddziale Związków Literatów Polskich od marca 2019 roku pełni Paweł Kuzora. Pierwsze zajęcia warsztatowe odbyły się 2 kwietnia. Do współpracy został zaproszony związkowego kolega Andrzej Krzysztof Torbus.
Dzięki przychylności i uprzejmości kierowniczki Klubu Dziennikarzy Pod Gruszką, pani Grażyny Potoczek, spotkania Koła Młodych (do października) odbywały się w pomieszczeniach Klubu. Niestety od grudnia Koło nie się gdzie podziać.
Zrealizowane zadania:
 Na spotkaniu majowym, gościem specjalnym był finalista tegorocznego konkursu poetyckiego im. Wisławy Szymborskiej – Robert Król. We wrześniu został rozstrzygnięty wakacyjny konkurs warsztatowy, na wiersz o tematyce miłosnej, w którym nie wolno było użyć następujących słów: miłość, księżyc, serce, usta, a także zdrobnień (np. oczęta). Gościem specjalnym i jurorem w jednej osobie, był tym razem poeta Andrzej Warzecha. Skład jury uzupełniał A. K. Torbus (pomysłodawca konkursu) i opiekun Koła. W miesiącu październiku odbyła się Pod Gruszką promocja debiutanckiego tomu wierszy członka Koła Młodych – Jakuba Bierówki „Na marginesie uczuć”. Promocję poprowadził i słowo krytyczne wygłosił Paweł Kuzora.  Spotkanie listopadowe wybrzmiało występami młodych poetów, którzy zaprezentowali swoje monodramy, napisane na podstawie autorskich tekstów. Członkami Koła Młodych przy Krakowskim Oddziale Związków Literatów Polskich, są: 1. Bieńkowski Jarosław  2. Bierówka Jakub   3. Dziewońska Agata  4. Gniady Grzegorz   5. Koncewicz Marcelina   6. Kowalczyk Anna  7. Kowalik Marian   8. Kuzora Bartłomiej  9. Radomiński Kajetan  10. Setlak Marzena   11. Świętek Weronika   12. Tyńska Gabriela
  1. Sprawozdanie z przygotowań do Jubileuszu 100-lecia
Planowane imprezy to konferencja poświęcona 100-leciu ZLP organizowana przy udziale Uniwersytetu Pedagogicznego przez prof. Bolesława Farona. Kolejnym przedsięwzięciem w trakcie organizacji jest udział naszych twórców w kiermaszu książki, jakie odbywają się na placu Marii Magdaleny w Krakowie w okresie od maja do września i są organizowane przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Problemem jest możliwość sprzedaży tomików w warunkach obowiązujących przepisów finansowych (kasy fiskalne, podatek itp.), czego ZLP nie może samodzielnie zrealizować. Kolejne imprezy to wspomniane powyżej wernisaże, spotkania, planowany wyjazd do Muzeum Stefana Żeromskiego. Powstał również pomysł przywrócenia tablicy upamiętniającej Dom Literata i Klub Literata na domu przy ulicy Krupniczej 22. Pomysł został zgłoszony do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta, który jest właściwym adresatem dla takiej inicjatywy.
Wydaje się również uzasadnione opracowanie nowego logo KO ZLP z dodatkiem Jubileusz 100-lecia  do wykorzystania tylko w 2020 roku.
  1. Problemy
Finanse – konieczne jest regularne wpłacanie składek. Jeśli nie będzie wpłat, pod znakiem zapytania stoją publikacje Almanachu i Literata Krakowskiego w przyszłym roku.
Koło Młodych – od 2 miesięcy jest bez siedziby pozwalającej na regularne spotkania. Jest propozycja wyjścia poza Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, ale wymaga to jeszcze wielu rozmów i uzgodnień. Propozycja obejmuje otwarcie spotkań jako Warsztaty Poetyckie (forma działalności Koła Młodych) i nawiązania kontaktu z Wydziałem Kultury UM Krakowa. W ramach działalności są już warsztaty prozatorskie nie ma warsztatów poetyckich i to jest okazja do wykorzystania.
Członkowie – w tym roku nie udało się pozyskać nowych członków – zgłoszona kandydatura została odrzucona przez komisję kwalifikacyjną ZG ZLP, a dwie kolejne zatrzymane decyzją zarządu KO ZLP.
Atmosfera w Oddziale – są problemy z utrzymaniem dobrej, koleżeńskiej atmosfery w Oddziale ze względu a napastliwe, chamskie uwagi krytyczne jednego z kolegów. Rolę „negocjatora” przejął na siebie przewodniczący Sądu Koleżeńskiego z dobrym skutkiem. Miejmy nadzieję, że uda się utrzymać dobre stosunku koleżeńskie i miłą atmosferę na spotkaniach i imprezach.
                                  Zarząd Krakowskiego Oddziału ZLP