Sprawozdanie finansowe na okres 1.01.2015 – 31.12.2015

21 sty

SPRAWOZDANIE ROCZNE FINANSOWE KO ZLP 2015

SPRAWOZDANIE ROCZNE FINANSOWE
KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

1. Stan początkowy                                            640,44
2. Wpływy roku 2015                                      12 562,30
składki członkowskie                                       3 644,00
( w tym internet 190)
Sponsorzy                                                          8 918,30
w tym XLIII KNPUMK                                         4 000,00
Literat Krakowski UMK                                     4 000,00
darowizny pryw.                                                    918,30

Razem poz. 1 +2                                                13 202,74

3. Wydatki 2015
Wydanie almanachu KNP i Literat Krakowski                                        6 729,99
almanach i Literat honoraria za oprawę promocji                                    909,00
opłata za lokal                                                                                            400,00
wynagrodzenie za prowadzenie strony internetowej                              700,00
opłata za str. Internetową (serwer + domena)                                           217,90
Podatek do Urzędu Skarbowego za 2015                                                  361,00
Podatek do Urzędu Skarbowego za 2014                                                 244,00
inne wydatki (admin:znaczki, kwiaty,art..biurowe)                                   780,00
koszt impr.promocyjnych                                                                            587,00

Razem wydatki                                                                                         10 928,89

4. Saldo na 31.12.2015                                    2 273,85
(poz. 1+2-3=4)

bank                                                                2 269,14
kasa                                                                        4,71

                                                                        2 273,85