Sprawozdanie finansowe KO ZLP za rok 2016

24 Sty
SPRAWOZDANIE ROCZNE FINANSOWE
KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU  ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
1. Stan początkowy 2 273,85
2. Wpływy roku 2016 11 876,50
składki członkowskie 1 576,50
Sponsorzy

 

w tym XLIVI KNP UMK

10 300,00  

 

4 000,00

Literat Krakowski UMK 4 000,00
darowizny pryw. 300,00
ŚOK Kraków

 

 

Razem poz. 1 +2

 

 

 

14 150,35

2 000,00
 

3.

 

Wydatki 2016

Wydanie almanachu KNP i Literat Krakowski 6 904,31
almanach i Literat honoraria za oprawę promocji 1 092,00
opłata bankowa

opłata za str. internetową (serwer + domena)

22,60

122,85

Podatek do Urzędu Skarbowego za 2015 614,00
Noc Poezji 1 775,50
inne wydatki (admin: znaczki, kwiaty, art. biurowe) 374,67
koszt impr. innych 585,28
wpłata do US 4,00
Razem wydatki  11 495,21
 

4.

 

 Saldo na 31.12.2016

 

2 655,14

(poz. 1+2-3=4)
 

bank

 

2 444,59

kasa 210,55
 

2 655,14

 

Skarbnik KO ZLP

 

Wanda Dulak

 

 

2 000,00