ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 8 marca, godz. 17.00

19 lut

Sprawozdanie merytoryczne 2020-2021

Szanowne Koleżanki i Koledzy! 

W roku 2020 wybuchała pandemia wirusa SARS-CoV-2 i od marca zawieszone zostały spotkania, zgromadzenia publiczne, a co za tym idzie, nasze planowane promocje i wydarzenia musiały zmienić formę. Część imprez organizowanych przez KO ZLP została przeprowadzona w formie on-line lub jako rzeczywiste spotkania z transmisją na Facebooku. Wymagało to zmian organizacyjnych, przystosowania naszych domowych komputerów do wymogów pracy on-line oraz opanowania tych sposobów komunikacji. Udało się i wszystkie planowane wydarzenia odbyły się bez kłopotów technicznych. Zmiana sposobu działania w największym stopniu obciążyła Danutę Sułkowską i za ten wysiłek bardzo serdecznie dziękujemy. Niezależnie od zamkniętych placówek kulturalnych staraliśmy się korzystać z każdej chwili, w której restrykcje epidemiczne było zmniejszane. Braliśmy udział w Kiermaszu Książki i w Międzynarodowych Targach Książki, które odbyły się tylko w 2021 roku. Spotkania w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbywały się w każdej sytuacji, w której było to możliwe z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zarząd nie odbywał spotkań, natomiast zintensyfikowana została łączność internetowa – wszystkie istotne decyzje były podejmowane po wzajemnej wymianie informacji (drogą mailową) pomiędzy członkami Zarządu.

Zmiany personalne

W 2021 roku z prac w Zarządzie, funkcji skarbnika i opiekuna Koła Młodych zrezygnował Paweł Kuzora. Funkcję skarbnika przejął Andrzej Walter i pełni ją nadal. Opiekę nad twórcami Koła Młodych przejęła Danuta Perier-Berska zmieniając nazwę na Otwarte Koło Autorów. Z członkostwa w Związku Literatów Polskich zrezygnowała Joanna Krupińska-Trzebiatowska. W obydwu przypadkach (Paweł Kuzora, Joanna Krupińska-Trzebiatowska) rezygnacjom towarzyszyła zła atmosfera, nieuzasadnione zarzuty i agresja.

Niezrealizowane plany

Ze względu na rozporządzenia związane z epidemią i zamknięcie placówek kulturalnych nie udało się przeprowadzić planowanych spotkań na terenie SPATIF-u, nie udało się również zorganizować konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 100-lecia ZLP (przy współpracy Uniwersytetu Pedagogicznego), podobny los spotkał planowany koncert jubileuszowy. Odwołanie Międzynarodowych Targów Książki w 2020 roku spowodowało, że nie odbyły się zaplanowane imprezy towarzyszące w tym przygotowane przez członków KO ZLP.

Wydarzenia w 2020 roku

21.02.2020   Wieczór autorski Pawła Kuzory. Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Słowo krytyczne: Dariusz Klimczak, Prowadzenie: Anna Pituch-Noworolska

10.03.2020. Prezentacja Koła Młodych. Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”.  Prowadzenie – opiekun Paweł Kuzora

Wirtualne spotkania

Od 20.03.2020 do 8.06. 2020 na stronie facebookowej KO ZLP odbyły się tzw. wirtualne spotkania autorskie. Zostały zaprezentowane noty biograficzne i wiersze 35 członków Oddziału. Organizacja, przygotowanie internetowe i opracowanie materiałów: Danuta Sułkowska.

Imprezy poza Klubem Dziennikarzy „Pod Gruszką”:

13.02.2020. WALENTYNKI Spektakl poetycki „Miłość w duecie” Anny Pituch-Noworolskiej. Filia 21 Biblioteki Kraków, ul. Królewska. Czytanie wierszy: Anna Pituch-Noworolska i Robert Marcinkowski, Oprawa muzyczna: Robert Marcinkowski – gitara.

11-13.09.2020 Kiermasz Książki na pl. Św. Ducha – spektakl poetycki przygotowany przez Annę Pituch-Noworolską – „Poezja w podróży” – był czytany każdego dnia kiermaszu. Odpowiedzialna za współpracę z Biurem Festiwalowym w Krakowie i organizację dyżurów oraz czytanie spektaklu – Anna Pituch-Noworolska

15.09.2020 Promocja Almanachu Krakowskiej Nocy Poetów (XLVIII) wyjątkowo w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Prowadzenie: Anna Pituch-Noworolska i Danuta Perier-Berska.

Wydarzenia w 2021 roku

Spotkania on-line

26.03.2021 Światowy Dzień Poezji „Spotkanie z liryką sławnych i mniej znanych poetów” – Salon Literacki Biblioteki Kraków. Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” – on-line. Przygotowanie spektaklu: Anna Pituch-Noworolska. Czytanie wierszy: Anna Pituch-Noworolska, Robert Marcinkowski (również gitara)

30.04.2021 – Promocja książki Doroty Lorenowicz „Życiowe przypadki kobiety aktywnej” Salon Literacki Biblioteki Kraków. Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” – on-line. Prowadzenie: Danuta Perier-Berska

28.05.2021 – Promocja dwóch tomików poetyckich prof. Ignacego Stanisława Fiuta – „Dusze” i „Tylko nie czytaj tego nikomu”. Salon Literacki Biblioteki Kraków. Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” – on-line. Prowadzenie Danuta Sułkowska. Czytanie wierszy: Anna Pituch-Noworolska, Danuta Sułkowska oraz Autor

25.06.2021 – Promocja tomiku poetyckiego Krystyny Alicji Jezierskiej: „Księżyca strona trzecia” – Salon Literacki Biblioteki Kraków. Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” – on-line. Prowadzenie: Danuta Perier-Berska. Oprawa muzyczna: Robert Marcinkowski – gitara, wokal

Spotkania w realu

14.09.2021 – Promocja tomiku poetyckiego „Krajobrazy dni” Anny Pituch-Noworolskiej. Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” Prowadzenie: Andrzej Walter, oprawa muzyczna Adam Hliniak – gitara klasyczna

24.09.2021 – Promocja tomu poetyckiego Ignacego Stanisława Fiuta „Tylko nie czytaj tego nikomu”. Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Słowo krytyczne i prowadzenie: Danuta Sułkowska

12.10.2021 – Promocja poetyckiego tomu Andrzeja Krzysztofa Torbusa „Aż po horyzontu kres”. Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Słowo krytyczne i prowadzenie: Robert Marcinkowski. Muzyka do tekstów autora: Grzegorz Giermek, Grażyna Łapuszek, Andrzej Mróz. Wykonawcy: Grupa „Kociołek”, NGT „Porfirion”.

15.10.2021 – Program towarzyszący 24 Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie.

Panel dyskusyjny: „Tłumaczyć poezję”. Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” Moderator: Jan Masłyk. Uczestnicy: Ignacy S. Fiut, Wojciech Kowalczyk, Beata Symołon, Anna Pituch-Noworolska.

26.10.2021 – Wieczór autorski Marka Wawrzkiewicza (prezes ZG ZLP): „Piszemy wiersze czyli sami sobie siebie tłumaczymy”. Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Prowadzenie: Bolesław Faron

09.11.2021 – Promocja dwujęzycznego tomu poetyckiego Jana Masłyka: „Poezja/Poems”.  Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Słowo krytyczne i prowadzenie: Ignacy S. Fiut. Oprawa muzyczna: Robert Marcinkowski – gitara, wokal

23.11.2021 – Prezentacja twórczości Otwartego Koła Autorów przy KO ZLP.  Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Prowadzenie: Danuta Perier-Berska. Oprawa muzyczna: Robert Marcinkowski – gitara, wokal

14.12.2021 – Promocja tomu poetyckiego Andrzeja Waltera: „Korozja”. Salon Literacki Biblioteki Kraków – transmisja na żywo. Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Słowo krytyczne i prowadzenie: Anna Pituch-Noworolska. Oprawa muzyczna: Barbara Leśniak – fortepian, wokal.

Promocje wydawnictw KO ZLP  2020-2021

Krakowska Noc Poetów – Almanach XLVIII; 15.09.2020 – gościnnie w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Prowadzenie: Anna Pituch-Noworolska, Danuta Perier-Berska. Oprawa muzyczna: Robert Marcinkowski – gitara, wokal

Krakowska Noc Poetów – Almanach XLIX; 29.06.2021.  Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Prowadzenie: Anna Pituch-Noworolska i Danuta Perier-Berska. Słowo o Literacie Krakowskim: Andrzej Walter, Oprawa muzyczna: Robert Marcinkowski – gitara, wokal

Literat Krakowski nr 12 – 14.01.2020 Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Prowadzenie: Anna Pituch-Noworolska i Danuta Sułkowska

Literat Krakowski nr 13 – 25.02.2021 Salon Literacki Biblioteki Kraków, on-line Facebook, Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” Prowadzenie: Danuta Sułkowska i Leszek Konarski

Wirtualne spotkania

W czerwcu 2021 r. na stronie facebookowej KO ZLP odbyły się tzw. wirtualne spotkania autorskie. Zostały zaprezentowane noty biograficzne i wiersze 8 członków Koła Młodych przy KO ZLP. Organizacja, przygotowanie internetowe i opracowanie materiałów: Danuta Sułkowska.

Imprezy otwarte i organizowane poza Klubem Dziennikarzy „Pod Gruszką”:

WALENTYNKI Spektakl poetycki „Miłość na odległość” – 12.02.2021 – strona facebookowa KO ZLP. Przygotowanie: Anna Pituch-Noworolska. Czytanie wierszy: Danuta Perier-Berska i Anna Pituch-Noworolska

Spotkanie w Ciekotach z okazji obchodów 100-lecia Związku Literatów Polskich. W programie – osłonięcie tablicy pamiątkowej, czytanie wierszy poetów KO ZLP w spektaklu „Słońce w kropli rosy: Irena Kaczmarczyk, Anna Pituch-Noworolska. Oprawa muzyczna: Waldemar Hładki – gitara.

Krakowski Kiermasz Książki – organizator: Krakowskie Biuro Festiwalowe 07-08.08.2021 plac Marii Magdaleny. Stoisko KO ZLP.  Czytanie poezji: Słońce w kropli rosy – Irena Kaczmarczyk, Dorota Lorenowicz, Krystyna Jezierska.

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 14.10.2021-17.10.2021 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 14.10.2021-17.10.2021 – Udział w Targach – dyżury i spotkania autorskie na stoisku; Odpowiedzialna za współpracę z Organizatorem Targów w Krakowie, organizację dyżurów i inne sprawy związane z udziałem KO ZLP w tym wydarzeniu – Danuta Sułkowska

16.10.2021. Program towarzyszący – Poezja i kwiaty. Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO. Przygotowanie spektaklu: Anna Pituch-Noworolska, czytanie wierszy: aktorzy: Karolina Fortuna, Filip Bochenek i Anna Pituch-Noworolska. Oprawa muzyczna: Adam Hliniak – gitara klasyczna.

Planowana działalność

Zgodnie z harmonogramem są zaplanowane promocje i spotkania w Kubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” z alternatywną możliwością ich odbycia on-line zależnie od zarządzeń związanych z epidemią. Planujemy również udział w wydarzeniach takich jak Kiermasz Książki i Targi Książki o ile te imprezy się odbędą.