Jan MJ Masłyk

maslyk

Jan M J Masłyk

Poeta, publicysta, plastyk. Należy do Konfraterni Poetów, Klubu Literackiego „Pogórze”. Współzałożyciel Grupy Twórczej „iN-Ti”. Opublikował wiele zbiorów poetyckich, m.in
„Jam poeta” (1981),
„Wiersze” (1989),
„Obudziłam się” (1994),
„Będziesz gościem na wieki” (1996),
„Chodnik życia” (1997),
„Lunaryki” (1998)
„Odnowa marzeń” (2002),
„Okruchy nadziei” (2005).

*  *  *

Masz jedno życie
rozdrobnione na dni
miesiące lata
na przełomie wieków
i tysiącleci
Masz tylko jedno
pozbierane w całość
tu na tej Ziemi
kuli wystrzelonej
w przestworza
zagubionej w swoich elipsach
Masz tylko
i aż
odpowiesz mi za to
któregoś dnia
odpowiesz
i będzie to odpowiedź
wieczności

 

*  *  *

Czy jesteś zdolny
zakrzyczeć swoje myśli
wypłoszyć marzenia
skrócić nadzieję

Czy zagłuszysz muzykę
spijającą twoje myśli
rozmywającą marzenia
wypłukującą z nadziei

Czy zagłuszysz
swoje myśli życiem
podłym od podszewki
otulonym marynarką
ze zmarszczonym czołem
wielki zaciemniaczu

Czy jesteś zdolny?
do takich krótkich chwil
by zniweczyć wszystko
od nowa