NIEPODLEGŁA WIELOKULTUROWA – konferencja naukowa w Dukli

7 Sie


Prelekcja dra Dariusza Piotra Klimczaka Dr Dariusz Piotr Klimczak w towarzystwie arystokratek: J.W. Hrabiny Alexandry Sandry Ady Oskarowej de Sage Tarnowskiej-Męcińskej – dziedziczki dóbr dukielskich oraz baronessy Kamilli Albertowej Bogackiej-Brożyny – filantropki i dziedziczki Korczyna k. Krosna

Mieszkańcy Dukli w strojach z epoki

Modlitwy szabasowe. Tradycyjny piątkowy szabas.

NIEPODLEGŁA WIELOKULTUROWA w DUKLI

Na zaproszenie prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej „Sztetl Dukla”, Jacka Koszczana gościł na Konferencji Naukowej „Niepodległa Wielokulturowa”, dr Dariusz Piotr Klimczak – prezes Fundacji „Maximum” i członek krakowskiego Oddziału ZLP. W zabytkowych wnętrzach pałacu w Dukli, pobudowanego w ludwikowskim stylu „entre cour et jardin”, Dr Klimczak otworzył konferencję wygłaszając referat „Wielokulturowość niepodległej Rzeczypospolitej: mit czy rzeczywistość?”. Warto podkreślić, iż prelegentów przyjęła w pałacu obecna dziedziczka dóbr dukielskich, Jaśnie Wielmożna Pani Hrabina Alexandra Sandra Ada Oskarowa de Sage Tarnowska-Męcińska herbu Leliwa. Hrabina, odzyskawszy majątek rodowy w 2012 roku, z radością witała literatów, naukowców, duchowieństwo zakonne i starozakonne, w tym opata dukielskiego klasztoru benedyktynów, władze województwa, generalicję, przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych. Grawitujący w tych arystokratycznych sferach, dr Klimczak podkreślił, iż dawna Rzeczpospolita Obojga Narodów była w istocie konglomeratem wielokulturowym, w którym zamieszkiwali Polacy, Litwini, Rusini (Ukraińcy), Żydzi, Cyganie, Łemkowie, Karaimi, Niemcy, Holendrzy, Włosi, Węgrzy, Słowacy, Łotysze, Rosjanie etc. etc. Niemniej jednak nie mieli oni (oprócz warstwy szlacheckiej) przedstawicieli w Sejmie i politycznego znaczenia. Polska, która od początku swojej państwowości była zbiorowością wielu kultur i narodów, języków i religii kultywowała starożytną zasadę „Varietas delectat!” (z łac. „rozkosz różnorodności”). Samuel Adalberg nazwał ówczesną Polskę rajem dla Żydów (łac. Paradisum Iudaeorum), a szesnastowieczny rabin krakowski Mojżesz ben Israel Isserles twierdził, iż „Jeśliby Bóg nie dał Żydom Polski jako schronienia, los Izraela byłby rzeczywiście nie do zniesienia”. Wielowiekowe uwarunkowania historyczne na skutek niemieckiego barbarzyństwa i mordów zmieniła II wojna światowa czyniąc z Polski piekło dla Żydów (łac. Infernum Iudeorum). Obecnie, mniejszości narodowe i etniczne stanowią w Polsce zaledwie kilka procent ludności kraju. Rzeczpospolita Polska 2018 należy do tych państw europejskich, które mają najniższy odsetek mniejszości. Dr Klimczak podkreślił, iż „Polski Olimp literacki” zdobią obok Kochanowskiego, Mickiewicza, Sienkiewicza, znakomite nazwiska literatów żydowskiej proweniencji: Bolesław Leśmian (wł. Lesman), Antoni Słonimski, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Jan Brzechwa, Zuzanna Ginczanka etc. etc., a ze współczesnych: Wisława Szymborska, Stanisław Lem, żyjących: Adam Zagajewski, Stanisław Bryndza-Stabro, Anna Skoczylas, Ernest Bryll etc. etc. Nie jest to kwestia przypadku. Skoro wszyscy pochodzimy od Abrahama, może warto odszukać w sobie Żyda?

Dodajmy, iż w piątkowy wieczór, poprzedzający konferencję, celebrowano szabas, na którym nie zbrakło czulentu i tradycyjnej chałki (symbolizującej mannę z nieba). Błogosławieństwo wina i jego degustacja wprawiły gości w dobry nastrój.  Nazajutrz, na Rynku Dukielskim występowały zespoły łemkowskie oraz grupy rekonstrukcyjne z okresu Austro-Węgier, do których dołączyli przebrani w stroje z epoki mieszkańcy Dukli oraz okolicznych włości. Uroczysty bankiet, na którym podano niekoszerne pardwy i tłuste kapłony, francuskie pasztety i polskie kotlety w towarzystwie potraw „parew” (z jidisz „obojętnych”), m.in. ryb, owoców, warzyw, dopełnił ideę („rozkoszy” tym razem dla podniebienia) wielokulturowości. Wielokulturowość może również królować na stołach, aczkolwiek, jak zalecali dukielscy rabini, ze względów zdrowotnych nie należy jeść ryb bezpośrednio po zjedzeniu mięsa.

W kuluarach, dr Klimczak dziękowawszy Hrabinie za zaszczyt obcowania w „błękitnokrwistym entourage’u”, usłyszał z „jaśnie ust”, iż Hrabina jest zawsze otwarta na krakowskich literatów, wszak jej pradziad, Stanisław hr. Tarnowski, piastował godność Jego Magnificencji rektora Uniwerystetu Jagiellońskiego. A i ona sama rada by gościć na swoich salonach, co prawda jeszcze nie tak wygalantowanych i odrestaruowanych, znakomitych poetów: „Na razie rezydujemy w pałacowej oficynie, do której gdy się wprowadziłam w 2015 roku, już po zgonie Papy, raczyłam dokonać wstrząsającego odkrycia: pod progiem drzwi wejściowych leżała pusta flaszka po wódce i… kupa, widomy znak degrengolady, do jakiej doprowadził nasz kraj i nasze rody komunizm” – westchnęła lekko graserując nobliwa dama.

Projekt „Niepodległa Wielokulturowa” zrealizowano przy wsparciu Marszałka Województwa Podkarpackiego z racji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W przytomności przedstawicielki władz samorządowych województwa podkarpackiego, vice-marszałkini Marii Kurowskiej, rabinów, księży katolickich oraz ks. Romana Jagiełły – kapłana denominacji narodowo-polsko-katolickiej, zmówiono modlitwę ekumeniczną na kirkucie żydowskim w Dukli, zamykając w ten sposób bogaty program wielokulturowej konferencji. Uczestników pożegnano tradycyjnym przesłaniem pokoju: SHALOM!

Link do programu konferencji: https://krosno24.pl/wydarzenia/niepodlegla-wielokulturowa-konferencja-w-dukli-w373

Medal „POLONIA MENOR” dla Alicji Tanew

4 Lip

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiceprezes Krakowskiego Oddziału ZLP – ALICJA TANEW otrzymała medal „POLONIA MENOR” od Samorządu Województwa Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy i Sejmiku Województwa Małopolskiego „w podziękowaniu za znakomitą działalność artystyczną oraz wkład w budowanie potencjału kulturalnego Krakowa i Małopolski”. Medal został wręczony przez Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierza Barczyka w dniu 21 czerwca 2018r.

Foto: Tadeusz Oratowski

KRAKOWSKA NOC POETÓW, Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy Bibliotece Kraków, 30 czerwca, godz. 18.00

16 Cze


Foto: Danuta Sułkowska i Danuta Perier-Berska


KRAKOWSKA NOC POETÓW

Klub Dziennikarzy Pod Gruszką 30 czerwca 2018 roku zgromadził wielu poetów, jak również miłośników poezji. A wszystko to, działo się w związku z promocją kolejnego 46. Almanachu Krakowskiego Oddziału ZLP. Zaproszeni do prezentowania swojej poezji autorzy (również z innych odległych oddziałów) stawili się osobiście, aby przybliżyć nam swoją twórczość oraz powiedzieć kilka słów o sobie. Tym bardziej doceniliśmy ich trud i wysiłek, który włożyli, aby móc spotkać się z nami.
Kraków – magiczne miasto poetów w tym roku był dla nas bardzo łaskawy. Wysiłek w rozpropagowaniu tej jakże ważnej dla nas  imprezy poetyckiej przyniósł efekty i przywrócił nam nadzieję, że dobra poezja ma swoich miłośników, a atmosfera panująca na sali była dowodem szacunku dla nas wszystkich, jak również dla tych, którzy już odeszli na drugą stronę tęczy, ale żyją w poezji i są przez nas pamiętani. Na zakończenie wiersze czytali poeci z Koła Młodych. Z nadzieją patrzymy jak rosną  skrzydła młodym Pegazom.

Danuta Perier-Berska


XLVI Almanach Krakowskiego Oddziału ZLP

30 czerwca 2018 roku w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką odbyła się promocja 46. Almanachu „Krakowska Noc Poetów”, cyklicznej publikacji Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Poetycki almanach zawiera wiersze 62. autorów: 40. członków zrzeszonych w Oddziale, 7. nieżyjących poetów, 9. zaproszonych z Oddziałów: Dolnośląskiego, Słupskiego i Rzeszowskiego oraz 6.członków Koła Młodych, prowadzonego przez wiceprezes KO ZLP Alicję Tanew. Redaktorką publikacji, projektantką okładki oraz wykonawczynią składu jest Danuta Sułkowska. Grafiką, wykorzystując zdjęcia Danuty Perier-Berskiej i Ireny Kaczmarczyk, opatrzyła almanach Barbara Paluchowa.
Z dużą uwagą wysłuchaliśmy wierszy obecnych na promocji autorów a zwłaszcza tych, którzy pokonali setki kilometrów, aby wziąć udział w naszym krakowskim, poetyckim Święcie. Miłym zaskoczeniem dla zgromadzonych w Sali Fontany twórców była pierwsza prezentacja wiersza przez wnuka Prof. Ignacego St. Fiuta. To na pewno powód do dumy dla naszego związkowego Kolegi (Gratulacje!).
Organizatorzy spotkania zadbali o przypomnienie twórczości zmarłych członków Oddziału. Wiersze ich przeczytał Dariusz Klimczak i prowadząca spotkanie prezes KO ZLP Joanna Krupińska-Trzebiatowska. Wieczór promocyjny oprawiła muzycznie Alicja Tanew.
Była to bardzo udana i pięknie poprowadzona przez Joannę Krupińską-Trzebiatowską, Danutę Sułkowską i Alicję Tanew Krakowska Noc Poetów; przegląd współczesnej poezji, zróżnicowanej tematycznie, dotykającej ludzkich spraw i otaczającej rzeczywistości.

Irena Kaczmarczyk

Wieczór literacki Z POEZJĄ PRZEZ LATO, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 12 czerwca, godz.18.00

23 Maj„Z POEZJĄ PRZEZ LATO” – wieczór poezji KO ZLP

Kilka dni przed kalendarzowym latem, Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich zorganizował wieczór literacki „Z poezją przez lato”, w którym członkinie: Irena Kaczmarczyk, Dorota Lorenowicz, Danuta Perier-Berska oraz autorka scenariusza i prowadząca spotkanie Prof. Anna Pituch-Noworolska czytały wiersze swoje oraz koleżanek i kolegów z KO ZLP. W oryginalnej, zwiewnej scenografii wykorzystane zostały piękne fotografie dmuchawców, maków, stokrotek autorstwa Danuty Sułkowskiej i Anny Pituch-Noworolskiej. Scena Sali Fontany na ten wieczór, 12 czerwca 2018 roku, zamieniła się w kwitnącą łąkę, ponad którą niczym motyle fruwały barwne, poetyckie metafory. Lato, wg pomysłu Anny Pituch-Noworolskiej, zostało zaprezentowane w wielu odsłonach: Bo lato to słońce i łąka; Bo lato to miłość; Bo lato też bywa gorzkie; Bo lato to myśli leniwe i czas zawieszony; Bo lato to zapowiedź jesieni.
W poetyckiej prezentacji zostały wykorzystane wiersze: Ireny Kaczmarczyk, Danuty Perier – Berskiej, Danuty Lorenowicz, Anny Pituch -Noworolskiej oraz: Krystyny Alicji Jezierskiej, Barbary Paluchowej, Ryszarda Sidor Sidorkiewicza, Danuty Sułkowskiej, Alicji Tanew, ŚP. Jerzego Tawłowicza, Alicji Zemanek i ŚP. Lidii Żukowskiej. Na poetyckiej łące, po części głównej, wystąpili również inni autorzy uczestniczący w spotkaniu, m.in. Alicja Krystyna Jezierska i Robert Marcinkowski.
Wierszom towarzyszyły muzyczne fragmenty „Czterech pór roku” Anonio Lucio Vivaldiego.
Był to bardzo nastrojowy, przedostatni przed wakacjami, wieczór KO ZLP.

Tekst: Irena Kaczmarczyk
Foto: Beata Anna Symołon, Danuta Perier-Berska, Irena Kaczmarczyk

 

Promocja tomu poetyckiego Krystyny Alicji Jezierskiej „Dwa oblicza księżyca”, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 15 maja, godz. 18.00

9 Kwi„Dwa oblicza księżyca”
Promocja książki Krystyny Alicji Jezierskiej

We wtorek 15 maja 2018 roku Krystyna Alicja Jezierska w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” promowała swój najnowszy tom poezji „Dwa oblicza księżyca”. To siódma z kolei jej poetycka książka oprócz wydanej nie tak dawno powieści „Gdy przyśni się dom”(2016) oraz opowiadań zamieszczanych w zbiorowych publikacjach Krakowskiego Oddziału ZLP.
„Dwa oblicza księżyca” to zbiór wierszy powstałych z zachwytu i z inspiracji piosenkami znanego serbskiego wokalisty Rodoljuba Vulovica, który z uwagi na koncertowanie w Stanach Zjednoczonych nie mógł uczestniczyć w promocji tomu w całości poświęconego jego osobie i twórczości. W części pierwszej zbioru każdy wiersz Krystyny Alicji Jezierskiej jest parafrazą motta wyjętego z utworów serbskiego poety – wokalisty i uzupełniony tłumaczeniem wiersza na język serbski oraz język angielski. Część druga tomu zawiera teksty piosenek (w wersji uproszczonej) artysty Rodoljuba Roki Vulovicia w wolnym tłumaczeniu Krystyny Alicji Jezierskiej. Poetka oznajmiła, iż pod wpływem przeżyć artystycznych towarzyszących lekturze i wykonywanych przez Vulovica piosenek, uczyła się języka serbskiego, by przetłumaczyć jego teksty na język polski. I dlatego też ten wieczór polsko-serbski był bardzo oryginalny. Wokalnie oprawili spotkanie: Maria Maja Skrzpek (wokal), Hubert Jezierski (gitara i wokal) i Aleksandra Anna Stalmach (recytacja, flet). Artyści wykonali piosenki do słów Krystyny Alicji Jezierskiej i kompozycji jej syna Huberta Jezierskiego. W spotkaniu wzięła udział tłumaczka Agnieszka Żuchowska-Arendt, która interpretowała wiersze Krystyny Alicji Jezierskiej w języku serbskim, a także wypowiedziała się na temat translacji utworów oraz różnicy między parafrazą a tłumaczeniem tekstu, co bardzo docenił obecny na promocji prof. Ignacy Stanisław Fiut. Spotkanie poprowadziła Dorota Lorenowicz a otworzyła go sekretarz KO ZLP Anna Pituch-Noworolska.

Tekst: Irena Kaczmarczyk

Foto: Danuta Perier-Berska, Beata Anna Symołon