Wieczór autorski Andrzeja Dębkowskiego, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 31 stycznia, godz. 18.00

14 gru


Foto: Maria Leżańska


KIEDY POETA PYTA, CZYM JEST CZAS

Na zaproszenie Krakowskiego Oddziału ZLP dnia 31 stycznia 2023 roku odbył się wieczór autorski Andrzeja Dębkowskiego. Wszystko działo się w gościnnym Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Andrzej Dębkowski, zamieszkały w Zelowie, jest znanym w naszych kręgach poetą, publicystą, krytykiem literackim, dziennikarzem, eseistą i wydawcą.

Zebrani w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” mogliśmy wsłuchać się w dialogi pomiędzy prowadzącą to spotkanie Anną Pituch-Noworolską, a autorem. Prowadząca przeczytała wybrany fragment eseju Andrzeja Waltera na temat tomu poetyckiego Andrzeja Dębkowskiego, a następnie przeczytała wiersz, w którym autor zastanawia się (między innymi) nad przemijającym czasem, zadając pytania, a zarazem szukając na nie odpowiedzi. Tymi obawami wzbudził żywą dyskusję. Poeta odpowiadał wyczerpująco na pytania gości. W niektórych spornych kwestiach mogliśmy wyciągać własne wnioski.

Andrzej Dębkowski, to postać od lat mocno osadzona w literaturze i dlatego warto posłuchać jego wypowiedzi opartych na własnych doświadczeniach i obserwacjach. Wracając do wierszy bohatera spotkania, to jak wspomniał Andrzej Walter, tom Dębkowskiego jest dla wymagającego odbiorcy.
W interpretacji samego autora wysłuchaliśmy kilku wierszy i była to prawdziwa uczta dla miłośników poezji, jak również przybyłych na spotkanie poetów.
To tylko kilka zdań na temat wieczoru. Całość spotkania możecie (a warto) oglądać w wolnej chwili, ponieważ ze spotkania został nagrany film i znajdziecie go na stronach facebookowych Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką” oraz Krakowskiego Oddziału ZLP.
Danuta Perier-Berska