WALNE ZEBRANIE Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”, 14 marca, godz. 16.00

14 lut
WALNE ZEBRANIE KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU ZLP
(spotkanie jest zamknięte, tylko dla członków Związku Literatów Polskich)
Koleżanki i Koledzy!
Po czterech latach działalności, w oparciu o wytyczne ZG ZLP dotyczące harmonogramu wyborów w oddziałach terenowych Zarząd Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich zwołuje Walne Zebranie na dzień 14.03.2023 (wtorek) w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy ulicy Szczepańskiej 1 w Krakowie.
Pierwszy termin o godzinie 16.00
W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. o godz.16.30 tego samego dnia.
Prosimy wszystkich członków KO ZLP o przybycie i aktywny udział w zebraniu.
Porządek zebrania:
 1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania i sekretarza
 2. Sprawozdanie merytoryczne dotyczące działalności ustępującego Zarządu
 3. Sprawozdanie finansowe
 4. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej
 5. Zgłaszanie kandydatur na stanowisko Prezesa, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Krajowy Zjazd ZLP
 6. Powołanie komisji skrutacyjnej
 7. Przeprowadzenie wyborów w tajnym głosowaniu
 8. Ogłoszenie wyników głosowania wraz z listą delegatów na Zjazd
 9. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej
 10. Wolne wnioski
 11. Przyjęcie uchwał i wniosków
 12. Zamknięcie Walnego Zebrania
Prezes KO ZLP
Anna Pituch-Noworolska