Promocja 15. numeru LITERATA KRAKOWSKIEGO oraz poetyckie impresje świąteczne i noworoczne, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 10 stycznia, godz. 17.30

14 gru


Foto: Maria Leżańska


Z SUKCESEM NA NOWY ROK

 

W dniu 10 stycznia tego roku w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbyła się promocja 15. numeru LITERATA KRAKOWSKIEGO – pisma Krakowskiego Oddziału ZLP.
           Spotkanie poświęcone promocji Literata Krakowskiego utrzymane było w klimacie uroczystym i świątecznym. Zebranych przywitała Grażyna Potoczek, kierownik klubu, w którym odbywają się uroczystości i spotkania literackie oraz koncerty.
Przedstawiony zespół redakcyjny Literata rozpoczął promowanie publikacji przez redaktor naczelną – Danutę Sułkowską, wiceprezesa KO ZLP, znaną poetkę, pisarkę, osobę niezwykle pracowitą i oddaną Związkowi Literatów Polskich. W skład zespołu redakcyjnego wchodzą również: Anna Pituch-Noworolska – prezes KO ZLP, Danuta Perier-Berska – opiekunka Otwartego Koła Autorów oraz Leszek Konarski – dziennikarz.
         Po przedstawieniu i omówieniu najważniejszych treści zawartych w publikacji, a także zwróceniu uwagi na włożoną pracę redakcyjną oraz korektorską, Leszek Konarski podziękował koleżankom z zespołu redakcyjnego za duży wkład społecznej pracy w przygotowanie Literata do druku.
Danuta Sułkowska poprowadziła spotkanie w klimacie serdecznej prezentacji, dodając wiele pochlebnych komentarzy na temat tekstów, które znalazły się w 15. numerze czasopisma. Zdaniem zespołu redakcyjnego wyjątkowe miejsce zajmują eseje o trudnej, ale bardzo ważnej tematyce. Autorzy pokazali kunszt literacki, zapraszając do przemyśleń, (m.in. eseje Andrzeja Waltera, Arkadiusza Frani, Janusza Orlikowskiego, czy wywiad Janusza Jedynaka).
          W obszernej publikacji nie zabrakło opowiadań znanych autorek z Krakowskiego Oddziału ZLP: Anny Pituch-Noworolskiej, Krystyny Alicji Jezierskiej, Ireny Kaczmarczyk, Alicji Tanew, Danuty Perier-Berskiej, oraz autorek z Otwartego Koła Autorów: Małgorzaty Kulisiewicz, Lucyny Bełtowskiej, Marianny Łopaciuk, Zdzisławy Gacek. To swoiste wyróżnienie i zachęta do dalszych prezentacji.
Zamieszczone teksty to inspiracje podróżami, historią z epoki Średniowiecza, ciekawe wspomnienia Alicji Tanew, Roberta Marcinkowskiego, Leszka Konarskiego oraz recenzje Ignacego Stanisława Fiuta, Danuty Sułkowskiej i innych.
          Miłym, ciekawym akcentem były wystąpienia autorów obecnych na promocji. Krótkie, zapraszające do zapoznania się z treścią tekstów, jakie zaprezentowali w Literacie.
W dalszej części Danuta Perier-Berska oraz Anna Pituch-Noworolska zaprosiły do wspólnych, świątecznych, rodzinnych życzeń zapisanych wersetami znanych żyjących i nieżyjących poetów. Odczytane zostały wiersze świąteczne i noworoczne m.in. Barbary Krężołek-Paluchowej, Romy Jegor oraz nieżyjących: Anny Kajtochowej, Barbary Dziekańskiej, Lidii Żukowskiej.
Potem zapraszane były obecne na spotkaniu koleżanki – poetki do przeczytania własnych wierszy o tematyce świątecznej.
          Niespodzianką był występ Roberta Marcinkowskiego, znanego krakowskiego poety i barda, który zagrał i zaśpiewał kolędy oraz pastorałki. Jego popis był miłym akcentem. Włączaliśmy się nieśmiało do pięknych kolęd.
          W radosnej, życzliwej atmosferze, z życzeniami od Redakcji, Zarządu KO ZLP oraz prezentujących swoje utwory poetek, wyruszyliśmy w nieznany czas 2023 roku.

 

                                                           Zdzisława Gacek