WALNE ZEBRANIE Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, WŁADZE WYBRANE NA KADENCJĘ 2023-2026

15 mar
WALNE ZEBRANIE KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH
14 marca 2023 r.
 
Władze wybrane na kadencję 2023-2027
 
ZARZĄD KO ZLP
 Anna Pituch-Noworolska – prezes
Danuta Sułkowska – wiceprezes
Andrzej Walter – wiceprezes i skarbnik
Jan Masłyk – sekretarz
Danuta Perier-Berska – członkini zarządu; opiekunka Otwartego Koła Autorów

 

KOMISJA REWIZYJNA
Ignacy S. Fiut – przewodniczący
Bolesław Faron – członek
Bronisław Kozieński – członek

 

SĄD KOLEŻEŃSKI
Leszek Konarski – przewodniczący
Irena Kaczmarczyk – członkini
Antonina Sebesta – członkini

Zarząd Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich
Od prawej stoją:
Jan Masłyk – sekretarz, Andrzej Walter – wiceprezes i skarbnik, Anna Pituch-Noworolska – prezes, Danuta Perier-Berska – członkini zarządu, opiekunka Otwartego Koła Autorów,
Danuta Sułkowska – wiceprezes
Foto: Dorota Lorenowicz