Spotkanie autorskie Zdzisławy Gacek, Jadwigi Goraj i Grażyny Potoczek, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 23 kwietnia, godz. 18.00

5 mar


Foto: Maria Leżańska


SŁOWAMI MALOWANY PEJZAŻ

 

 *  *  *
 
Lubię kontemplować niebo
Po burzy
Wymalowane sympatycznym atramentem
Czarne płachty znikają
Błękit jeszcze trochę szary
Zwycięskie
Słońce moczy pędzle promieni
W kałużach
 
                      Grażyna Potoczek

 

Spotkanie w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką 23 kwietnia odbyło się pod hasłem „Paleta emocji i zamyśleń”, a bohaterkami tego wieczoru były panie z Otwartego Koła Autorów: Zdzisława Gacek, Jadwiga Goraj i Grażyna Potoczek.
Zgodnie ze scenariuszem autorki czytały swoje wiersze poświęcone różnym, zmieniającym się nastrojom i emocjom. Uwagę słuchających zwracało pokazywanie emocji poprzez przyrodę, światło, uchwycenie czasu. W prezentowanych tekstach nie było dosadności, nie było bezpośredniego nazywania emocji czy nastroju, był opis przyrody, pora dnia. W odbiorze tych utworów skrawek nieba za oknem, zachód słońca zamykający dzień, burzowe chmury zaczynają mieć inne znaczenie.
Paleta zamyśleń to chwile i uczucia radosne i smutne, poważne i pełne żalu, pretensji do sytuacji, wspominanie odejścia bliskich, utraty rzeczy cennych. To też wybrzmiało w tych wierszach, ale stonowane, bez patosu, nadmiernych i przesadnych określeń.
Pod koniec spotkania z sali padło pytanie o sposób pisania wierszy, o natchnienia i inspiracje.
W naszych zabieganych dniach spokojny wieczór pełen kolorowych pejzaży i emocji ukrytych w wierszach, stanowił chwile zupełnie innej zadumy zgodnie z tytułem spotkania.

 

                                          Anna Pituch-Noworolska

Spotkanie autorskie Juliusza Wątroby i Leszka Wierzchowskiego, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 16 kwietnia, godz. 17.00

5 mar


Foto: Maria Leżańska


WTOREK = Trzy razy „W”

Wieczór 16 kwietnia (wtorek) zapowiadał się bardzo ciekawie. Do Krakowskiego Oddziału ZLP dołączyli dwaj Panowie – Leszek Wierzchowski i Juliusz Wątroba. Pani wiceprezes Danuta Sułkowska zadbała, aby znaleźli się w programie cyklicznych spotkań z autorami Krakowskiego Oddziału ZLP promującymi swój literacki dorobek. Całość spotkania poprowadziła prezes oddziału Anna Pituch-Noworolska. Pierwsze pytania skierowane były do kolegi Leszka Wierzchowskiego, który starał się nam przybliżyć swoją sylwetkę literacką i odczytał fragment tekstu z tomu „Milenium”. I choć autor jest znanym fraszkopisarzem, ograniczony czas nie dał mu możliwości zapoznania nas z różnorodnością ich treści. Jak sam autor przyznał, najlepiej czuje się we fraszkach, ale uprawia również inne formy literackie.
Drugi w kolejności autor to Juliusz Wątroba, również z bogatym dorobkiem twórczym. Jemu też zostały zadane pytania przez prowadzącą. Miały one na celu zapoznanie nas z twórczą drogą autora. Juliusz Wątroba sam szedł drogą doskonalenia warsztatu poetyckiego i dzięki wrodzonemu talentowi, został zauważony i doceniony. To kolejny poeta, który oprócz liryki, pisze opowiadania, powieści, satyrę i fraszki, a jego skromność nie przeszkodziła mu od początku kariery być dostrzeżonym i nagradzanym przez jury konkursów, co jak sam przyznał – było dla niego potwierdzeniem sensu tworzenia. W interpretacji prowadzącej wieczór Anny Pituch-Noworolskiej wysłuchaliśmy wybranych wierszy z tomu „Gesty” między innymi, Motyl, Zza światów, W słońcu i jeszcze kilka innych.
Na zakończenie prowadząca zaprosiła do rozmowy przybyłą na spotkanie publiczność i z satysfakcją stwierdzam, że odzew był.

Tych z Państwa, którzy mają ochotę zobaczyć to spotkanie, zapraszamy na stronę facebookową Krakowskiego Oddziału ZLP.

Danuta Perier-Berska

Promocja 16. numeru Literata Krakowskiego, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 26 marca, godz. 18.00

22 lut


Foto: Maria Leżańska


LITERAT KRAKOWSKI jest pismem Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Ukazuje się raz do roku. Publikowane są w nim teksty prozatorskie.
W 16. numerze znajdują się opowiadania, fragmenty powieści, eseje, recenzje, wywiady i wspomnienia następujących autorów: Józef Bratko, Bolesław Faron, Ignacy S. Fiut, Arkadiusz Frania, Janusz Jedynak, Roma Jegor, Krystyna Alicja Jezierska, Irena Kaczmarczyk, Robert Marcinkowski, Janusz Orlikowski, Barbara Paluchowa, Danuta Perier-Berska, Maciej Pinkwart, Anna Pituch-Noworolska, Antonina Sebesta, Ryszard Sidorkiewicz, Danuta Sułkowska, Paweł Szeliga, Andrzej Walter, Juliusz Wątroba, Hanna Wietrzny, Adriana Jarosz, Agnieszka Monika Polak, Lucyna Bełtowska, Marcelina Koncewicz, Żaneta Kubic, Maria Leżańska, Krystyna Olchawa, Grażyna Potoczek.

Czasopismo redaguje zespół w składzie:
Leszek Konarski
Danuta Perier-Berska
Anna Pituch-Noworolska
Danuta Sułkowska (redaktor naczelna)

 

Projekt typograficzny, skład komputerowy, projekt okładki: Danuta Sułkowska
Na okładce i wewnątrz czasopisma zamieszczone zostały fotografie Krakowa autorstwa Anny Pituch-Noworolskiej.

 

Prowadzący porozmawiali o opublikowanych w tym numerze „Literata Krakowskiego” tekstach, a obecni na spotkaniu autorzy przybliżyli publiczności ich treść, zacytowali krótkie fragmenty.

Wieczór autorski Ignacego S. Fiuta, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 12 marca, godz. 18.00

22 lut


Foto: Maria Leżańska


WIECZÓR DWÓCH KAPELUSZY

Wieczór autorski Ignacego Stanisława Fiuta – „Rozmowy z Pegazem”, od początku wprowadził nas w wesoły nastrój. Stało się to za sprawą prowadzącej spotkanie prezes Krakowskiego Oddziału ZLP profesor Anny Pituch-Noworolskiej, która dała upust fantazji i w towarzystwie profesora Ignacego Stanisława Fiuta (którego nakrycie głowy jest charakterystycznym elementem Jego wizerunku), postanowiła również wystąpić w kapeluszu. Po przedstawieniu nam dorobku twórczego Profesora prowadząca spotkanie zapoznała nas z fragmentem posłowia z tomu „Pegazowi prosto w oczy” autorstwa Danuty Sułkowskiej. Zadawanych pytań było dużo, a ponieważ profesor to filozof, poeta, krytyk literacki, biolog, zoolog i ornitolog, dlatego różnorodność pytań była imponująca. Wybrane wiersze w interpretacji prowadzącej i autora doskonale charakteryzowały Jego osobowość. Wiele wierszy – to treści filozoficzne np. wiersz „Oglądanie ziemi”, „Odezwa” itd. W tym spotkaniu znalazło się również miejsce na wspomnienia autora z okresu dzieciństwa i dorastania, aż po czasy, współczesne. Ciekawe to były wspomnienia i niejednokrotnie trudno było uwierzyć, że tamte czasy choć bardzo trudne, miały w sobie urok. Jak wiadomo, wspomnienia to skarby, które gromadzimy przez całe nasze życie, aby na starsze lata (jeśli jest taka możliwość), móc przekazać młodemu pokoleniu w poezji, literaturze, muzyce, malarstwie.

To tylko kilka moich skromnych zdań. Zainteresowanych szczegółami spotkania zapraszam na stronę Krakowskiego Oddziału ZLP lub Klubu Dziennikarzy pod Gruszką Biblioteki Kraków.

Danuta Perier-Berska