ŚP. ANDRZEJ WIERZCHOWSKI

20 listopad


ANDRZEJ WIERZCHOWSKI – profil artystyczny

Autor był krakowianinem od zawsze. Urodził się na tyle wcześnie, by zdążyć na jagiellońskie wykłady Niesamowitych: Klemensiewicza, Pigonia, Wyki. Ten czas go przypisał do panaadamawłodkowego Koła Młodych ZLP, kiedy to ze znamienitszymi od siebie, a bywało, że i gorszymi biesiadowało się, nie tylko poetycko, po krakowskich knajpkach, których dziś po prostu już nie ma. Debiutował w 1961 roku na łamach „Tygodnika Powszechnego”. Bywało że wiersze do druku przyjmowała mu Wisława Szymborska. Drukował w czasopismach literackich, w almanachach. Ale poetyzował nie za wiele, dziennikarzył sporo. Wydał tom reportaży, dwie powieści napisał. Dwutysięcznym roku wydał cztery tomiki swoich wierszy: „Najprostsze”, „Mały poemat”, „Powrót liryka” i „Panny nierządne”
Od przełomu wieków oddawał się także twórczości plastycznej.
Tworzył i wystawiał swoje fotobity – obrazy fotograficzne, stworzone na pograniczu obiektywu i komputera. Stanowią kreację zdarzeń rzeczywistych, lecz usadowionych nie dosłownie, pomieszczonych gdzieś w krainach niedopowiedzianej bajki.. Zgromadził je w albumach: z Polski, ze Słowacji, z Czech.
Prowadził też własną serię artystyczną prezentującą bibliofilsko wydane dziełka
z zakresu literatury faktu. Wycyzelował ich niemal tuzin:

„Artysta Prawdziwy”, „Rysunki i obrazy Janusza Marji Brzeskiego”. „Teraz jest wszystko możliwe”. „Wiersze i obrazy moje – wybór”, „Umelec” – opowieść autobiograficzna. „Przybysz”, „Obscena”, „Mego dziadka piłą rżnęli”, „Łuny nad Wolyniem’, „Przesypał się czas” i „Moja nieznajoma”.

Tekst Andrzeja Wierzchowskiego zaktualizowany po 18 listopada 2019 r. (zastosowano czas przeszły)

Wieczór autorski Doroty Lorenowicz, Klub Aktora SPATiF, 19 listopada, godz. 18.00

14 listopadOficyna przy ul. Mikołajskiej ożyła we wspomnieniach Doroty Lorenowicz

Tylko kilka minut drogi dzieli Mikołajską od Klubu Aktora SPATiF przy Linii AB. To tutaj w dniu 19 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie autorskie naszej związkowej koleżanki, której dorobek literacki to: „Tobie Mężczyzno”, „To ja… Kobieta”, „Moje 7 światów”, „Duże i małe formaty”, „Pomiędzy Tobą i Mną”. Wiemy, że do druku została wysłana kolejna pozycja. Jest to  zbiór opowiadań.
Mikołajska to gniazdo, z którego wyszła krakowska poetka Dorota Lorenowicz. Trudno się zatem dziwić, że Kraków i Rynek z przyległymi do niego ulicami wtopił się w Jej serce na zawsze. Słuchając Jej wierszy i opowiadań, czuło się klimat starego Krakowa, zaczarowanej dorożki i Piwnicy pod Baranami. W tym właśnie Krakowie Dorota Lorenowicz zdobywała wiedzę, którą potem, przez lata, przekazywała młodym pokoleniom. Był i czas na miłość, więc nie zabrakło erotyków, które pięknie wybrzmiały w interpretacji studentek krakowskiej AST im. Stanisława Wyspiańskiego. Całość wieczoru oprawiła krakowskimi piosenkami (clipami) do muzyki Grażyny Łapuszek Niezależna Grupa Teatralna PORFIRION. Wieczór poprowadziła prezes Krakowskiego Oddziału ZLP prof. Anna Pituch-Noworolska. Dopisała publiczność i pogoda.
Sądzę, że oficyna na Mikołajskiej z rozrzewnieniem słuchała poezji swojej lokatorki sprzed lat.

 

Tekst i foto: Danuta Perier-Berska

Promocja książki Bolesława Farona „Poeci Sądecczyzny”, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką przy Bibliotece Kraków, 28 października, godz. 18.00

4 listopad„Poeci Sądecczyzny” – promocja antologii Bolesława Farona

28 października 2019 r. w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbyła się promocja nowej książki Profesora Bolesława Farona: „Poeci Sądecczyzny”. Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawiera trzydzieści jeden biogramów sądeckich poetów, pośród których znaleźli się założyciele Grupy Poetyckiej TYLICZ. Trzech z jej członków: Andrzej Krzysztof Torbus, Andrzej Warzecha i Adam Ziemianin zajęło honorowe miejsce na podium Sali Fontany. Do udziału w rozmowie zostali zaproszeni również Profesor Ignacy S. Fiut i Jacek Lubart Krzysica. Prowadzący spotkanie a zarazem autor antologii Bolesław Faron przybliżył genezę powstania publikacji, podkreślając zasługi p. Marioli Berdychowskiej ze Społecznego-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”, wspierającej tę inicjatywę oraz p. Marty Treit z Sądeckiej Biblioteki Publicznej, która przygotowała bibliografię, omówienie twórczości i recenzje poszczególnych tomików. Wzbogaciło to antologię, stawiając ją na najwyższym naukowym poziomie. Praca nad książką trwała 3 lata. Książka zawierająca 282 strony jest skrupulatnie przygotowana, napisana świetnym, zrozumiałym dla szerokiego kręgu odbiorców stylem i ma wysmakowaną szatę graficzną. Oprócz szczegółowego biogramu, tekstów poetyckich oraz bibliografii zawiera nie tylko portretowe zdjęcia autorów, ale prezentuje okładki ich książek oraz fotografie z ważniejszych spotkań autorskich. Należy podkreślić, iż pośród prezentowanych autorów Sądecczyzny jest w antologii kilku członków Krakowskiego Oddziału ZLP: Bronek z Obidzy (Bronisław Kozieński), Ignacy Stanisław Fiut, Janusz Jedynak, Barbara Krężołek-Paluchowa, Wanda Łomnicka-Dulak, Danuta Sułkowska, Ignacy S. Fiut i Andrzej Krzysztof Torbus. Zaproszeni do rozmowy poeci, mieszkający od czasu studiów w Krakowie, wypowiadali się na temat nawiązań literackich do Sądecczyzny, spędzonego tam dzieciństwa i wczesnej młodości. Na prośbę prowadzącego spotkanie przeczytali po dwa wiersze pomieszczone w promowanej antologii.

W spotkaniu wziął udział krakowski bard Andrzej Mróz, który wyśpiewał 3 piosenki do tekstów Andrzeja K. Torbusa. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością dyrektor Biblioteki Kraków dr Stanisław Dziedzic, który złożył piękne gratulacje Autorowi książki, podkreślając jego zasługi dla kultury polskiej zarówno w działalności na terenie kraju, jak również w Instytucie Polskim w Wiedniu, gdzie  Profesor w latach 1986-1990 pełnił funkcję dyrektora. W spotkaniu promocyjnym uczestniczyli goście z Mediolanu i z Cypru. Przybył również prezes Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, członek Warszawskiego Oddziału ZLP  prof. Waldemar Hładki.

Wysoka frekwencja w Klubie Dziennikarzy poświadczyła, iż kolejna książka Profesora Farona jest znaczącym wydarzeniem literackim i cieszy się zainteresowaniem czytelników.

Tekst i foto: Irena Kaczmarczyk

28 X 2019

23. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, Spotkania autorskie na stoisku Krakowskiego Oddziału ZLP

22 październik

Foto: Paweł Kuzora, Danuta Perier-Berska, Danuta Sułkowska, Andrzej Walter


Harmonogram spotkań z autorami na stoisku
Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, 2019 r.
24.10.2019 (czwartek)
10.00 – 13.30 Leszek Konarski, Andrzej Krzysztof Torbus
13.30 – 17.00 Krystyna Alicja Jezierska, Paweł Kuzora
25.10. 2019 (piątek)
10.00 – 13.00 Danuta Perier-Berska, Irena Kaczmarczyk
13.00 – 16.00 Danuta Sułkowska, Antonina Sebesta, Dorota Lorenowicz
16.00 – 19.00 Jan Masłyk, Dariusz Piotr Klimczak
26.10. 2019 (sobota) 
10.00 – 13.00 Franciszek Klimek, Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz, Janusz Orlikowski
13.00 – 16.00 Bolesław Faron, Andrzej Walter
16.00 – 19.00 Ignacy Stanisław Fiut, Joanna Krupińska-Trzebiatowska, Janusz Trzebiatowski
27.10. 2019 (niedziela)
10.00 – 13.30 Anna Pituch-Noworolska,  Maciej SJ Bolesławski, Marcelina Koncewicz (KM)
13.30 – 17.00 Jacek Molęda, Agata Dziewońska (KM)
DYŻURY WYSTAWCY (KRAKOWSKI ODDZIAŁ ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH)
Czwartek 24.10, godz. 9.00 – 17.30 – Leszek Konarski  
Piątek 25.10, godz. 9.00 – 14.00 – Danuta Perier-Berska
godz. 14.00 – 19.30 – Danuta Sułkowska
Sobota 26.10, godz. 9.00 – 14.00 – Anna Pituch-Noworolska
godz. 14.00 – 19.30 –  Andrzej Krzysztof Torbus
Niedziela 27.10, godz. 9.00 – 17.30 – Anna Pituch-Noworolska

Wieczór autorski Danuty Sułkowskiej, Klub Aktora SPATiF, 15 października, godz. 18.00

4 październikKRAKÓW, 15 X 2019, KLUB AKTORA, KAWIARNIA LOŻA, RYNEK GŁÓWNY.
Kolejny wytrawny wieczór autorski w krakowskim Klubie Aktora SPATiF na Rynku. Tym razem naszej wyjątkowo pracowitej Koleżanki – Wiceprezes Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich oraz świetnej autorki Danuty Sułkowskiej. Wieczory w SPATiFie przeznaczone są tylko dla koneserów. Sala sprzyja poezji i intymności. Wygodna, komfortowa, wyciszona, wręcz luksusowa atmosfera dla ważnych słów, dla subtelnego kontaktu odbiorcy z twórcą powodują, że są to zawsze jedne z najciekawszych spotkań autorskich w Krakowie, a śmiem twierdzić, że nawet w całym kraju. Bywałem już na tysiącach wieczorów i spotkań w Polsce. Zapewniam, że nigdzie poezja nie brzmi tak jak w krakowskiej Loży – Klubie Aktora SPATiF. Rozważałem z czego to wynika i stąd powyższe refleksje. Komfort, cisza i skupienie – to chyba te elementy, które powodują, że odbiór delikatności poezji potęguje się i wzmacnia.

Tekst i foto: Andrzej Walter

23. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, program towarzyszący, Kub Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy Bibliotece Kraków, 25 października, godz. 17.00

20 wrz.Cyprian Kamil Norwid – moralista, wizjoner
25 października 2019 r. w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbył się wieczór literacki zorganizowany przez Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich jako program towarzyszący 23. Międzynarodowym Targom Książki. Wieczór poświęcony był Cyprianowi Kamilowi Norwidowi, jako zapowiedź zbliżającej się 200. rocznicy narodzin poety. Było to świetnie przygotowane i poprowadzone przez prezes KO ZLP prof. Annę Pituch-Noworolską spotkanie. Klarownie i ciekawie przygotowany scenariusz. Interesująco omówiony przez Annę Pituch-Noworolską biogram, w który wkomponowali się zaproszeni do udziału w spotkaniu członkowie naszego Oddziału: poeta, krytyk literacki, filozof prof. Ignacy S. Fiut i dziennikarz Leszek Konarski. Profesor Ignacy S. Fiut w swoim referacie poruszył kwestię mistycyzmu Norwida. Leszek Konarski przyniósł „Promethidiona”, rodzinną pamiątkę, którą nazwał „małą domową Biblią”, przekazywaną z ojca na syna w dniu pierwszych urodzin. Przeczytał z niej dedykację, jaką wpisał swojemu synowi Kamilowi, mieszkającemu w Australii oraz przypomniał główne przesłania tego ważnego dydaktycznego traktatu. W czasie spotkania wysłuchaliśmy kilku listów Norwida adresowanych m.in. do Bohdana Zaleskiego, Augusta Cieszkowskiego, Agatona Gilewskiego i J. I. Kraszewskiego w znakomitej interpretacji wokalistki śpiewającej wiersze współczesnych poetów Agaty Bernadt. Organizatorka poetycko-muzycznych spektakli w Hotelu Pod Różą zakończyła spotkanie „Moją piosenką” Norwida. Opowiedziała również o cyklicznie organizowanych w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu „Norwidianach”, zachęcając wszystkich do udziału w nich.
Trzeba dodać, iż wieczór z Norwidem zdominowali swoją obecnością młodzi ludzie. To raczej rzadkość, zwłaszcza że w Krakowie dzieją się alternatywne i znaczące spotkania związane z trwającym od kilku dni Festiwalem Conrada. No i kuszące nowościami Targi Książki.
Uważam, że to norwidowskie wydarzenie należałoby powtórzyć w 2021 roku podczas głównych obchodów 200. rocznicy urodzin, obfitujących zapewne w różne formy artystyczne, przypominających jednego z najważniejszych polskich poetów; myśliciela i wizjonera, który zmarł w zapomnieniu 23 maja 1883 r. w paryskim przytułku i pochowany został w zbiorowej mogile na Cmentarzu Les Champeaux w Montmorency. Przypomnijmy, że w 180. rocznicę urodzin Norwida zorganizowano poecie symboliczny pochówek na Wawelu. Mosiężną urnę, ozdobioną pękniętym sercem w kształcie liry złożono w Krypcie Wieszczów obok Mickiewicza i Słowackiego.
Tekst i foto: Irena Kaczmarczyk
25 X 2019