Spotkanie autorskie Joanny Pociask-Karteczki i Zbigniewa Tlałki, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 22 lutego, godz. 18.00

26 sty


Foto: Barbara Kurowska


DUET POETYCKI

Joanna Pociask-Karteczka zaprosiła na swój wieczór Zbigniewa Tlałkę poetę mieszkającego obecnie na Orawie oraz muzyka Dawida Czernika grającego na skrzypcach i fortepianie.

Tytuł spotkania „Mamy czas” był równocześnie osią tematyczną wieczoru, który rozpoczął się przedstawionym przez Joannę podejściem do pojęcia „czas”. A więc czas możemy „rzeczować” mówiąc: zabierać, czas, mieć czas, dawać czas, nie mieć czasu, możemy go „zaprzestrzeniać” mówiąc: szybko upływa, mija, biegnie a czasem zatrzymuje się. Można również czas „geometryzować” na osi przeszłość-teraźniejszość-przyszłość i można go „personifikować”  mówiąc, co nam czas przyniesie, co czas pokaże. Czas jest wyznacznikiem naszego, ludzkiego losu przez młodość, dojrzałość, choroby i śmierć. Obydwoje przeczytali wiersze o szpitalu i o śmierci, tworząc duet poetycki. W dalszym ciągu wieczoru utrzymana konwencja duetu pokazała, że wiersze o takich samych lub prawie takich samych tytułach napisane przez dwóch autorów mają inne podejście do tematu, inny sposób ujęcia, inne puenty. Te porównania były bardzo interesujące.  Nie obyło się bez wierszy  z odniesieniami religijnym nawiązującymi do drogi krzyżowej – Joanna czytała o „Weronice” i jej chuście a Zbigniew Tlałka o „Cyrenejczyku”. To były bardzo refleksyjne wiersze. Po fragmencie muzycznym w nieco innym klimacie zostały przedstawione wiersze o „Młodości” (Joanna) i „Dojrzałości” (Zbigniew Tlałka), o miejscach które mają lub nie mają pamięci (Joanna) oraz o pamięci miejsc i zdarzeń (Zbigniew). I tak w duecie poetyckim, przeplatanym muzyką graną na skrzypcach i fortepianie minął kolejny poetycki wieczór w Sali Fontany, w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”

Anna Pituch-Noworolska

Promocja tomu poetyckiego Danuty Perier-Berskiej „od-do / from-to”, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 8 lutego, godz. 18.00

20 sty


Foto: archiwum Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką”


Wieczór poetycki Danuty Perier – Berskiej w Klubie Dziennikarzy ” Pod Gruszką” w Krakowie, wśród przyjaciół I znajomych poetki był zaproszeniem do tańca w eleganckim stylu po Paryżu, Burgundii poprzez polskie zakątki do biblijnego raju. Tanieć miłości (subtelnej muzyki serca) rozbrzmiewał w słowach, pieśni i melodii. Po pięciolini ” od – do / fro – to” tańczyliśmy wszyscy, wspominając miłosne uniesienia, gdzie wyobraźnia i rzeczywistość zatańczyły, a sen o złotej klatce ziścił się. Erotyki Danuty w dwujęzycznych odsłonach, (polsko-angielskie) interpretowane przez panią Annę Pituch-Noworolską były wspaniałym akcentem i uzupełnieniem pięknej poezji Danuty.
Spełniły się marzenia. Będę długo odczuwać ciepło serc, muzykę I śpiew z oprawą pani Oli Kowalczyk, Maxa Szelenkiewicza (gitara), radosne twarze obecnych i uprzejmość Grażyny Potoczek, gospodyni tego niezwykłego miejsca.
Dziękuję bardzo, koleżankom poetkom za przybycie i uczestnictwo w wieczorze pięknej poezji oraz wędrówce po swoistym raju, kiedy poetka miała apetyt na życie.
GRATULUJĘ autorce i uczestniczącym osobom – wrażliwym na subtelną poezję.
Zdzisława Gacek

Promocja 14. numeru LITERATA KRAKOWSKIEGO oraz Poetyckie impresje świąteczne i noworoczne, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką – on-line, 18 stycznia 2022 r., godz. 18.00

15 gru


Kadry z filmu zrealizowanego podczas transmisji

Autor: Jarosław Sokół


PROMOCJA 14. NUMERU „LITERATA KRAKOWSKIEGO”
oraz „POETYCKIE IMPRESJE ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE”

 

We wtorek 18 stycznia 2022 r. o godz. 18.00 odbyła się na stronie facebookowej Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy Bibliotece Kraków transmisja promocji 14 numeru „Literata Krakowskiego” oraz „Poetyckich impresji świątecznych i noworocznych”. Spotkanie prowadzili – wiceprezes Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich – Danuta Sułkowska i profesor Ignacy Stanisław Fiut. Niebanalną oprawę muzyczną zapewnił literat i muzyk, a zarazem pracownik naukowy Robert Marcinkowski.
W pierwszej części spotkania zgrabnie wprowadziła nas w temat Danuta Sułkowska, a przedmiotem omawianym tego wieczoru, było już tradycyjnie ukazujące się raz do roku czasopismo KO ZLP. Na jego łamach zamieścili swoje opowiadania, fragmenty powieści, eseje, recenzje i wspomnienia następujący autorzy: Ignacy Stanisław Fiut, Arkadiusz Frania, Krystyna Alicja Jezierska, Irena Kaczmarczyk, Leszek Konarski, Dorota Lorenowicz, Wanda Łomnicka-Dulak, Robert Marcinkowski, Janusz Orlikowski, Barbara Paluchowa, Danuta Perier-Berska, Maciej Pinkwart, Anna Pituch-Noworolska, Joanna Pociask-Karteczka, Antonina Sebesta, Ryszard Sidorkiewicz, Danuta Sułkowska, Marek Wawrzkiewicz, Andrzej Walter, Hanna Wietrzny.
Prowadząca wieczór, podczas prezentacji tego rocznika prozatorskiego, przedstawiła nam również okładkę 14 numeru „Literata Krakowskiego”, na której widnieje fotografia pomnika Stanisława Wyspiańskiego. Autorką tego zdjęcia, jak i pozostałych fotografii Krakowa zdobiących publikację, jest prezes Oddziału Anna Pituch-Noworolska. Na swych fotografiach uchwyciła urok zabytkowych krakowskich pomników. Rzeczone czasopismo redaguje zespół w składzie: Danuta Sułkowska – redaktor naczelna, Anna Pituch-Noworolska, Danuta Perier-Berska i Leszek Konarski.
Kolejno, z właściwym sobie profesjonalizmem, Ignacy Stanisław Fiut omówił zwięźle, zamieszczone w Literacie, eseje.
Następnie Danuta Sułkowska przybliżyła nam fragmenty opowiadań znajdujących się na łamach czasopisma, podsycając tym samym apetyt czytelników na jak najszybsze zapoznanie się z nimi. Są to prace siedmiu autorów.
Następnie Ignacy Stanisław Fiut przedstawił w skrócie zamieszczone w roczniku recenzje, opracowane przez literatów z naszego Oddziału.
Po nastrojowym przerywniku muzycznym wykonanym przez Roberta Marcinkowskiego – znakomitego barda, Danuta Sułkowska streściła fragmenty powieści pięciu powieściopisarzy. Wysłuchanie opinii prowadzącej o przytoczonych fragmentach tych form prozatorskich, zachęciło nas nieodparcie do ich przeczytania.
W dalszym ciągu spotkania Ignacy Stanisław Fiut interesująco omówił trzy teksty wspomnień literatów z KO ZLP.
Jako ostatnią składową Literata, skomentowała wiceprezes opisane w ostatnim rozdziale najważniejsze wydarzenia zrealizowane przez KO ZLP w 2021 roku, czyli: obchody 100-lecia ZLP w Ciekotach, udział w Krakowskim Kiermaszu Książki, udział w Międzynarodowych Targach Książki oraz wieczór autorski prezesa ZG ZLP – Marka Wawrzkiewicza. Sprawozdania z tych wydarzeń zostały zilustrowane fotografiami autorstwa Andrzeja Waltera oraz innych osób.
W drugiej części spotkania, zatytułowanego „Poetyckie impresje świąteczne i noworoczne”, Robert Marcinkowski śpiewał kolędy i ballady, akompaniując sobie na gitarze, a także, z wyczuciem właściwym artyście, recytował wiersze o tematyce wigilijnej i zimowej – jak na tę porę roku przystało.
Podobne utwory poetek i poetów z Krakowskiego Oddziału ZLP oraz działającego przy nim Otwartego Koła Autorów przeczytała również Danuta Sułkowska.
Obserwując spotkanie, wspaniale prowadzone przez wiceprezes Danutę Sułkowską i Ignacego Stanisława Fiuta, a także ozdobione muzycznie przez Roberta Marcinkowskiego, zapomniałam, że jesteśmy online, tak ciepło mi upłynął ten wieczór promocyjno-kolędowy.
Krystyna Alicja Jezierska