Spotkanie autorskie Juliusza Wątroby i Leszka Wierzchowskiego, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 16 kwietnia, godz. 17.00

5 mar


Foto: Maria Leżańska


WTOREK = Trzy razy „W”

Wieczór 16 kwietnia (wtorek) zapowiadał się bardzo ciekawie. Do Krakowskiego Oddziału ZLP dołączyli dwaj Panowie – Leszek Wierzchowski i Juliusz Wątroba. Pani wiceprezes Danuta Sułkowska zadbała, aby znaleźli się w programie cyklicznych spotkań z autorami Krakowskiego Oddziału ZLP promującymi swój literacki dorobek. Całość spotkania poprowadziła prezes oddziału Anna Pituch-Noworolska. Pierwsze pytania skierowane były do kolegi Leszka Wierzchowskiego, który starał się nam przybliżyć swoją sylwetkę literacką i odczytał fragment tekstu z tomu „Milenium”. I choć autor jest znanym fraszkopisarzem, ograniczony czas nie dał mu możliwości zapoznania nas z różnorodnością ich treści. Jak sam autor przyznał, najlepiej czuje się we fraszkach, ale uprawia również inne formy literackie.
Drugi w kolejności autor to Juliusz Wątroba, również z bogatym dorobkiem twórczym. Jemu też zostały zadane pytania przez prowadzącą. Miały one na celu zapoznanie nas z twórczą drogą autora. Juliusz Wątroba sam szedł drogą doskonalenia warsztatu poetyckiego i dzięki wrodzonemu talentowi, został zauważony i doceniony. To kolejny poeta, który oprócz liryki, pisze opowiadania, powieści, satyrę i fraszki, a jego skromność nie przeszkodziła mu od początku kariery być dostrzeżonym i nagradzanym przez jury konkursów, co jak sam przyznał – było dla niego potwierdzeniem sensu tworzenia. W interpretacji prowadzącej wieczór Anny Pituch-Noworolskiej wysłuchaliśmy wybranych wierszy z tomu „Gesty” między innymi, Motyl, Zza światów, W słońcu i jeszcze kilka innych.
Na zakończenie prowadząca zaprosiła do rozmowy przybyłą na spotkanie publiczność i z satysfakcją stwierdzam, że odzew był.

Tych z Państwa, którzy mają ochotę zobaczyć to spotkanie, zapraszamy na stronę facebookową Krakowskiego Oddziału ZLP.

Danuta Perier-Berska