Spotkanie autorskie Arkadiusza Frani, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 14 czerwca, godz. 18.00

29 maj


Foto: Grażyna Potoczek

We wtorek, 14.06.2022, w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbyło się spotkanie autorskie z dr. Arkadiuszem Franią – poetą, prozaikiem, eseistą, krytykiem literackim i działaczem kultury z Częstochowy. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskał w Uniwersytecie Śląskim w zakresie literaturoznawstwa. Jak sam podkreśla – „nie lubię mówić, wolę pisać”. Spotkanie prowadził prof. Ignacy S. Fiut, który zgodnie ze zwyczajem przedstawił sylwetkę autora, tytuły wydanych przez niego pozycji poetyckich i prozatorskich oraz przekładów na języki obce, a także podzielił się własnymi uwagami krytycznymi na temat jego twórczości. Podkreślał w nich walory warsztatu twórczego i charakter utworów poetyckich. Trudno jest mówić o twórczości autora, gdy jest ona z różnych dziedzin – poezja, proza. Prof. Fiut przeczytał fragment prozy z ostatniej wydanej pozycji („Sęp na sepię”) i poprosił autora o komentarz. Dało to okazję do ciekawej wypowiedzi Arkadiusza Frani o własnej twórczości, o poezji, która była początkowo jedyną formą jego twórczości, a potem pojawiła się proza i eseje. Mówił też o swoich twórczych zainteresowaniach, o genezie pisania krytycznego, o innych poetach i poezji. Jakby w konsekwencji tego, jedno z dzieł autora jest o pisaniu lub niepisaniu z dużym podtekstem filozoficznym. A potem autor został poproszony o przeczytanie kilku swoich wierszy. Były ciekawe i dla słuchaczy nieznane, bo Arkadiusz Frania w Krakowie bywa rzadko. Była to więc okazja do posłuchania o twórcy i posłuchania samego twórcy, którego znaliśmy dotąd mało. Spotkanie zakończyło się indywidualnymi rozmowami z autorem, podpisywaniem tomików i wymianą publikacji z obecnymi na sali krakowskimi poetami. Dla  mnie poza ciekawymi wierszami intrygujące są również tytuły – „Zbieracze lawendy”, Oset”, „Zacząć nic od początku”, „Powiedz mi siebie”, „Rzeźby w maśle” (proza), które przyciągają uwagę czytelnika i wskazują na indywidualność autora.

Anna Pituch-Noworolska