Promocja słownika Wandy Łomnickiej-Dulak „NADPOPRADZKA DAWNOŚĆ. Gwara i kultura górali z okolic Piwnicznej”, Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu, 21 listopada, godz. 17.00

29 Lis


Foto: Archiwum Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu