NOWOROCZNE SPOTKANIE Z POEZJĄ, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 16 stycznia, godz. 18.00

2 StyW Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbyło się „Noworoczne spotkanie z poezją” zorganizowane przez Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich. Wiersze naszych kolegów i koleżanek czytali członkowie związku, członkinie Koła Młodych działającego przy KO ZLP, jak również krakowscy poeci niezrzeszeni, który przybyli „Pod Gruszkę” 16 stycznia 2018 r. Każdy z uczestników czytał dwa poetyckie utwory ulubionych autorów KO ZLP, uzasadniając krótko swój wybór. Wybrzmiały więc wiersze żyjących członków, jak również tych, którzy odeszli od nas w ostatnich latach. Niektórzy z biorących udział w spotkaniu mieli okazję wysłuchać swoich utworów w interpretacji kolegów i koleżanek. To już drugie tego typu spotkanie KO ZLP wg pomysłu naszej członkini Danuty Sułkowskiej, która jest redaktorką cyklicznych, związkowych publikacji: Almanachu „Krakowska Noc Poetów” i „Literata Krakowskiego”. Kameralne spotkania mają sporo zalet: sprzyjają integracji, pozwalają poznać bliżej siebie nawzajem oraz naszą twórczość. Scenariusz noworocznego poetyckiego wieczoru opracowała prowadząca imprezę Danuta Perier-Berska.

Tekst i foto: Irena Kaczmarczyk