Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich w okresie od 01.2015 do 01.2016

19 sty

Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich
w okresie od 01.2015 do 01.2016

1. Skład Zarządu
W dniu 21.01.2015 wybrany został nowy Zarząd Krakowskiego Oddziału ZLP. W skład Zarządu weszli:
prezes – Joanna Krupińska-Trzebiatowska,
zastępca – Alicja Tanew,
sekretarz – Anna Pituch-Noworolska,
skarbnik – Wanda Łomnicka-Dulak,
członkowie: Paweł Kuzora (zrezygnował), Andrzej Walter, Marzena Dąbrowa-Szatko, Maciej Naglicki.

Komisja Rewizyjna: Krystyna Jezierska, Roma Jegor i Danuta Sułkowska.

Sąd Koleżeński: Leszek Konarski, Dorota Lorenowicz, Irena Kaczmarczyk.

2. Posiedzenia Zarządu

Zarząd KO ZLP zebrał się w następujących dniach:

21.01.2015 w składzie: Joanna Krupińska-Trzebiatowska, Alicja Tanew, Marzena Dąbrowa-Szatko, Maciej Naglicki, Leszek Konarski (zaproszony dodatkowo) oraz Anna Pituch-Noworolska. Ustalono program działania, potwierdzono już zaplanowane spotkania poetyckie zarówno w Klubie „Pod Gruszką” jak i w ŚOK-u, i rezydencji Rubinstein. Podjęto decyzje dotyczące prowadzenia strony internetowej. Podjęto decyzję o staranie się (w formie wniosku) o dotacje na wydanie Almanachu Krakowskiej Nocy Poetów i Literata Krakowskiego.

05.03.2015 – omówiono dotacje na wydanie Almanachu i Literata, ustalono udział delegacji w Zjeździe Delegatów ZLP ze względu na zmianę składu delegacji (zrezygnowały Magdalena Węgrzynowicz-Plichta i Joanna Rzodkiewicz). Ponadto nadal był do ostatecznego ustalenia problem strony internetowej i osoby prowadzącej – wydaje się że problem został rozwiązany. Poruszona również została kwestia wpłat składek i aktualizacji listy członków KO ZLP.

16.06.2015 – Poruszony został problem utrzymania publikacji Literata Krakowskiego z propozycją jako pismo półroczne i o zasięgu ogólnopolskim. W dyskusji podniesiono problem zespołu redakcyjnego, który kwalifikowałby teksty do publikacji. Ustalono również skład kolegium redakcyjnego: prof. Bolesław Faron, prof. Ignacy Fiut, Marzena Dąbrowa-Szatko i Leszek Konarski.

29.12.2015 – ostatnie posiedzenie Zarządu z podsumowaniem sytuacji finansowej, publikacji oraz planów kolejnych spotkań poetyckich w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”.
——————————————

16.05.2015 – Zjazd Delegatów ZLP w Warszawie – udział wybranej delegacji. Skład delegacji krakowskiej: prof. Bolesław Faron, prof. Ignacy S. Fiut, Roma Jegor, Irena Kaczmarczyk, Dariusz Klimczak, Joanna Krupińska-Trzebiatowska, Paweł Kuzora, Maciej Naglicki, Danuta Perier-Berska, Danuta Sułkowska, Alicja Tanew, Andrzej Walter.
W skład Zarządu Głównego wybrano Irenę Kaczmarczyk.
W skład Głównego Sądu Koleżeńskiego wybrano Alicję Tanew
Powołano Komisję Modernizacyjną z Joanną Krupińską-Trzebiatowską na czele.
————————————

3. Spotkania autorskie:
W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące spotkania autorskie połączone z promocją tomików poezji lub książek. We wszystkich spotkaniach autorom przedstawiającym swoje publikacje towarzyszyła muzyka, często utwory śpiewane w wykonaniu artystów.
Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” oraz w Rubinstein Residence:

12.02.2015 Wieczór Romy Jegor. Prowadzenie – Joanna Krupińska-Trzebiatowska, słowo krytyczne – prof. Ignacy Fiut.

18.02 2015 Walentynki w Rubinstein Residence – wiersze miłosne i występ wokalny Tili Sielskiej
———————-
12.03.2015 Wieczór Marleny Zynger – promocja książki „Dwa maty”. Prowadzenie i oprawa muzyczna – Alicja Tanew

18.03 2015 Światowy dzień poezji w Rubinstein Residence. Wiersze naszych ulubionych poetów z udziałem środowiska literackiego Węgrów.
Oprawa muzyczna Edwin Szetela
——————–
09.04.2015 Hommage Janowi Pawłowi II w X rocznicę śmierci. Prowadzenie – Joanna Krupińska-Trzebiatowska. Wierze metafizyczne Wandy Łomnickiej-Dulak i Kazimierza Świegockiego
Oprawa muzyczna Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska

15.04 2015 Wieczór Macieja Naglickiego w Rubinstein Residence. Prowadzenie – Alicja Tanew
oprawa muzyczna – trio w składzie: Natalia Stęposz – skrzypce, Eliza Frach – altówka, Joahim Kołpanowicz – fortepian
————————–
14.05.2015 Wieczór Joanny Pociask-Karteczki w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Prowadzenie – Joanna Krupińska-Trzebiatowska, słowo krytyczne – Maciej Naglicki.

20.5.2015 Wieczór poetycki Marzeny Dąbrowy Szatko – Cztery wieki (z życia kobiety) –zapowiedź nowego tomiku poetyckiego; Scena ATA. Prowadzenie – Alicja Tanew, oprawa muzyczna – Bożena Boba-Dyga i Maciej Zimka.
—————————
11.06.2015 Promocja debiutanckiego tomiku Katarzyny Bułat. Prowadzenie – Marzena Dąbrowa-Szatko, słowo krytyczne – Magdalena Węgrzynowicz-Plichta.

16.06.2015 Wieczór prof. Ignacego S. Fiuta. Promocja książki krytyczno-literackiej „TOŻSAMOŚCI ŚWIATÓW POETÓW” oraz tomiku poetyckiego „MOJE SNY i inne wiersze”. Słowo krytyczne – Danuta Sułkowska. Prowadzenie – Joanna Krupińska-Trzebiatowska. Oprawa muzyczna Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska

25.06.2015 Krakowska Noc Poetów w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Prowadzenie – Joanna Krupińska-Trzebiatowska i Szczęsny Wroński
Promocja Literata Krakowskiego
Oprawa muzyczna Joachim i Julia Kołpanowicz oraz Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska

26.06 2015 Spotkanie z Krzysztofem Jeżewskim/ Francja w Rubinstein Residence Prowadzenie – Joanna Krupińska-Trzebiatowska.
———————————————
10.09.2015 Wieczór Ireny Kaczmarczyk – Promocja tomu poezji „Siódmy kontynent”. Prowadzenie – Maciej Naglicki.

22.09.2015 Promocja tomu poezji Marzeny Dąbrowy Szatko „PROSZĘ SIĘ PRZYGOTOWAĆ”, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką. Słowo krytyczne i prowadzenie – Magdalena Węgrzynowicz-Plichta, prezentacja kompozycji do słów Autorki – Zespół Quasi Una Fantasia; wokal – Bożena Boba-Dyga w duecie z Maciejem Zimką (akordeon i fortepian).
——————————————-
3. 10. 2015 Noc Poezji – udział – Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Prowadzenie Joanna Krupińska-Trzebiatowska, gitara klasyczna Leszek Cesarczyk

29.10.2015 Wieczór Danuty Sułkowskiej – promocja tomu poetyckiego „Manipulowanie zegarem”. Prowadzenie Joanna Krupińska-Trzebiatowska, słowo krytyczne prof. Ignacy Fiut.
Oprawa muzyczna Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska
————————————————
12.11.2015 Wieczór Joanny Krupińskiej-Trzebiatowskiej – promocja powieści „Zdrada”. Prowadzenie Wacław Krupiński. Oprawa muzyczna Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska

19.11.2015 Wieczór z warszawskim poetą Stanisławem Czerniakiem. Prowadzenie – Joanna Krupińska-Trzebiatowska, słowo krytyczne – Krzysztof Derdowski.
Oprawa muzyczna Maciej Powąska – gitara klasyczna

25.11.2015 Wieczór poetycki Alicji Zemanek i promocja tomu NIKT NIE ZBIERA RAJSKICH JABŁUSZEK, Dom Kultury Podgórze. Prowadzenie i słowo wstępne – dr Dariusz Piotr Klimczak
————————————–
10.12.2015 Wieczór autorski Krystyny Alicji Jezierskiej, Klub dziennikarzy „Pod Gruszką”. Prowadzenie Maciej Naglicki, oprawa muzyczna – Anna Kowalska z zespołem

29.12.2015 Spotkanie opłatkowe w Klubie dziennikarzy „Pod Gruszką”
połączone z promocją 8 numeru Literata Krakowskiego oraz kolędowaniem
Oprawa muzyczna Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska i Tila Sielska
Promocja Literata Krakowskiego
W spotkaniu udział wziął wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk oraz zaproszeni goście.

4. Udział w imprezach

19 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 22-25.10.2015. Udział polegał na zorganizowaniu dwóch dyskusji panelowych w ramach programu imprez towarzyszących Targom oraz obecności na stoisku KO ZLP w ciągu całego czasu trwania Targów.
Tematy paneli dyskusyjnych: Współczesna poezja emigracyjna – prowadzenie: Joanna Krupińska-Trzebiatowska
Źródła finansowania kultury w kontekście programu Kreatywna Europa Komisji Europejskiej – prowadzenie: Leszek Konarski

„Krakowska Noc Poezji” 03.10.2015 – spotkanie w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” prowadziła Joanna Krupińska-Trzebiatowska. W programie wykład Justyny Sułkowskiej o poezji Bolesława Leśmiana.

„Warszawska Jesień Poezji” 09-11-10.2015 udział wzięli członkowie KO ZLP – Joanna Krupińska-Trzebiatowska, Irena Kaczmarczyk, Danuta Perier-Berska i Danuta Lorenowicz.

5. Publikacje BIBLIOTEKI KO ZLP

Wydane zostały:
– „Almanach XLIII, Krakowskiej Nocy Poetów 2015 pod redakcją Danuty Sułkowskiej
– numer 7 i 8 Literata Krakowskiego pod redakcją Joanny Krupińskiej-Trzebiatowskiej
i Danuty Sułkowskiej. Obydwie pozycje wydawnicze były sponsorowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Książki prozatorskie:
Joanna Krupińska-Trzebiatowska ZDRADA
Książki poetyckie:
Danuta Sułkowska – Manipulowanie zegarem
Irena Kaczmarczyk – Siódmy kontynent
Dorota Lorenowicz Pomiędzy Tobą a Mną
W ramach działań promocyjnych ostatni numer Literata Krakowskiego został wysłany do prezesów wszystkich Oddziałów terenowych ZLP z zaproszeniem do współpracy i publikacji na łamach Literata.

6. Działalność warsztatowa i szkoleniowa
Bardzo aktywnie działa Koło Młodych prowadzone przez Marzenę Dąbrowę-Szatko. W ostatnim okresie do Koła Młodych zostały przyjęte 3 nowe osoby. W planie spotkanie autorskie z prezentacją dorobku członków Koła Młodych.
Ponadto działają Warsztaty Poetycko-Prozatorskie dla osób dotkniętych chorobą psychiczną prowadzone prze Annę Pituch-Noworolską. Własnymi środkami wydano almanach „Obraz w lustrze” rozprowadzony wśród autorów oraz osób zainteresowanych. Warsztaty po 2 miesięcznej przerwie wznawiają pracę w lutym 2016 roku.

7. Współpraca

– z Wojewódzką Biblioteką Publiczną
– z Biblioteką Publiczną przy ulicy Królewskiej. Odbyło się spotkanie z udziałem Joanny Krupińskiej Trzebiatowskiej, Doroty Lorenowicz i Anny Pituch-Noworolskiej. Biblioteka zorganizowała oddzielną półkę eksponującą tomiki poetów krakowskich, członków KO ZLP.
– nawiązano współpracę z Unią Polskich Pisarzy Lekarzy, której Zarząd Główny ma obecnie siedzibę w Krakowie a prezesem jest profesor Waldemar Hładki. Współpraca polega na przekazywaniu informacji o organizowanych spotkaniach i imprezach z automatycznym zaproszeniem członków do udziału w imprezach.

Kraków 16.01.2016.

Prezes Krakowskiego Oddziału ZLP
Joanna Krupińska-Trzebiatowska