Wieczór literacki Z POEZJĄ PRZEZ LATO, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 12 czerwca, godz.18.00

23 Maj„Z POEZJĄ PRZEZ LATO” – wieczór poezji KO ZLP

Kilka dni przed kalendarzowym latem, Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich zorganizował wieczór literacki „Z poezją przez lato”, w którym członkinie: Irena Kaczmarczyk, Dorota Lorenowicz, Danuta Perier-Berska oraz autorka scenariusza i prowadząca spotkanie Prof. Anna Pituch-Noworolska czytały wiersze swoje oraz koleżanek i kolegów z KO ZLP. W oryginalnej, zwiewnej scenografii wykorzystane zostały piękne fotografie dmuchawców, maków, stokrotek autorstwa Danuty Sułkowskiej i Anny Pituch-Noworolskiej. Scena Sali Fontany na ten wieczór, 12 czerwca 2018 roku, zamieniła się w kwitnącą łąkę, ponad którą niczym motyle fruwały barwne, poetyckie metafory. Lato, wg pomysłu Anny Pituch-Noworolskiej, zostało zaprezentowane w wielu odsłonach: Bo lato to słońce i łąka; Bo lato to miłość; Bo lato też bywa gorzkie; Bo lato to myśli leniwe i czas zawieszony; Bo lato to zapowiedź jesieni.
W poetyckiej prezentacji zostały wykorzystane wiersze: Ireny Kaczmarczyk, Danuty Perier – Berskiej, Danuty Lorenowicz, Anny Pituch -Noworolskiej oraz: Krystyny Alicji Jezierskiej, Barbary Paluchowej, Ryszarda Sidor Sidorkiewicza, Danuty Sułkowskiej, Alicji Tanew, ŚP. Jerzego Tawłowicza, Alicji Zemanek i ŚP. Lidii Żukowskiej. Na poetyckiej łące, po części głównej, wystąpili również inni autorzy uczestniczący w spotkaniu, m.in. Alicja Krystyna Jezierska i Robert Marcinkowski.
Wierszom towarzyszyły muzyczne fragmenty „Czterech pór roku” Anonio Lucio Vivaldiego.
Był to bardzo nastrojowy, przedostatni przed wakacjami, wieczór KO ZLP.

Tekst: Irena Kaczmarczyk
Foto: Beata Anna Symołon, Danuta Perier-Berska, Irena Kaczmarczyk

 

Promocja tomu poetyckiego Krystyny Alicji Jezierskiej „Dwa oblicza księżyca”, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 15 maja, godz. 18.00

9 Kwi„Dwa oblicza księżyca”
Promocja książki Krystyny Alicji Jezierskiej

We wtorek 15 maja 2018 roku Krystyna Alicja Jezierska w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” promowała swój najnowszy tom poezji „Dwa oblicza księżyca”. To siódma z kolei jej poetycka książka oprócz wydanej nie tak dawno powieści „Gdy przyśni się dom”(2016) oraz opowiadań zamieszczanych w zbiorowych publikacjach Krakowskiego Oddziału ZLP.
„Dwa oblicza księżyca” to zbiór wierszy powstałych z zachwytu i z inspiracji piosenkami znanego serbskiego wokalisty Rodoljuba Vulovica, który z uwagi na koncertowanie w Stanach Zjednoczonych nie mógł uczestniczyć w promocji tomu w całości poświęconego jego osobie i twórczości. W części pierwszej zbioru każdy wiersz Krystyny Alicji Jezierskiej jest parafrazą motta wyjętego z utworów serbskiego poety – wokalisty i uzupełniony tłumaczeniem wiersza na język serbski oraz język angielski. Część druga tomu zawiera teksty piosenek (w wersji uproszczonej) artysty Rodoljuba Roki Vulovicia w wolnym tłumaczeniu Krystyny Alicji Jezierskiej. Poetka oznajmiła, iż pod wpływem przeżyć artystycznych towarzyszących lekturze i wykonywanych przez Vulovica piosenek, uczyła się języka serbskiego, by przetłumaczyć jego teksty na język polski. I dlatego też ten wieczór polsko-serbski był bardzo oryginalny. Wokalnie oprawili spotkanie: Maria Maja Skrzpek (wokal), Hubert Jezierski (gitara i wokal) i Aleksandra Anna Stalmach (recytacja, flet). Artyści wykonali piosenki do słów Krystyny Alicji Jezierskiej i kompozycji jej syna Huberta Jezierskiego. W spotkaniu wzięła udział tłumaczka Agnieszka Żuchowska-Arendt, która interpretowała wiersze Krystyny Alicji Jezierskiej w języku serbskim, a także wypowiedziała się na temat translacji utworów oraz różnicy między parafrazą a tłumaczeniem tekstu, co bardzo docenił obecny na promocji prof. Ignacy Stanisław Fiut. Spotkanie poprowadziła Dorota Lorenowicz a otworzyła go sekretarz KO ZLP Anna Pituch-Noworolska.

Tekst: Irena Kaczmarczyk

Foto: Danuta Perier-Berska, Beata Anna Symołon

Promocja książek Ignacego S. Fiuta, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 17 kwietnia, godz. 18.00

26 Mar35-lecie debiutu książkowego Profesora Ignacego S. Fiuta
Promocja książek: „Kultury literackie poetów” i „Pegazowi prosto w oczy”
17 kwietnia 2018 r. w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbyła się promocja dwóch książek profesora Ignacego S. Fiuta połączona z jubileuszem 35-lecia Jego debiutu książkowego. Autor dziesięciu tomów poetyckich i czterech książek poświęconych poezji współczesnej promował tom wierszy: „Pegazowi prosto w oczy” i cykliczną, czwartą z kolei, krytycznoliteracką publikację: „Kultury literackie poetów”.
Przybyłych na uroczystość Gości powitała Prezes Krakowskiego Oddziału ZLP – Joanna Krupińska-Trzebiatowska. Prowadząca spotkanie, członkini KO ZLP – Danuta Sułkowska, wygłosiła rzeczowe, perfekcyjnie przygotowane słowo krytyczne, zwracając uwagę na rzetelny i wnikliwy sposób przedstawienia poetyckich światów w promowanej publikacji. Przytoczyła konkretne liczby twórców i ich dzieł (68 książek 59. autorów, w tym 24 książki koleżanek i kolegów z KO ZLP), które są przedmiotem analizy krytycznoliterackiej w 12. rozdziałach książki: „Kultury literackie poetów”.
Danuta Sułkowska, uważna interpretatorka wierszy prof. Ignacego S. Fiuta (jej autorstwa jest posłowie do promowanego tomu: „Pegazowi prosto w oczy”), odniosła się do intrygującego tytułu zbioru, wyjaśniając zamysł poety filozofa, który podjął w swym dziele ważki problem ludzkiej egzystencji w świecie i w Polsce a także odniósł się do kondycji poezji współczesnej. Zwróciła uwagę na najobszerniejszą część 10. tomu poezji prof. Ignacego Fiuta, dedykowaną „Rogatym duszom przyjaciół poetów”. Pośród nich znaleźli się znani krakowscy twórcy: Józef Baran, Andrzej Warzecha, Andrzej K. Torbus, Adam Ziemianin, Szczęsny Wroński, Danuta Sułkowska, Wanda Łomnicka Dulak, Barbara Paluchowa, Joanna Krupińska-Trzebiatowska, ks. Eligiusz Dymowski oraz pisząca te słowa.
Bardzo interesujące i piękne są zamykające zbiór poetyckie komentarze – dedykacje skierowane do „pozostałych przyjaciół poetek i poetów” – koleżanek i kolegów z Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.
Profesor Ignacy S. Fiut ograniczył się do zaprezentowania kilkunastu utworów wybranych z poprzednich tomów, w tym debiutanckiego, skupiając się na najnowszym zbiorze poetyckim: „Pegazowi prosto w oczy”. Prezentacji książek towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu naszego kolegi Roberta Marcinkowskiego.
Druga część spotkania zmieniła zupełnie nastrój, gdyż posypały się lawinowo wierszowane laudacje koleżanek i kolegów z okazji 35-lecia debiutu książkowego szanowanego i lubianego przez członków KO ZLP Profesora.
Bardzo oryginalną, napisaną po części w języku gwarowym, laudację odczytała w imieniu Sądeczan Wanda Łomnicka-Dulak. Szampańską laudację z „Poetycką receptą na Wenę” przeczytały z podziałem na role, wręczając w imieniu koleżanek i kolegów jubileuszowego, „opisanego wierszem” szampana, członkinie KO ZLP: Irena Kaczmarczyk, Dorota Lorenowicz i Danuta Perier-Berska. Do tego przesłania bukiet z 35. kwiatów dołączyła Sekretarz KO ZLP Anna Pituch-Noworolska. Odśpiewano tradycyjne STO LAT. Na scenie zrobiło się ciasno od chętnych do pogratulowania Profesorowi osiągnięć literackich i naukowych. A potem Autor zaprosił wszystkich na poczęstunek; sam w Sali Fontany długo podpisywał książki. Po złożeniu autografów, przybył do gości i osobiście częstował przednim, jubileuszowym winem. Aż zrobiło się późno; chociaż Kraków dopiero wtedy tętni życiem…
Tekst: Irena Kaczmarczyk
Foto: Danuta Perier-Berska