REGULAMIN NAGRODY LITERACKIEJ IMIENIA JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

12 sie

REGULAMIN NAGRODY LITERACKIEJ IMIENIA JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA   Dla upamiętnienia postaci i dzieła wieloletniego Prezesa Zawiązku Literatów Polskich, wielkiego polskiego pisarza Jarosława Iwaszkiewicz, Związek Literatów Polskich ustanawia Nagrodę Literacką Jego Imienia. 1. Nagroda Imienia Jarosława Iwaszkiewicza przyznawania jest pisarzom w dwóch … Read More »

REGULAMIN NAGRODY IMIENIA JULIUSZA SŁOWACKIEGO

12 sie

REGULAMIN NAGRODY IMIENIA JULIUSZA SŁOWACKIEGO   Dla podniesienia społecznej rangi współczesnej poezji polskiej Związek Literatów Polskich ustanawia Nagrodę Literacką Imienia Juliusza Słowackiego przyznawaną twórcom za wybitną twórczość poetycką 1. Nagroda przyznawana jest przez Związek Literatów Polskich Oddział Warszawski za wybitną, … Read More »