Spotkania KO ZLP w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy Bibliotece Kraków

3 Sty
Spotkania KO ZLP w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką; I półrocze 2020 r.
14 stycznia – Spotkanie opłatkowe
11 lutego – Zebranie sprawozdawcze
21 lutego – Wieczór autorski Pawła Kuzory
10 marca – Prezentacja twórczości Koła Młodych  
14 kwietnia – Promocja tomu poetyckiego K. A. Jezierskiej „Księżyca strona trzecia”
12 maja – Promocja książki Doroty Lorenowicz „Życiowe przypadki kobiety aktywnej”
9 czerwca – Promocja tomu poetyckiego Ignacego S. Fiuta „Dusze”
23 czerwca – Krakowska Noc Poetów

SPOTKANIE OPŁATKOWE, Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy Bibliotece Kraków, 14 stycznia 2020 r., godz. 18.00

13 GruŚwiąteczne spotkanie Krakowskiego Oddziału ZLP

Kolejne piękne spotkanie członków KO ZLP i zaproszonych gości w Sali Baltazara Fontany w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Tym razem zgromadziliśmy się na tradycyjnym Opłatku połączonym z promocją 12. numeru „Literata Krakowskiego”- naszego prozatorskiego Pisma (to już 24. numer wydawniczy Biblioteki KO ZLP), w którym członkowie Krakowskiego Oddziału zaprezentowali różne gatunki literackie: opowiadania, reportaże poetyckie, fragmenty powieści (Janusz Jedynak, Bronisław Kozieński, Paweł Kuzora, Dorota Lorenowicz, Robert Marcinkowski, Anna Pituch-Noworolska, Antonina Sebesta), eseje (Józef Bratko, Irena Kaczmarczyk, Janusz Orlikowski, Andrzej Walter), recenzje (Ignacy S. Fiut, Arkadiusz Frania, Irena Kaczmarczyk, Danuta Perier-Berska, Danuta Sułkowska), sylwetki i dorobek twórców (Dariusz Piotr Klimczak, Joanna Krupińska-Trzebiatowska oraz spoza Oddziału – Władysław Marek Kolasa i Edyta Gałuszka.), wspomnienia (Krystyna Alicja Jezierska, Joanna Pociask-Karteczka, Hanna Wietrzny). Zróżnicowany materiał jest bardzo interesujący i dostarczy zapewne czytelnikom sporo wrażeń. Edytorska szata, na wskroś krakowska, zwraca uwagę fotografiami autorstwa Anny Pituch-Noworolskiej. Należą się słowa szczególnego podziękowania Danucie Sułkowskiej (wiceprezes KO ZLP), która wraz z pomocą koleżanek wchodzących w skład redakcji (Irena Kaczmarczyk, Danuta Perier-Berska, Anna Pituch-Noworolska) włożyła dużo wysiłku, aby publikacja była dopracowana pod każdym względem. I udało się. Pismo w odcieniach czerni i bieli z przyjemnością bierze się do ręki.
Z uwagi jednak na świąteczny charakter zgromadzenia, promocja ograniczyła się do wręczenia Literata autorom tekstów i pozostałym członom Oddziału, a prowadzący spotkanie: Anna Pituch-Noworolska i Andrzej Walter znakomicie wyreżyserowali ciąg dalszy czyli świąteczno- noworoczną, poetycko-muzyczną część. Wybrzmiały pod rozświetlonymi stiukami Fontany poetyckie i prozatorskie teksty, a nasz niestrudzony bard, Robert Marcinkowski, wyśpiewał z publicznością kilka znanych wszystkim kolęd, a nawet wystąpił w solówce, rozbawiając gości żartobliwą pastorałką. Miłym akcentem okazał się telefon podczas trwającego spotkania od prof. Waldemara Hładkiego, członka OW ZLP, prezesa Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, który złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne.
Łamanie się opłatkiem nastąpiło w Sali Gotyckiej, gdzie przy poczęstunku, przy gitarowym akompaniamencie Doroty Lorenowicz, już we własnym gronie, kolędowaliśmy życząc sobie nawzajem wszelkiej pomyślności w 2020 – ważnym dla nas roku, w którym przypada 100-lecie powstania Związku Literatów Polskich.

Tekst: Irena Kaczmarczyk

Foto: Danuta Sułkowska i Danuta Perier-Berska

Wieczór autorski Danuty Perier-Berskiej, Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy Bibliotece Kraków, 10 grudnia, godz. 18.00

29 Lis10 grudnia 2019 r. w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy Bibliotece Kraków, w Sali Baltazara Fontany miał miejsce wieczór autorski „Marzenia na wietrze czasu” poetki z Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Danuty Perier-Berskiej.
Słuchaliśmy z dużą dozą wzruszenia jej ciepłych i nastrojowych wierszy o miłości, aniołach, a także utworów będących zwięzłymi refleksjami o życiu.
Poezja autorki przeplatana była balladami i piosenkami w dojrzałym wykonaniu młodej wokalistki i skrzypaczki Justyny Zawiślan, której akompaniował na fortepianie Przemysław Zarabski.
Spotkanie profesjonalnie poprowadziła z właściwą sobie swadą Wiceprezes KO ZLP Danuta Sułkowska.
Klimat tego wieczoru poetyckiego był jeszcze jesienny, chociaż już przedświąteczny. Urokowi spektaklu, jak śmiało można tę imprezę nazwać, zapewne uległy wraz z nami, gośćmi, cudne ikony pisane ręką bohaterki wieczoru, umieszczone na fortepianie.
Miłośnicy twórczości Danuty Perier-Berskiej wychodzili w mrok krakowskiego wieczoru ubogaceni ciepłymi wrażeniami, a nierzadko też jej tomikami poezji oraz kalendarzami zdobnymi w wiersze tej poetki.

Tekst: Krystyna Alicja Jezierska

Foto: Maria Leżańska

ŚP. ANDRZEJ WIERZCHOWSKI

20 Lis


ANDRZEJ WIERZCHOWSKI – profil artystyczny

Autor był krakowianinem od zawsze. Urodził się na tyle wcześnie, by zdążyć na jagiellońskie wykłady Niesamowitych: Klemensiewicza, Pigonia, Wyki. Ten czas go przypisał do panaadamawłodkowego Koła Młodych ZLP, kiedy to ze znamienitszymi od siebie, a bywało, że i gorszymi biesiadowało się, nie tylko poetycko, po krakowskich knajpkach, których dziś po prostu już nie ma. Debiutował w 1961 roku na łamach „Tygodnika Powszechnego”. Bywało że wiersze do druku przyjmowała mu Wisława Szymborska. Drukował w czasopismach literackich, w almanachach. Ale poetyzował nie za wiele, dziennikarzył sporo. Wydał tom reportaży, dwie powieści napisał. Dwutysięcznym roku wydał cztery tomiki swoich wierszy: „Najprostsze”, „Mały poemat”, „Powrót liryka” i „Panny nierządne”
Od przełomu wieków oddawał się także twórczości plastycznej.
Tworzył i wystawiał swoje fotobity – obrazy fotograficzne, stworzone na pograniczu obiektywu i komputera. Stanowią kreację zdarzeń rzeczywistych, lecz usadowionych nie dosłownie, pomieszczonych gdzieś w krainach niedopowiedzianej bajki.. Zgromadził je w albumach: z Polski, ze Słowacji, z Czech.
Prowadził też własną serię artystyczną prezentującą bibliofilsko wydane dziełka
z zakresu literatury faktu. Wycyzelował ich niemal tuzin:

„Artysta Prawdziwy”, „Rysunki i obrazy Janusza Marji Brzeskiego”. „Teraz jest wszystko możliwe”. „Wiersze i obrazy moje – wybór”, „Umelec” – opowieść autobiograficzna. „Przybysz”, „Obscena”, „Mego dziadka piłą rżnęli”, „Łuny nad Wolyniem’, „Przesypał się czas” i „Moja nieznajoma”.

Tekst Andrzeja Wierzchowskiego zaktualizowany po 18 listopada 2019 r. (zastosowano czas przeszły)

Wieczór autorski Doroty Lorenowicz, Klub Aktora SPATiF, 19 listopada, godz. 18.00

14 LisOficyna przy ul. Mikołajskiej ożyła we wspomnieniach Doroty Lorenowicz

Tylko kilka minut drogi dzieli Mikołajską od Klubu Aktora SPATiF przy Linii AB. To tutaj w dniu 19 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie autorskie naszej związkowej koleżanki, której dorobek literacki to: „Tobie Mężczyzno”, „To ja… Kobieta”, „Moje 7 światów”, „Duże i małe formaty”, „Pomiędzy Tobą i Mną”. Wiemy, że do druku została wysłana kolejna pozycja. Jest to  zbiór opowiadań.
Mikołajska to gniazdo, z którego wyszła krakowska poetka Dorota Lorenowicz. Trudno się zatem dziwić, że Kraków i Rynek z przyległymi do niego ulicami wtopił się w Jej serce na zawsze. Słuchając Jej wierszy i opowiadań, czuło się klimat starego Krakowa, zaczarowanej dorożki i Piwnicy pod Baranami. W tym właśnie Krakowie Dorota Lorenowicz zdobywała wiedzę, którą potem, przez lata, przekazywała młodym pokoleniom. Był i czas na miłość, więc nie zabrakło erotyków, które pięknie wybrzmiały w interpretacji studentek krakowskiej AST im. Stanisława Wyspiańskiego. Całość wieczoru oprawiła krakowskimi piosenkami (clipami) do muzyki Grażyny Łapuszek Niezależna Grupa Teatralna PORFIRION. Wieczór poprowadziła prezes Krakowskiego Oddziału ZLP prof. Anna Pituch-Noworolska. Dopisała publiczność i pogoda.
Sądzę, że oficyna na Mikołajskiej z rozrzewnieniem słuchała poezji swojej lokatorki sprzed lat.

 

Tekst i foto: Danuta Perier-Berska

Promocja książki Bolesława Farona „Poeci Sądecczyzny”, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką przy Bibliotece Kraków, 28 października, godz. 18.00

4 Lis„Poeci Sądecczyzny” – promocja antologii Bolesława Farona

28 października 2019 r. w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbyła się promocja nowej książki Profesora Bolesława Farona: „Poeci Sądecczyzny”. Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawiera trzydzieści jeden biogramów sądeckich poetów, pośród których znaleźli się założyciele Grupy Poetyckiej TYLICZ. Trzech z jej członków: Andrzej Krzysztof Torbus, Andrzej Warzecha i Adam Ziemianin zajęło honorowe miejsce na podium Sali Fontany. Do udziału w rozmowie zostali zaproszeni również Profesor Ignacy S. Fiut i Jacek Lubart Krzysica. Prowadzący spotkanie a zarazem autor antologii Bolesław Faron przybliżył genezę powstania publikacji, podkreślając zasługi p. Marioli Berdychowskiej ze Społecznego-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”, wspierającej tę inicjatywę oraz p. Marty Treit z Sądeckiej Biblioteki Publicznej, która przygotowała bibliografię, omówienie twórczości i recenzje poszczególnych tomików. Wzbogaciło to antologię, stawiając ją na najwyższym naukowym poziomie. Praca nad książką trwała 3 lata. Książka zawierająca 282 strony jest skrupulatnie przygotowana, napisana świetnym, zrozumiałym dla szerokiego kręgu odbiorców stylem i ma wysmakowaną szatę graficzną. Oprócz szczegółowego biogramu, tekstów poetyckich oraz bibliografii zawiera nie tylko portretowe zdjęcia autorów, ale prezentuje okładki ich książek oraz fotografie z ważniejszych spotkań autorskich. Należy podkreślić, iż pośród prezentowanych autorów Sądecczyzny jest w antologii kilku członków Krakowskiego Oddziału ZLP: Bronek z Obidzy (Bronisław Kozieński), Ignacy Stanisław Fiut, Janusz Jedynak, Barbara Krężołek-Paluchowa, Wanda Łomnicka-Dulak, Danuta Sułkowska, Ignacy S. Fiut i Andrzej Krzysztof Torbus. Zaproszeni do rozmowy poeci, mieszkający od czasu studiów w Krakowie, wypowiadali się na temat nawiązań literackich do Sądecczyzny, spędzonego tam dzieciństwa i wczesnej młodości. Na prośbę prowadzącego spotkanie przeczytali po dwa wiersze pomieszczone w promowanej antologii.

W spotkaniu wziął udział krakowski bard Andrzej Mróz, który wyśpiewał 3 piosenki do tekstów Andrzeja K. Torbusa. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością dyrektor Biblioteki Kraków dr Stanisław Dziedzic, który złożył piękne gratulacje Autorowi książki, podkreślając jego zasługi dla kultury polskiej zarówno w działalności na terenie kraju, jak również w Instytucie Polskim w Wiedniu, gdzie  Profesor w latach 1986-1990 pełnił funkcję dyrektora. W spotkaniu promocyjnym uczestniczyli goście z Mediolanu i z Cypru. Przybył również prezes Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, członek Warszawskiego Oddziału ZLP  prof. Waldemar Hładki.

Wysoka frekwencja w Klubie Dziennikarzy poświadczyła, iż kolejna książka Profesora Farona jest znaczącym wydarzeniem literackim i cieszy się zainteresowaniem czytelników.

Tekst i foto: Irena Kaczmarczyk

28 X 2019

23. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, Spotkania autorskie na stoisku Krakowskiego Oddziału ZLP

22 Paź

Foto: Paweł Kuzora, Danuta Perier-Berska, Danuta Sułkowska, Andrzej Walter


Harmonogram spotkań z autorami na stoisku
Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, 2019 r.
24.10.2019 (czwartek)
10.00 – 13.30 Leszek Konarski, Andrzej Krzysztof Torbus
13.30 – 17.00 Krystyna Alicja Jezierska, Paweł Kuzora
25.10. 2019 (piątek)
10.00 – 13.00 Danuta Perier-Berska, Irena Kaczmarczyk
13.00 – 16.00 Danuta Sułkowska, Antonina Sebesta, Dorota Lorenowicz
16.00 – 19.00 Jan Masłyk, Dariusz Piotr Klimczak
26.10. 2019 (sobota) 
10.00 – 13.00 Franciszek Klimek, Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz, Janusz Orlikowski
13.00 – 16.00 Bolesław Faron, Andrzej Walter
16.00 – 19.00 Ignacy Stanisław Fiut, Joanna Krupińska-Trzebiatowska, Janusz Trzebiatowski
27.10. 2019 (niedziela)
10.00 – 13.30 Anna Pituch-Noworolska,  Maciej SJ Bolesławski, Marcelina Koncewicz (KM)
13.30 – 17.00 Jacek Molęda, Agata Dziewońska (KM)
DYŻURY WYSTAWCY (KRAKOWSKI ODDZIAŁ ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH)
Czwartek 24.10, godz. 9.00 – 17.30 – Leszek Konarski  
Piątek 25.10, godz. 9.00 – 14.00 – Danuta Perier-Berska
godz. 14.00 – 19.30 – Danuta Sułkowska
Sobota 26.10, godz. 9.00 – 14.00 – Anna Pituch-Noworolska
godz. 14.00 – 19.30 –  Andrzej Krzysztof Torbus
Niedziela 27.10, godz. 9.00 – 17.30 – Anna Pituch-Noworolska