LITERAT KRAKOWSKI Nr 13/2020

23 gru

LITERAT KRAKOWSKI Nr 13/2020 jest już wydrukowany!

Czeka na autorów i czytelników.

W numerze opowiadania, fragmenty powieści, eseje, recenzje i wspomnienia następujących autorów:

Józef Bratko, Bolesław Faron, Ignacy Stanisław Fiut, Arkadiusz Frania, Andrzej Maria Hrabiec, Roma Jegor, Krystyna Alicja Jezierska, Irena Kaczmarczyk, Leszek Konarski, Bronisław Kozieński, Joanna Krupińska-Trzebiatowska, Paweł Kuzora, Dorota Lorenowicz, Robert Marcinkowski, Jan Masłyk, Janusz Orlikowski,  Danuta Perier-Berska, Maciej Pinkwart, Anna Pituch-Noworolska, Ryszard Sidorkiewicz, Danuta Sułkowska, Alicja Tanew, Andrzej Walter, Hanna Wietrzny

Na okładce i stronie tytułowej fotografia Anny Pituch-Noworolskiej, pozostałe fotografie wewnątrz czasopisma (w sumie – 6) autorstwa Andrzeja Waltera