Promocja książki Bolesława Farona „Poeci Sądecczyzny”, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką przy Bibliotece Kraków, 28 października, godz. 18.00

4 Lis„Poeci Sądecczyzny” – promocja antologii Bolesława Farona

28 października 2019 r. w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbyła się promocja nowej książki Profesora Bolesława Farona: „Poeci Sądecczyzny”. Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawiera trzydzieści jeden biogramów sądeckich poetów, pośród których znaleźli się założyciele Grupy Poetyckiej TYLICZ. Trzech z jej członków: Andrzej Krzysztof Torbus, Andrzej Warzecha i Adam Ziemianin zajęło honorowe miejsce na podium Sali Fontany. Do udziału w rozmowie zostali zaproszeni również Profesor Ignacy S. Fiut i Jacek Lubart Krzysica. Prowadzący spotkanie a zarazem autor antologii Bolesław Faron przybliżył genezę powstania publikacji, podkreślając zasługi p. Marioli Berdychowskiej ze Społecznego-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”, wspierającej tę inicjatywę oraz p. Marty Treit z Sądeckiej Biblioteki Publicznej, która przygotowała bibliografię, omówienie twórczości i recenzje poszczególnych tomików. Wzbogaciło to antologię, stawiając ją na najwyższym naukowym poziomie. Praca nad książką trwała 3 lata. Książka zawierająca 282 strony jest skrupulatnie przygotowana, napisana świetnym, zrozumiałym dla szerokiego kręgu odbiorców stylem i ma wysmakowaną szatę graficzną. Oprócz szczegółowego biogramu, tekstów poetyckich oraz bibliografii zawiera nie tylko portretowe zdjęcia autorów, ale prezentuje okładki ich książek oraz fotografie z ważniejszych spotkań autorskich. Należy podkreślić, iż pośród prezentowanych autorów Sądecczyzny jest w antologii kilku członków Krakowskiego Oddziału ZLP: Bronek z Obidzy (Bronisław Kozieński), Ignacy Stanisław Fiut, Janusz Jedynak, Barbara Krężołek-Paluchowa, Wanda Łomnicka-Dulak, Danuta Sułkowska, Ignacy S. Fiut i Andrzej Krzysztof Torbus. Zaproszeni do rozmowy poeci, mieszkający od czasu studiów w Krakowie, wypowiadali się na temat nawiązań literackich do Sądecczyzny, spędzonego tam dzieciństwa i wczesnej młodości. Na prośbę prowadzącego spotkanie przeczytali po dwa wiersze pomieszczone w promowanej antologii.

W spotkaniu wziął udział krakowski bard Andrzej Mróz, który wyśpiewał 3 piosenki do tekstów Andrzeja K. Torbusa. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością dyrektor Biblioteki Kraków dr Stanisław Dziedzic, który złożył piękne gratulacje Autorowi książki, podkreślając jego zasługi dla kultury polskiej zarówno w działalności na terenie kraju, jak również w Instytucie Polskim w Wiedniu, gdzie  Profesor w latach 1986-1990 pełnił funkcję dyrektora. W spotkaniu promocyjnym uczestniczyli goście z Mediolanu i z Cypru. Przybył również prezes Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, członek Warszawskiego Oddziału ZLP  prof. Waldemar Hładki.

Wysoka frekwencja w Klubie Dziennikarzy poświadczyła, iż kolejna książka Profesora Farona jest znaczącym wydarzeniem literackim i cieszy się zainteresowaniem czytelników.

Tekst i foto: Irena Kaczmarczyk

28 X 2019