100. rocznica Związku Literatów Polskich

25 Lip

100. rocznica Związku Literatów Polskich 

14 maja 2020 r. upływa 100 lat od założenia z inicjatywy Stefana Żeromskiego podczas Zjazdu Literatów Polskich w Warszawie Związku Zawodowego Literatów Polskich.
Z tej okazji Krakowski Oddział ZLP wraz z Ośrodkiem Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Niepublicznym Instytutem Kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego w Krakowie organizują Konferencję Naukową 100 lat Związku Literatów Polskich.
Celem konferencji jest przypomnienie roli, jaką odegrał ZZLP (później ZLP) w trzech różnych okresach: w latach międzywojennych, w PRL oraz po 1989 r. Wśród tematów wystąpień planowane są np. następujące zagadnienia: Stefan Żeromski jako pierwszy prezes ZZLP, Dom Literatów (Krupnicza 22) w Krakowie we wspomnieniach i literaturze, IV Zjazd Literatów Polskich w Szczecinie w 1949 r. i socrealizm, Prezesura Jarosława Iwaszkiewicza itp.
Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. med. Anna Pituch-Noworolska (prezes Krakowskiego Oddziału ZLP),
prof. zw. dr hab. Agnieszka Ogonowska (dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami UP)
prof. dr hab. Bolesław Faron (dyrektor Niepublicznego Instytutu Kształcenia Nauczycieli WE) – przewodniczący
dr Magdalena Stoch (adiunkt w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych IFP UP) – sekretarz
mgr Agata Żuk (prezes Wydawnictwa Edukacyjnego) – sekretariat
Zgłoszenia do udziału w konferencji należy składać: pocztą elektroniczną ([email protected]), zwyczajną (Wydawnictwo Edukacyjne, 31-326 Kraków, ul. Wielkotyrnowska 35), telefonicznie (12 638-00-50) lub bezpośrednio na ręce Członków Komitetu Organizacyjnego do końca października 2019 r.
Konferencja odbędzie się w maju 2020 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2. Przewiduje się 8 do 10 wystąpień.
Do czynnego udziału w tym przedsięwzięciu zapraszamy pracowników naukowych, pisarzy i poetów (bez względu na przynależność związkową) i wszystkich miłośników literatury.

Komitet Organizacyjny