XXXII Zjazd Delegatów Związku Literatów Polskich, Warszawa 8 czerwca 2019 r.

9 Cze

Komunikat Prezesa Związku Literatów Polskich

8 czerwca w warszawskim Domu Literatury odbył się XXXII Walny Zjazd Związku Literatów Polskich, organizacji skupiającej w 21 oddziałach blisko 1000 członków.

Delegaci ocenili działalność Związku w minionej, czteroletniej kadencji i nakreślili plany działania na następną, a wśród nich na obchody 200 rocznicy urodzin Cypriana Norwida przypadającej na rok 2021. Zjazd wybrał Prezesa ZLP, którym został (na piątą kadencję) Marek Wawrzkiewicz uzyskując 96 głosów przy 15 głosach jego kontrkandydata D.T.  Lebiody.

Następnego dnia odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Głównego, na którym dokonano wyboru Prezydium. Wieceprezesami ZG ZLP są: Zbigniew Gordziej, Zbigniew Milewski, Grzegorz Wiśniewski i Andrzej Żor. Sekretarzem generalnym został Jan Cichocki, skarbnikiem Aldona Borowicz, a przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej Kazimierz Burnat. Skład prezydium uzupełniają Andrzej Walter i Andrzej Wołosewicz.

Zarząd powierzył sprawy socjalne Ewie Zelenay, statutowe Wojciechowi Parzyńskiemu, a medialne Kazimierzowi Kochańskiemu

Zjazd odbył się niemal dokładnie w 99 rocznicę zjazdu założycielskiego Związku Zawodowego Literatów Polskich.

Foto: Danuta Perier-Berska