KRAKOWSKA NOC POETÓW, Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy Bibliotece Kraków, 30 czerwca, godz. 18.00

16 Cze


Foto: Danuta Sułkowska i Danuta Perier-Berska


KRAKOWSKA NOC POETÓW

Klub Dziennikarzy Pod Gruszką 30 czerwca 2018 roku zgromadził wielu poetów, jak również miłośników poezji. A wszystko to, działo się w związku z promocją kolejnego 46. Almanachu Krakowskiego Oddziału ZLP. Zaproszeni do prezentowania swojej poezji autorzy (również z innych odległych oddziałów) stawili się osobiście, aby przybliżyć nam swoją twórczość oraz powiedzieć kilka słów o sobie. Tym bardziej doceniliśmy ich trud i wysiłek, który włożyli, aby móc spotkać się z nami.
Kraków – magiczne miasto poetów w tym roku był dla nas bardzo łaskawy. Wysiłek w rozpropagowaniu tej jakże ważnej dla nas  imprezy poetyckiej przyniósł efekty i przywrócił nam nadzieję, że dobra poezja ma swoich miłośników, a atmosfera panująca na sali była dowodem szacunku dla nas wszystkich, jak również dla tych, którzy już odeszli na drugą stronę tęczy, ale żyją w poezji i są przez nas pamiętani. Na zakończenie wiersze czytali poeci z Koła Młodych. Z nadzieją patrzymy jak rosną  skrzydła młodym Pegazom.

Danuta Perier-Berska


XLVI Almanach Krakowskiego Oddziału ZLP

30 czerwca 2018 roku w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką odbyła się promocja 46. Almanachu „Krakowska Noc Poetów”, cyklicznej publikacji Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Poetycki almanach zawiera wiersze 62. autorów: 40. członków zrzeszonych w Oddziale, 7. nieżyjących poetów, 9. zaproszonych z Oddziałów: Dolnośląskiego, Słupskiego i Rzeszowskiego oraz 6.członków Koła Młodych, prowadzonego przez wiceprezes KO ZLP Alicję Tanew. Redaktorką publikacji, projektantką okładki oraz wykonawczynią składu jest Danuta Sułkowska. Grafiką, wykorzystując zdjęcia Danuty Perier-Berskiej i Ireny Kaczmarczyk, opatrzyła almanach Barbara Paluchowa.
Z dużą uwagą wysłuchaliśmy wierszy obecnych na promocji autorów a zwłaszcza tych, którzy pokonali setki kilometrów, aby wziąć udział w naszym krakowskim, poetyckim Święcie. Miłym zaskoczeniem dla zgromadzonych w Sali Fontany twórców była pierwsza prezentacja wiersza przez wnuka Prof. Ignacego St. Fiuta. To na pewno powód do dumy dla naszego związkowego Kolegi (Gratulacje!).
Organizatorzy spotkania zadbali o przypomnienie twórczości zmarłych członków Oddziału. Wiersze ich przeczytał Dariusz Klimczak i prowadząca spotkanie prezes KO ZLP Joanna Krupińska-Trzebiatowska. Wieczór promocyjny oprawiła muzycznie Alicja Tanew.
Była to bardzo udana i pięknie poprowadzona przez Joannę Krupińską-Trzebiatowską, Danutę Sułkowską i Alicję Tanew Krakowska Noc Poetów; przegląd współczesnej poezji, zróżnicowanej tematycznie, dotykającej ludzkich spraw i otaczającej rzeczywistości.

Irena Kaczmarczyk