Wieczór autorski Antoniny Sebesty, Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” 22 marca, godz. 18.00

11 mar

A. Sebesta 1

10580264_1114525538578212_3556602851201746094_n

Tekst i foto: Irena Kaczmarczyk

Antonina Sebesta z domu Ziarkiewicz dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii UJ (1995), nauczyciel akademicki (UP) zajmuje się etyką stosowaną, uprawia publicystykę i poezję. Należała do Koła Młodych KKL przy ZLP w Krakowie. Arkusz „Podpisać się na każdej chmurze” KDK „Pałac pod Baranami” (1988), tomiki „Wykład” (2002) i „Skasowany krajobraz” (2012), „Wystarczą wróble” (2015). Autorka monografii „Etyka i ethos ludzi gór” (2014), „Kłopot z wartościami. Szkice z etyki życia społecznego” (2015). Laureatka przeszło pięćdziesięciu nagród w konkursach literackich. Członek myślenickiej grupy literackiej „Tilia”. Publikowała miedzy innymi w „Życiu Literackim”, „Piśmie Literacko-Artystycznym”, „Końcu Wieku”, „Gazecie Wyborczej”, „Akancie”, „Forum Myśli Wolnej”, „Konspekcie”, „Metaforze”, Współpracuje z rocznikiem „Pamiętnik PTT”, miesięcznikiem ekologicznym „Dzikie Życie” lokalnym pismem społecznym „Sedno”. Wiersze zamieszczała w blisko czterdziestu antologiach, przekład na język rumuński.

Malarstwo Cybisów

zupełnie dobrze można żyć
w państwie krajobrazów
kochać ogrody wypełnione farbą
rodzić martwe natury kwiatów i talerzy

ból zmieści się w rozerwanej pomarańczy
a mądrość w róży
która nie ma siły podnieść głowy