KRAKOWSKA NOC POETÓW 2019, Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy Bibliotece Kraków, 18 czerwca, godz. 18.00

9 Cze


Krakowska Noc Poetów 2019 – promocja Almanachu KO ZLP

39. członków Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, 5. członków Koła Młodych, 12. zaproszonych Gości oraz wiersze nieżyjących Koleżanek i Kolegów KO – oto zestaw poetyckich propozycji XLVII Almanachu 2019.
Redaktorem zbioru jest niezastąpiona Danuta Sułkowska (wiceprezes Oddziału), która dokonała wyboru spośród nadesłanych wierszy i przygotowała do składu komputerowego liczący 140 stron zbiór w jedną czytelną całość. Korektę Almanachu perfekcyjnie wykonała Danuta Perier-Berska (członkini Zarządu KO ZLP). Pięknych fotografii Krakowa użyczył do książki nasz znakomity fotografik, Andrzej Walter, który również pełni funkcję wiceprezesa w Zarządzie KO ZLP.
Promocyjne spotkanie prowadziły: Anna Pituch-Noworolska (prezes Oddziału) i Danuta Sułkowska, które w czterech odsłonach zapraszały autorów do prezentacji utworów. W pierwszej kolejności wystąpili Goście, pośród których znaleźli się znakomici twórcy: Bożena Boba-Dyga (SPP Kraków), Kazimierz Burnat (prezes ZLP Wrocław), o. Eligiusz Dymowski (SPP Kraków), Waldemar Hładki (ZLP Warszawa), Stefan Jurkowski (ZLP Warszawa), Marek Wawrzkiewicz (prezes ZG ZLP Warszawa), Marek Wawrzyński (Sanok), Piotr Żarczyński (ZLP Opole) i Leszek Żuliński (ZLP Warszawa) oraz twórcy niezrzeszeni: Magdalena Węgrzynowicz-Plichta i Andrzej Wojtas z Krakowa.
Po prezentacji zaproszonych Gości, koledzy przeczytali wiersze nieżyjących członków naszego Oddziału: Barbary Dziekańskiej, Zofii Garbaczewskiej-Pawlikowskiej, Anny Kajtochowej, Juliana Kawalca, Macieja Naglickiego, Jerzego Tawłowicza i Lidii Żukowskiej.
Trzecia odsłona należała do kilkudziesięciu zrzeszonych w naszym Oddziale twórców. Po nich zaprezentowali się młodzi autorzy z Koła Młodych. Na tegoroczną promocję Krakowskiej Nocy Poetów Zarząd zaprosił zespół „Małe Kino”, który ostatnio podbija krakowskie sceny. Trudno się dziwić, repertuar piosenki poetyckiej wyborny: Leśmian, Lechoń, Rimbaud, a także wykonanie utworów przez lidera zespołu Jarka Kąkola wraz z towarzyszącymi mu muzykami: Michaliny Putek (skrzypce) i Sebastiana Adamczewskiego (gitara) po prostu znakomite!
Trzeba przyznać, iż Sala Fontany nie przeżywała ostatnio takiego oblężenia. Przez kilkadziesiąt minut wibrowały w powietrzu pod stiukami poetyckie strofy i nietuzinkowe interpretacje muzyczne. Były bisy. A potem miły nastrój towarzyszący promocji przeniósł się do przyległej zabytkowej sali, gdzie na uczestników czekał poczęstunek. Ale może nie sam poczęstunek – tak sądzę – zatrzymał rozgadanych poetów i Gości, a miła atmosfera – dzięki prowadzącym spotkanie – jaka zapanowała od samego początku imprezy artystycznej i utrzymała się do końca na wysokim C.
Należy podkreślić, iż XLVII Almanach Krakowskiej Nocy Poetów jest 21. pozycją wydawniczą z serii Biblioteka Krakowskiego Oddziału ZLP.

Tekst: Irena Kaczmarczyk

Foto: Andrzej Walter

LITERACKI WIECZÓR OTWARTY, Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy Bibliotece Kraków, 11 czerwca, godz. 18.00

16 Maj


Literacki Wieczór Otwarty w Krakowskim Oddziale ZLP

11 czerwca 2019 r. w Klubie Dziennikarzy pod Gruszką odbył się Literacki Wieczór Otwarty zorganizowany po raz pierwszy przez Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich. Mogli w nim wziąć udział twórcy niekoniecznie mieszkający w Krakowie i niekoniecznie zrzeszeni w związkach twórczych, wypowiadając się w dowolnej formie: wiersz, proza, utwór muzyczny. Miło było powitać 5-osobową grupę z Łącka, która przybyła z jej organizatorem, naszym członkiem ZLP – Bronkiem z Obidzy. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy prezentowanych przez nich wierszy oraz piosenek wyśpiewanych przez jednego z jej uczestników. Przybyli również znani w krakowskim środowisku literackim poeci: członkowie Grupy KAŻDY, członkowie Koła Młodych przy KO ZLP a także liczni koledzy i koleżanki z Oddziału. Poziom i charakter prezentowanych utworów był zróżnicowany; smaczku dodały całkiem dobre humorystyczne, dowcipne teksty, limeryki, fraszki i wierszowane bajki dla dzieci. W literackim hyde parku wyśpiewał dwa teksty nasz kolega bard Robert Marcinkowski.
Wieczór poprowadziła Danuta Perier-Berska, która potrafiła zniwelować stres towarzyszący osobom po raz pierwszy występującym w prestiżowej Sali Fontany. Czuwająca nad całością Prezes KO ZLP Anna Pituch-Noworolska z zadowoleniem zapowiedziała kolejne otwarte spotkanie. Można powiedzieć, że był to ciekawy i piękny literacki wieczór. Dobry pomysł na dostrzeżenie i wyławianie talentów.

 

Tekst:  Irena Kaczmarczyk

Foto: Andrzej Walter

Promocja tomu poetyckiego Danuty Perier-Berskiej „Wychodzenie z Raju”, Klub Wola Duchacka, 30 maja, godz. 18.00

15 Maj


Potrójny Jubileusz Danuty Perier-Berskiej

Jubileuszowe spotkanie Danuty Perier-Berskiej odbyło się 30 V 2019 w Klubie Wola Duchacka w ramach kolejnego SABAS-u Beaty Anny Symołon, która prowadziła tę literacko-urodzinową imprezę.
Powody były trzy: promocja najnowszego tomu poetki „Wychodzenie z raju”, 20-lecie pracy twórczej oraz 70. urodziny autorki.
Z ramienia Związku Literatów Polskich głos zabrała prezes Krakowskiego Oddziału prof. Anna Pituch-Noworolska, wypowiadając znamienne zdanie: „Danuta Perier-Berska nie pisze przez nieostrożność; każde słowo w jej wierszach jest wyważone, posiada przemyślany, znaczący ciężar”. Szerzej na temat ostatniego, 14. tomu „Wychodzenie z raju”, wypowiedział się autor recenzji, krytyk literacki, członek naszego Oddziału prof. Ignacy S. Fiut, który przytoczył swoją krytyczną ocenę licznie zgromadzonej publiczności. Potem został odczytany horoskop przez jedną z wokalistek „Porfiriona” i nastąpił oficjalny punkt programu czyli prezentacja poezji promowanego tomu. Wiersze usłyszeliśmy w odautorskiej interpretacji i Beaty Anny Symołon. W prezentację pięknie wkomponowały się wiersze Danusi śpiewane przez Niezależną Grupę Teatralną „Porfinion”. Pełne wdzięku i profesjonalizmu wokalistki wykonały kilka utworów, m.in. Ćmę, Aleję, Noc paryską, do muzyki opiekującej się Zespołem kompozytorki Grażyny Łapuszek. Były również momenty humorystyczne. Dla siedzącej na tronie Jubilatki, Jaro Gawlik wykonał piosenkę „Na 70-lecie” do słów Ireny Kaczmarczyk, która wręczyła również Koleżance opisaną wierszami butelkę szampana i odczytała niektóre z zamieszczonych na niej okolicznościowych rymowanek.
Nie obeszło się oczywiście bez tortu i gaszenia płonących świeczek.

W uroczystości wzięła udział rodzina Danusi z Francji i z Warszawy oraz koleżanki z Leszna. Na pewno zapamiętają tę pięknie zorganizowaną imprezę, pełną ciepła, życzliwości i dobrej poezji. Wywiozą ze sobą też obraz wypełnionej do ostatniego krzesła teatralnej sali Klubu i jej wspaniałych Gospodarzy.

Tekst: Irena Kaczmarczyk

Foto: Maria Leżańska

Spotkanie Koła Młodych, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 7 maja, godz. 17.00

23 Kwi

KOMUNIKAT

Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich zaprasza do Kola Młodych młodzież próbującą swych sił w prozie lub poezji.

Najbliższe spotkanie Koła Młodych odbędzie się 7 maja o godz. 17.00 w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”, ul Szczepańska 1, Kraków.

Spotkanie będzie miało wyjątkowy charakter, ponieważ weźmie w nim udział ROBERT KRÓL – nominowany do siódmej edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej (2019 r.). DLATEGO ZAPRASZAMY NIE TYLKO MŁODZIEŻ, LECZ WSZYSTKICH, KTÓRYM BLISKA JEST POEZJA.

Prowadzenie: Paweł Kuzora i Andrzej Krzysztof Torbus.

Dodatkowych informacji udziela Opiekun Koła Młodych.

adres mailowy: [email protected]

Wieczór autorski Anny Pituch-Noworolskiej, Klub Aktora SPATiF, 17 kwietnia, godz. 18.00

17 KwiAnna Pituch-Noworolska zainaugurowała cykl spotkań poetyckich Krakowskiego Oddziału ZLP w SPATiF- ie

W Klubie Aktora SPATiF w Rynku Głównym w Krakowie odbył się wieczór inauguracyjny promocji poezji członków Krakowskiego Oddziału ZLP. Bohaterką pierwszego spotkania była Prezes KO ZLP Anna Pituch-Noworolska. Autorka w rozmowie z menedżerką Klubu Aktora Julią Bromberek mówiła o swoim dorobku literackim, o inspiracjach twórczych, warsztacie, obrazowaniu, nie tylko w poezji, ale też w prozie, gdyż w jej pisarstwie znajdują miejsce również opowiadania, wspomnienia, które publikowała m.in. w piśmie prozatorskim KO ZLP „Literat Krakowski” a także w tomie „Gobeliny” (2011) i w drugiej części wydanego w 2017 r. tomu „Portret z magnolią”.

Anna Pituch-Noworolska, profesor, specjalista immunologii klinicznej, pediatra posiada wiele pasji: fotografia, podróże, malarstwo, architektura (głównie średniowieczna) – te zainteresowania są częstymi motywami w jej twórczości. Charakterystyczny dla autorki jest liryzm, budowanie nastroju, obrazu, co podkreśliła w słowie krytycznym wydawca książek poetki, Magdalena Węgrzynowicz-Plichta.

Zwyczajowo, wiersze w SPATiF-e, kojarzącym się z kultowym miejscem dostępnym niegdyś wyłącznie dla ludzi teatru i zaproszonych przez nich gości, czytają studenci Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego. Poezję Anny Pituch-Noworolskiej interpretowali: Gabriela Bisinger i Michał Czyż. Pięknie wybrzmiały w tym historycznym i bardzo klimatycznym, wyciszonym wnętrzu Loży.

17 IV 2019

Tekst: Irena Kaczmarczyk

Foto: Andrzej Walter

Wieczór poetycki „Dwaj Panowie J”, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 9 kwietnia, godz. 18.00

13 Mar


Foto: Andrzej Walter


Foto: Danuta Perier-Berska


Dwaj Panowie J.

Tajemnicza zapowiedź spotkania poetyckiego: „Dwaj Panowie J.” została wczoraj rozwikłana przez prowadzącą wieczór w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” wiceprezes Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich – Danutę Sułkowską.

Dwaj Panowie J. to poeci, członkowie ZLP: znany w krakowskim środowisku literackim Józef Janczewski i Janusz Jedynak, który przybył na spotkanie z Nowego Sącza, ale też powiązany jest z Miastem Literatury, ściślej z Oficyną Krakowskiej Konfraterni, w której został wydany w 2013 roku tom jego wierszy „Na dwa głosy”. Tytuł spotkania zainteresował przede wszystkim panów, gdyż zjawili się na widowni w zdecydowanej przewadze, co zauważyła otwierająca wieczór dwóch autorów prezes naszego Oddziału prof. Anna Pituch- Noworolska. Znamienite prowadzenie, wyważone i perfekcyjnie przygotowane przez Danutę Sułkowską słowo wiążące pozwoliło autorom na prezentację wierszy z wybranych tomów oraz rozmowę dotyczącą tematyki utworów, inspiracji poetyckich, warsztatu literackiego a także planów twórczych na najbliższe lata.

Zróżnicowany sposób obrazowania, dobry odautorski przekaz oraz zastosowany umiar w liczbie prezentowanych wierszy podobał się widowni, która miała więcej czasu na kuluarowe rozmowy i oczekiwanie na autografy dwóch Panów J.

A było o czym mówić. Poetę i twórczość Józefa Janczewskiego znamy, więc jego wypowiedź poetycka była dla nas oczywista, natomiast z zasłyszanych na gorąco opinii wynikało, iż duże wrażenie wywarła na słuchających poezja Janusza Jedynaka, bogata w przemyślenia filozoficzne i psychologiczne, zróżnicowana artystycznie, mówiąca o świecie i autorze językiem prostym, ale znaczącym, ważnym. Janusz Jedynak wydał tylko cztery tomiki poezji, ale to zupełnie nie jest istotne, bo otwierając jego książkę, po lekturze jednego wiersza, już jesteśmy schwytani w cudowną sieć jego przemyśleń, słów, znaczeń.

Janusz Jedynak – poeta osobny. Oryginalny. Mający dużo do powiedzenia. Nie tylko wierszem. Pisze również opowiadania oraz różne utwory poetyckie, m.in. haiku, wiersze satyryczne i dla dzieci. Podobnie jak Józef Janczewski (autor 26. tomów poezji) wypowiada się także poprzez rysunek i malarstwo.

Irena Kaczmarczyk

9 IV 2019

Wiosna zaprasza do słuchania poezji

Kolejne (bo już kwietniowe) spotkanie z poezją w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” zorganizował Zarząd Krakowskiego Oddziału ZLP. Wieczór różnił się nieco od poprzednich. Tym razem wzięło w nim udział dwóch poetów: jeden z Krakowa – Józef Janczewski, drugi z Bączej Kuniny k/ Nowego Sącza – Janusz Jedynak. Gości powitała prezes Krakowskiego Oddziału ZLP Anna Pituch-Noworolska, a nad całością spotkania czuwała wiceprezes Danuta Sułkowska, która ze znawstwem i zaangażowaniem prowadziła nas ścieżkami ogrodów poetyckich światów dwóch panów J.J. To było bardzo ciekawe spotkanie. Obaj Panowie poza poezją uprawiają malarstwo. Może dlatego wiersze, które wybrali na ten wieczór, były jakby malowane słowem. Tym razem nie było oprawy muzycznej, natomiast dominowało słowo, na którym słuchacze skupili swoją uwagę, nagradzając brawami obu autorów.

Podsumowując ten wieczór, odniosłam wrażenie, że dla mnie poezja Józefa Janczewskiego jest dosłowna, rozbudowana – choć pełna metafor, które – jak sam poeta mówił – fascynują go od zawsze. Poezja Janusza Jedynaka jest nastrojowa, refleksyjna i oszczędna w słowach; poeta nie wzbrania się (podobnie jak jego kolega) od używania metafor. Gdybym i ja miała użyć przenośni, pisząc o poezji obu Panów, napisałabym tak: poezja Józefa Janczewskiego jest jak wiosenny krokus, trzyma się blisko ziemi, zachęca kolorami, każe się nam zatrzymać, aby podziwiać. Poezja Janusza Jedynaka jest jak majowy bez, na którego kiście składa się moc maleńkich kwiatów, wydających intensywny zapach, któremu trudno się oprzeć. Z tego wieczoru nikt z nas nie wyszedł znużony. Przesyt zawsze jest gorszy od niedosytu, jak to pięknie na pożegnanie powiedziała nasza koleżanka Danuta Sułkowska. I właśnie to uczucie niedosytu towarzyszyło mi podczas powrotu do domu ze spotkania z poezją moich związkowych kolegów.

Danuta Perier-Berska