Promocja tomu poetyckiego Ignacego S. Fiuta „Tylko nie czytaj tego nikomu”, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 24 września godz. 18.00

15 wrz„TYLKO NIE CZYTAJ TEGO NIKOMU”

Promocja najnowszego tomu poezji Ignacego S. Fiuta: „Tylko nie czytaj tego nikomu” odbyła się wczoraj w Sali Fontany Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką”.

Przewrotny tytuł zbioru wierszy okazał się autorską prowokacją. Bo tak naprawdę, zamiarem poety była obrona klasycznych wartości europejskich, zarówno estetycznych, jak i etycznych, w kontekście zachodzących zmian we współczesnym świecie, w którym poeta zauważa ich totalną negację.

Rozmowa, którą prowadziła z autorem Danuta Sułkowska (wiceprezes KO ZLP) oscylowała między filozofią i poezją, jako że Ignacy S. Fiut jest profesorem filozofii i poetą. Profesor swój filozoficzny wywód spuentował, iż filozofia, bliźniacza siostra poezji, również schodzi na manowce, błądzi w kwestii wartości, nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie o istnienie i poznanie świata. A we współczesnym świecie rażą poetę wartości użytkowe, pogoń za dobrami ziemskimi. Brak człowieka w człowieku. I dostrzeżenia siebie w drugim człowieku.

Głębokie rozważania nad kondycją współczesnego świata, zanikającymi relacjami międzyludzkimi, fałsz, obłuda, bezsilność wobec zła, uzupełniały prezentowane wiersze z dwóch ostatnio wydanych tomów wierszy: „Dusze” i „Tylko nie czytaj tego nikomu”. Optymistycznie wybrzmiało stwierdzenie w jednym z utworów – „poeci popychają ziemię do przodu”.

Reasumując, nie było to spotkanie łatwe w odbiorze, wymagało dużego skupienia i zamyśleń nad współczesnym światem i perspektywami jego rozwoju.

Akcentem, wnoszącym nadzieję na normalne relacje międzyludzkie był występ wnuka Ignacego S. Fiuta.

9-letni Wojtek Ignacy Bierówka zaśpiewał a cappella piosenkę dla dziadka. Dojrzały intelektualnie chłopiec może utwierdzić dziadka w przekonaniu, że świat nie jest do końca taki nieludzki. Zły.

Tekst: Irena Kaczmarczyk

Foto: Jakub Bierówka

Promocja tomu poetyckiego Anny Pituch-Noworolskiej „Krajobrazy dni”, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 14.09, godz. 18.00

22 sieSYNTEZA MĄDROŚCI Z OBRAZEM

Promocja nowego zbioru wierszy Anny Pituch-Noworolskiej „Krajobrazy dni”, która odbyła się 14 września 2021 roku w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” była intensywnym i bardzo ciekawym dyskursem pomiędzy prowadzącym spotkanie Andrzejem Walterem i autorką tomu. Andrzej Walter, rasowy recenzent i publicysta, znany z wnikliwego, niekiedy ciętego języka, zadawał poetce wiele pytań z zakresu metafizyki, transcendencji, pojmowania sztuki współczesnej, symboliki związanej z wyrażeniem siebie w poezji, a także znaczenia podróży w życiu autorki i osobistych wątków, które pojawiły się w ostatniej części promowanego tomu.

Anna Pituch-Noworolska, profesor immunolog, udzielała fascynujących odpowiedzi swobodnie poruszając się po świecie literatury i sztuki. W odpowiedzi na pytanie: „czym dla ciebie jest niebo?”, odpowiedziała łacińską maksymą, która widnieje nad wejściem do kościoła ewangelickiego w Krakowie: „Frustra vivit, qui nemini prodest” (Darmo żyje ten, kto nie jest pożyteczny). Autorka „Krajobrazów dni” odpowiadając na pytanie, co sądzi o sztuce współczesnej, opowiedziała się zdecydowanie za sztuką klasyczną, dodając przy tym, iż każde dzieło sztuki (obraz, rzeźba) jest dla niej dialogiem ze światem, równowagą pomiędzy tym „co jest szare a piękne”.

Tom poezji Anny Pituch-Noworolskiej, osadzony głęboko w sztuce, kulturze, odsłaniający wrażliwość na piękno świata i natury, jest lekturą przestrzenną, ciepłą, zadającą pytania o trudne czasy. Poetka, łącząc mądrość z obrazem, potrafi słowami rzeźbić piękny świat. Jest mistrzynią słowa, które leczy.

Interesującą rozmowę uzupełniały prezentowane w odautorskiej interpretacji wiersze i piękne przerywniki muzyki latynoskiej w wykonaniu Adama Hliniaka.

Był to bardzo wartościowy słowo-muzyczny wieczór.

15 IX 20921

Tekst: Irena Kaczmarczyk

Foto: Danuta Perier-Berska, Irena Kaczmarczyk

Krakowski Kiermasz Książki, Plac św. Marii Magdaleny, 7 – 8 sierpnia, godz. 10.00 – 20.00

6 sieMIGAWKA Z KRAKOWSKIEGO KIERMASZU KSIĄŻKI

Po raz drugi Krakowski Oddział ZLP został zaproszony do udziału w Krakowskim Kiermaszu Książki, który w tym roku odbywał się w dniach 07.08 – 08.08 na Placu św. Marii Magdaleny. Dyżury na naszym stoisku pełnili członkowie oddziału – prozaicy i poeci. Zaprezentowany został  ich dorobek twórczy, aby mieszkańcy Krakowa (i nie tylko) mogli spotkać się z nami i porozmawiać o literaturze, a kupując książkę, otrzymać autograf. Na stoisku KO ZLP można było również zakupić publikacje naszego oddziału, czyli Almanach Krakowskiej Nocy Poetów i Literata Krakowskiego. Pogoda w te dni dopisała, więc i ruch turystyczny był bardzo duży. Nasze stoisko stanowiło wyjątek na kiermaszu, ponieważ przygotowany został specjalnie na tę okazję (przez koleżanki poetki) spektakl poetycki „Słońce w kropli rosy”. Do spektaklu zostały wybrane wiersze autorstwa naszych koleżanek i kolegów. Cieszymy się, że po głodzie kwarantannowym mieliśmy możliwość wyjść do ludzi z naszym dorobkiem i podzielić się nie tylko poezją, ale i dobrym słowem i uśmiechem.

Tekst: Danuta Perier-Berska

Foto: Leszek Konarski, Anna Pituch-Noworolska

Krakowska Noc Poetów, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 29 czerwca, godz. 17.00

18 cze


KRAKOWSKA NOC POETÓW 2021
Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich, w dniu 29 czerwca 2021 roku, tradycyjnie zorganizował wieczornicę, zwaną Nocą Poetów. Ta uroczysta impreza odbyła się w urzekającej pięknem Sali Baltazara Fontany w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy Bibliotece Kraków. Powitała nas serdecznie kierująca Klubem pani Grażyna Potoczek. Spotkanie prowadziły, ze zwykłą im swadą, Anna Pituch-Noworolska i Danuta Perier-Berska.
Oczywiście, wszystko odbywało się w obowiązującym reżimie sanitarnym. Niestety, ze względu na epidemię, było to spotkanie zamknięte, dostępne tylko dla członków ZLP i Koła Młodych oraz nielicznych gości. Pierwszym bardzo ważnym punktem programu była promocja, jak co roku, kolejnego, już 49.  Almanachu „Krakowska Noc Poetów” wydanego przez nasz Oddział jako 27. numer wydawniczy Biblioteki KO ZLP. Projekt okładki i skład, z wielką starannością, wykonała wiceprezes Oddziału Danuta Sułkowska. Zamieszczone w tej publikacji fotografie są dziełem prezes naszego Oddziału profesor Anny Pituch-Noworolskiej, zaś korekty dokonała Danuta Perier-Berska.
W almanachu znajdziemy wiersze członków KO ZLP oraz nieżyjących już poetów, tych którzy byli wśród nas, a także gości Krakowskiej Nocy Poetów i autorów z Koła Młodych przy KO ZLP. Słowo o wydanym almanachu wygłosiła, z literackim zacięciem, wiceprezes Danuta Sułkowska.
Przybyli literaci kolejno recytowali swoje wiersze z promowanego almanachu, a nasz bard Robert Marcinkowski przeplatał ich deklamacje śpiewaniem ballad, do których akompaniował sobie na gitarze.
Kolejnym ważkim punktem programu była prezentacja 13. numeru prozatorskiego Pisma KO ZLP „Literat Krakowski”, której profesjonalnie dokonał wiceprezes KO ZLP Andrzej Walter, doceniając wysoki poziom omawianej publikacji.
Jest on 26. numerem wydawniczym Biblioteki KO ZLP. Redakcją  „Literata Krakowskiego” zajmował się zespół w składzie: Danuta Sułkowska, Anna Pituch-Noworolska, Danuta Perier-Berska i Leszek Konarski. Na okładce, a także na stronie tytułowej widnieją ciekawe zdjęcia wykonane przez Annę Pituch-Noworolską, zaś sześć znakomitych fotografii autorstwa Andrzeja Waltera zostało umieszczonych wewnątrz czasopisma. Na okładce znajduje się także akcent jubileuszowy z okazji 100-lecia Związku Literatów Polskich.
Projekt typograficzny, projekt okładki i skład czasopisma to praca Danuty Sułkowskiej.
W „Literacie Krakowskim” opublikowane zostały opowiadania, fragmenty powieści, eseje, reportaże, recenzje i wspomnienia. Wstępem do tej publikacji są „Rozważania o literaturze” Anny Pituch-Noworolskiej, zaś zwieńczeniem list gratulacyjny nadesłany do Krakowskiego Zarządu ZLP przez panią Dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu, Annę Buchmann.
Miło wziąć do ręki obie rzeczone publikacje, nie tylko wszystkim bibliomanom, ale zwłaszcza sympatykom krakowskich zabytków, bowiem ich piękne fragmenty, widniejące na okładkach tych książek, z pewnością ucieszą oko i już na wstępie zachęcą do wgłębiania się w mnogość frapujących i wartościowych tekstów.
Wszystkim, którzy przyczynili się do wydania XLIX Almanachu „Krakowska Noc Poetów” oraz 13. numeru prozatorskiego Pisma KO ZLP „Literat Krakowski”, należą się wielkie podziękowania i słowa uznania za mnóstwo  poniesionego trudu, aby te publikacje trafiły do rąk czytelników, zwłaszcza w tym ciężkim, pandemicznym okresie. Nadzieja rychłego obcowania z pachnącymi jeszcze farbą drukarską lekturami, wynoszonymi z uroczystego wieczoru w kamienicy „Pod Gruszką”, złagodziła nam trudną, pełną wciąż  rygorów sanitarnych, rzeczywistość.
Tekst: Krystyna Alicja Jezierska
Foto: Danuta Sułkowska

Promocja on-line tomów poetyckich Ignacego S. Fiuta, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 28 maja, godz. 18.00

20 maj

Transmisja na stronie facebookowej Klubu Dziennikarzy Pod Gruszką
28 maja, godz. 18.00 

https://www.facebook.com/podgruszka  

Prowadzenie: Danuta Sułkowska 

Recytacja wierszy: Anna Pituch-Noworolska 


W Salonie Literackim Biblioteki Kraków

Bardzo miło jest móc w czasie trudnym dla nas wszystkich korzystać z możliwości oglądania spotkań online z naszymi ulubionymi poetami. Właśnie niedawno, w piątkowy wieczór w Salonie Literackim Biblioteki Kraków odbyła się promocja 2 tomów poetyckich Ignacego Stanisława Fiuta: „Dusze” oraz „Tylko nie czytaj tego nikomu”. Osobą, która prowadziła nas po ścieżkach filozoficznych przemyśleń autora, była Danuta Sułkowska, która na poetyckim szlaku poruszała się w sposób wyrafinowany i precyzyjny, przybliżając nam poezję Profesora Ignacego Stanisława Fiuta. Wiersze z promowanych tomików doskonale wybrzmiały w interpretacji Anny Pituch-Noworolskiej, oraz samego autora. Ciekawe pytania, które padały z ust prowadzącej, od razu prowokowały autora do odpowiedzi. Zaletą tego wieczoru była atmosfera, jaką udało się całej trójce wykreować, dla nas oglądających i słuchających. Czas minął bardzo szybko, a to dowodzi, że wieczór był z duszą i miał w sobie to coś … 

Danuta Perier-Berska

Promocja 13. numeru LITERATA KRAKOWSKIEGO, on-line Facebook Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”, 25 lutego, godz. 18.00

17 lut

LITERAT KRAKOWSKI 13 PDF

Literat Krakowski 13


13. numer LITERATA KRAKOWSKIEGO tym razem on-line

25 lutego 2021 r. to data promocji 13. numeru „Literata Krakowskiego” tym razem w wersji on-line w Salonie Literackim Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy Bibliotece Kraków.
Danuta Sułkowska wiceprezes KO ZLP i nasz związkowy kolega Leszek Konarski podjęli się zadania przybliżenia słuchaczom zarysu sylwetek autorów i fragmentów ich publikacji znajdujących się w promowanym numerze Literata Krakowskiego. Różnorodność cytowanych utworów literackich dała słuchaczom możliwość zapoznania się z zawartością prezentowanego czasopisma. Słowem wstępnym opatrzyła 13. numer Literata Krakowskiego prezes naszego oddziału Anna Pituch-Noworolska. Słowa uznania i podziękowania za poświęcony czas i mrówczą pracę w przygotowaniu tegoż numeru należą się koleżance Danucie Sułkowskiej.
Spotkanie to było zwiastunem kolejnych naszych spotkań on-line w gościnnych progach Salonu Literackiego Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy Bibliotece Kraków. Do zobaczenia i do usłyszenia.

Danuta Perier-Berska