XXXII Zjazd Delegatów Związku Literatów Polskich, Warszawa 8 czerwca 2019 r.

9 Cze

Komunikat Prezesa Związku Literatów Polskich

8 czerwca w warszawskim Domu Literatury odbył się XXXII Walny Zjazd Związku Literatów Polskich, organizacji skupiającej w 21 oddziałach blisko 1000 członków.

Delegaci ocenili działalność Związku w minionej, czteroletniej kadencji i nakreślili plany działania na następną, a wśród nich na obchody 200 rocznicy urodzin Cypriana Norwida przypadającej na rok 2021. Zjazd wybrał Prezesa ZLP, którym został (na piątą kadencję) Marek Wawrzkiewicz uzyskując 96 głosów przy 15 głosach jego kontrkandydata D.T.  Lebiody.

Następnego dnia odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Głównego, na którym dokonano wyboru Prezydium. Wieceprezesami ZG ZLP są: Zbigniew Gordziej, Zbigniew Milewski, Grzegorz Wiśniewski i Andrzej Żor. Sekretarzem generalnym został Jan Cichocki, skarbnikiem Aldona Borowicz, a przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej Kazimierz Burnat. Skład prezydium uzupełniają Andrzej Walter i Andrzej Wołosewicz.

Zarząd powierzył sprawy socjalne Ewie Zelenay, statutowe Wojciechowi Parzyńskiemu, a medialne Kazimierzowi Kochańskiemu

Zjazd odbył się niemal dokładnie w 99 rocznicę zjazdu założycielskiego Związku Zawodowego Literatów Polskich.

Foto: Danuta Perier-Berska

LITERACKI WIECZÓR OTWARTY, Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy Bibliotece Kraków, 11 czerwca, godz. 18.00

16 Maj


Literacki Wieczór Otwarty w Krakowskim Oddziale ZLP

11 czerwca 2019 r. w Klubie Dziennikarzy pod Gruszką odbył się Literacki Wieczór Otwarty zorganizowany po raz pierwszy przez Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich. Mogli w nim wziąć udział twórcy niekoniecznie mieszkający w Krakowie i niekoniecznie zrzeszeni w związkach twórczych, wypowiadając się w dowolnej formie: wiersz, proza, utwór muzyczny. Miło było powitać 5-osobową grupę z Łącka, która przybyła z jej organizatorem, naszym członkiem ZLP – Bronkiem z Obidzy. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy prezentowanych przez nich wierszy oraz piosenek wyśpiewanych przez jednego z jej uczestników. Przybyli również znani w krakowskim środowisku literackim poeci: członkowie Grupy KAŻDY, członkowie Koła Młodych przy KO ZLP a także liczni koledzy i koleżanki z Oddziału. Poziom i charakter prezentowanych utworów był zróżnicowany; smaczku dodały całkiem dobre humorystyczne, dowcipne teksty, limeryki, fraszki i wierszowane bajki dla dzieci. W literackim hyde parku wyśpiewał dwa teksty nasz kolega bard Robert Marcinkowski.
Wieczór poprowadziła Danuta Perier-Berska, która potrafiła zniwelować stres towarzyszący osobom po raz pierwszy występującym w prestiżowej Sali Fontany. Czuwająca nad całością Prezes KO ZLP Anna Pituch-Noworolska z zadowoleniem zapowiedziała kolejne otwarte spotkanie. Można powiedzieć, że był to ciekawy i piękny literacki wieczór. Dobry pomysł na dostrzeżenie i wyławianie talentów.

 

Tekst:  Irena Kaczmarczyk

Foto: Andrzej Walter

Sukces fotograficzny Andrzeja Waltera

15 Maj


Sukces fotograficzny Andrzeja Waltera

W dniu 31 maja Andrzej Walter odebrał z rąk Organizatorów Jubileuszu 120-lecia Muzeum Krakowa Nagrodę za zajęcie I miejsca w Fotograficznym Konkursie w kategorii „Wspólne oglądanie w domowym zaciszu” i wyróżnienie w kategorii „Wnikliwy obserwator”. Wręczanie nagród odbyło się w zacnym miejscu, na scenie krakowskiego Barbakanu. Artystyczne fotografie zostały wyeksponowane na murach Barbakanu oraz umieszczone w pięknym albumie „Jestem Kraków”, gdzie zaprezentowano 120 historycznych fotografii i 120 interpretacji zdjęć współczesnych fotografików, są one odpowiednikami wykonanymi specjalnie na potrzeby tego wydawnictwa. Nagrodzone prace można jeszcze oglądać przez kilka dni. Towarzyszy temu bogaty program artystyczny. Warto pójść i poczuć niecodzienną, krakowską atmosferę.

Tekst i foto: Irena Kaczmarczyk

Promocja tomu poetyckiego Danuty Perier-Berskiej „Wychodzenie z Raju”, Klub Wola Duchacka, 30 maja, godz. 18.00

15 Maj


Potrójny Jubileusz Danuty Perier-Berskiej

Jubileuszowe spotkanie Danuty Perier-Berskiej odbyło się 30 V 2019 w Klubie Wola Duchacka w ramach kolejnego SABAS-u Beaty Anny Symołon, która prowadziła tę literacko-urodzinową imprezę.
Powody były trzy: promocja najnowszego tomu poetki „Wychodzenie z raju”, 20-lecie pracy twórczej oraz 70. urodziny autorki.
Z ramienia Związku Literatów Polskich głos zabrała prezes Krakowskiego Oddziału prof. Anna Pituch-Noworolska, wypowiadając znamienne zdanie: „Danuta Perier-Berska nie pisze przez nieostrożność; każde słowo w jej wierszach jest wyważone, posiada przemyślany, znaczący ciężar”. Szerzej na temat ostatniego, 14. tomu „Wychodzenie z raju”, wypowiedział się autor recenzji, krytyk literacki, członek naszego Oddziału prof. Ignacy S. Fiut, który przytoczył swoją krytyczną ocenę licznie zgromadzonej publiczności. Potem został odczytany horoskop przez jedną z wokalistek „Porfiriona” i nastąpił oficjalny punkt programu czyli prezentacja poezji promowanego tomu. Wiersze usłyszeliśmy w odautorskiej interpretacji i Beaty Anny Symołon. W prezentację pięknie wkomponowały się wiersze Danusi śpiewane przez Niezależną Grupę Teatralną „Porfinion”. Pełne wdzięku i profesjonalizmu wokalistki wykonały kilka utworów, m.in. Ćmę, Aleję, Noc paryską, do muzyki opiekującej się Zespołem kompozytorki Grażyny Łapuszek. Były również momenty humorystyczne. Dla siedzącej na tronie Jubilatki, Jaro Gawlik wykonał piosenkę „Na 70-lecie” do słów Ireny Kaczmarczyk, która wręczyła również Koleżance opisaną wierszami butelkę szampana i odczytała niektóre z zamieszczonych na niej okolicznościowych rymowanek.
Nie obeszło się oczywiście bez tortu i gaszenia płonących świeczek.

W uroczystości wzięła udział rodzina Danusi z Francji i z Warszawy oraz koleżanki z Leszna. Na pewno zapamiętają tę pięknie zorganizowaną imprezę, pełną ciepła, życzliwości i dobrej poezji. Wywiozą ze sobą też obraz wypełnionej do ostatniego krzesła teatralnej sali Klubu i jej wspaniałych Gospodarzy.

Tekst: Irena Kaczmarczyk

Foto: Maria Leżańska

Spotkanie Koła Młodych, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 7 maja, godz. 17.00

23 Kwi

KOMUNIKAT

Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich zaprasza do Kola Młodych młodzież próbującą swych sił w prozie lub poezji.

Najbliższe spotkanie Koła Młodych odbędzie się 7 maja o godz. 17.00 w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”, ul Szczepańska 1, Kraków.

Spotkanie będzie miało wyjątkowy charakter, ponieważ weźmie w nim udział ROBERT KRÓL – nominowany do siódmej edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej (2019 r.). DLATEGO ZAPRASZAMY NIE TYLKO MŁODZIEŻ, LECZ WSZYSTKICH, KTÓRYM BLISKA JEST POEZJA.

Prowadzenie: Paweł Kuzora i Andrzej Krzysztof Torbus.

Dodatkowych informacji udziela Opiekun Koła Młodych.

adres mailowy: [email protected]