Spotkanie w Ciekotach z okazji obchodów 100-lecia Związku Literatów Polskich, 2 lipca 2021 r.

18 czeJUBILEUSZ 100-LECIA ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH W CIEKOTACH

 W dniu 02.07.2021 r. odbyło się w Ciekotach w trakcie Festiwalu Sztuki i Mediów – Otwarte Książki w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” odsłonięcie Zagajnika Literackiego, obelisku upamiętniającego 100-lecie ZLP oraz ławeczek literackich. Inicjatorem takiego uczczenia jubileuszu Związku Literatów Polskich był Krakowski Oddział ZLP. Niestety z powodu epidemii nie udało się tej imprezy przeprowadzić w 2020 roku, czyli roku 100-lecia założenia Zawodowego Związku Literatów Polskich, którego twórcą i pierwszym prezesem był Stefan Żeromski. Pomysł obejmował posadzenie 100 jodeł na 100-lecie Związku oraz umieszczenie tablicy upamiętniającej jubileusz ZLP i powstanie Zagajnika Literackiego. Do inicjatywy dołączyła się Unia Polskich Pisarzy Lekarzy (UPPL). Jodełki zostały posadzone w okolicy ciekockiego stawu z widokiem na otaczające góry. W uroczystości odsłonięcia obelisku z tablicą, Zagajnika Literackiego oraz ławeczek brali udział: dyrektor Szklanego Domu pan Wojciech Purtak, wójt gminy Masłów pan Tomasz Lato, prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich – pan Marek Wawrzkiewicz, prezes Unii Polskich Pisarzy lekarzy – prof. Waldemar Hładki, prezes Krakowskiego Oddziału ZLP – prof. Anna Pituch-Noworolska oraz pomysłodawczyni takiego uczczenia jubileuszu ZLP – Irena Kaczmarczyk – członkini KO ZLP. W krótkich przemówieniach przypomniano postać Stefana Żeromskiego w opinii i utworach Skamandrytów po jego śmierci – Marek Wawrzkiewicz, jako społecznika ale i krytykowanego pisarza – Anna Pituch-Noworolska, pisarza, który nie otrzymał Nagrody Nobla wraz z historią zgłoszenia do niej i Żeromskiego i Reymonta – prof. Bolesław Faron (Krakowski Oddział ZLP) oraz wspomnienie o Bibliotece w Rappersvillu, w której kiedyś Żeromski pracował – Irena Kaczmarczyk. Podwójna ławeczka UPPL i ZLP pozwala na podziwianie stawu i gór oraz rosnącego jodłowego zagajnika. Po tej uroczystości goście udali się do Dworku Stefana Żeromskiego, gdzie na tarasie zaplanowano poetycko-muzyczny spektakl zatytułowany „Słońce w kropli rosy”. Przed spektaklem pani Władysława Szproch, w imieniu Stanisława Nyczaja – prezesa Oddziału ZLP w Kielcach, wręczyła kolegom z Krakowa list i egzemplarz Świętokrzyskiego Kwartalnika Literackiego, w którym oprócz artykułów poświęconych Cyprianowi Kamilowi Norwidowi są również wiersze poetów Krakowskiego Oddziału ZLP. Po wstępie muzycznym, Irena Kaczmarczyk i Anna Pituch-Noworolska czytały wiersze członków Krakowskiego Oddziału ZLP z towarzyszeniem gitary, na której grał Waldemar Hładki. A wszytko to działo się w otoczeniu zieleni, kwitnących rabat koło domu Stefana Żeromskiego przy pięknej, słonecznej pogodzie.

Tekst: Anna Pituch-Noworolska

Foto: Andrzej Walter

Krakowska Noc Poetów, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 29 czerwca, godz. 17.00

18 cze


KRAKOWSKA NOC POETÓW 2021
Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich, w dniu 29 czerwca 2021 roku, tradycyjnie zorganizował wieczornicę, zwaną Nocą Poetów. Ta uroczysta impreza odbyła się w urzekającej pięknem Sali Baltazara Fontany w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy Bibliotece Kraków. Powitała nas serdecznie kierująca Klubem pani Grażyna Potoczek. Spotkanie prowadziły, ze zwykłą im swadą, Anna Pituch-Noworolska i Danuta Perier-Berska.
Oczywiście, wszystko odbywało się w obowiązującym reżimie sanitarnym. Niestety, ze względu na epidemię, było to spotkanie zamknięte, dostępne tylko dla członków ZLP i Koła Młodych oraz nielicznych gości. Pierwszym bardzo ważnym punktem programu była promocja, jak co roku, kolejnego, już 49.  Almanachu „Krakowska Noc Poetów” wydanego przez nasz Oddział jako 27. numer wydawniczy Biblioteki KO ZLP. Projekt okładki i skład, z wielką starannością, wykonała wiceprezes Oddziału Danuta Sułkowska. Zamieszczone w tej publikacji fotografie są dziełem prezes naszego Oddziału profesor Anny Pituch-Noworolskiej, zaś korekty dokonała Danuta Perier-Berska.
W almanachu znajdziemy wiersze członków KO ZLP oraz nieżyjących już poetów, tych którzy byli wśród nas, a także gości Krakowskiej Nocy Poetów i autorów z Koła Młodych przy KO ZLP. Słowo o wydanym almanachu wygłosiła, z literackim zacięciem, wiceprezes Danuta Sułkowska.
Przybyli literaci kolejno recytowali swoje wiersze z promowanego almanachu, a nasz bard Robert Marcinkowski przeplatał ich deklamacje śpiewaniem ballad, do których akompaniował sobie na gitarze.
Kolejnym ważkim punktem programu była prezentacja 13. numeru prozatorskiego Pisma KO ZLP „Literat Krakowski”, której profesjonalnie dokonał wiceprezes KO ZLP Andrzej Walter, doceniając wysoki poziom omawianej publikacji.
Jest on 26. numerem wydawniczym Biblioteki KO ZLP. Redakcją  „Literata Krakowskiego” zajmował się zespół w składzie: Danuta Sułkowska, Anna Pituch-Noworolska, Danuta Perier-Berska i Leszek Konarski. Na okładce, a także na stronie tytułowej widnieją ciekawe zdjęcia wykonane przez Annę Pituch-Noworolską, zaś sześć znakomitych fotografii autorstwa Andrzeja Waltera zostało umieszczonych wewnątrz czasopisma. Na okładce znajduje się także akcent jubileuszowy z okazji 100-lecia Związku Literatów Polskich.
Projekt typograficzny, projekt okładki i skład czasopisma to praca Danuty Sułkowskiej.
W „Literacie Krakowskim” opublikowane zostały opowiadania, fragmenty powieści, eseje, reportaże, recenzje i wspomnienia. Wstępem do tej publikacji są „Rozważania o literaturze” Anny Pituch-Noworolskiej, zaś zwieńczeniem list gratulacyjny nadesłany do Krakowskiego Zarządu ZLP przez panią Dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu, Annę Buchmann.
Miło wziąć do ręki obie rzeczone publikacje, nie tylko wszystkim bibliomanom, ale zwłaszcza sympatykom krakowskich zabytków, bowiem ich piękne fragmenty, widniejące na okładkach tych książek, z pewnością ucieszą oko i już na wstępie zachęcą do wgłębiania się w mnogość frapujących i wartościowych tekstów.
Wszystkim, którzy przyczynili się do wydania XLIX Almanachu „Krakowska Noc Poetów” oraz 13. numeru prozatorskiego Pisma KO ZLP „Literat Krakowski”, należą się wielkie podziękowania i słowa uznania za mnóstwo  poniesionego trudu, aby te publikacje trafiły do rąk czytelników, zwłaszcza w tym ciężkim, pandemicznym okresie. Nadzieja rychłego obcowania z pachnącymi jeszcze farbą drukarską lekturami, wynoszonymi z uroczystego wieczoru w kamienicy „Pod Gruszką”, złagodziła nam trudną, pełną wciąż  rygorów sanitarnych, rzeczywistość.
Tekst: Krystyna Alicja Jezierska
Foto: Danuta Sułkowska

90. urodziny JÓZEFA BRATKO

22 maj

bratkofoto

JÓZEF BRATKO 


JÓZEF BRATKO 

Absolwent dziennikarstwa na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ. Z zawodu dziennikarz. Po studiach ukończonych w 1954 roku i praktykach odbytych w redakcjach Nowin Rzeszowskich i Gazecie Krakowskiej, pracował w Głosie Młodzieży w Krakowie. Do przejścia na emeryturę w roku 1995, był sekretarzem odpowiedzialnym w dzienniku sportowym Tempo w Krakowie. W latach 1995 – 2000 pracował jako redaktor w Gazecie Niepołomickiej. Wcześniej współpracował z Wydawnictwem Literackim. Uprawia reportaż literacko – historyczny o charakterze dokumentalnym, publicystykę, poezję, a także malarstwo sztalugowe olejne, rysunek [wystawa indywidualna w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” oraz zbiorowa w klubie „Paleta” Dworek Białoprądnicki]. Tematami jego prac są głównie portrety oraz martwa natura.
Na gruncie literackim debiutował w prasie krakowskiej reportażami dotyczącymi wydarzeń z okresu II wojny światowej. Jego publikacje ukazywały się m.in. w „Dzienniku Polskim”, „Gazecie Krakowskiej”, „Przeglądzie Tygodniowym”, „Przekroju”, Wieściach”, „Głosie Młodzieży”, jak również w czasopismach słowackich [m.in. Żivot].

W swoim dorobku posiada publikacje książkowe:
„Gestapowcy” [opowieść dokumentalna], Kraków 1985, 1990. Książka przyjęta została przez krytykę z dużym zainteresowaniem. Cezary Leżeński pisał w Nowych Książkach: „Jest to jedna z jakże nielicznych książek mówiących o hitlerowcach i policyjnym systemie Trzeciej Rzeszy. I to widzianym (…) jakby od wewnątrz (…) Warto przeczytać tę książkę, bo jest się czego dowiadywać o stronie przeciwnej w drugiej wojnie światowej”.
„Dlaczego zginąłeś, prokuratorze?” (opowieść dokumentalna) Kraków 1998.
„Czas rozerwany”, (wiersze) 2012.

Publikacje w edycjach zbiorowych:
„Kronika Krakowa” [WL] 1971, 1975-1978;
„Ten drugi brzeg rzeki”
„Umarły świat bohaterów”
„Franka K. żywot niewłasny”,
„Ta 2. kompania”
„Tylko góry zostały te same”
[reportaże historyczno-psychologiczne], [w:] Proza, proza, proza, t.VI Kraków 2000; t. VII Kraków 2001; t. VIII Kraków 2002; t. IX Kraków 2003; t. X 2004;
„Literat Krakowski” 2012-2020;
„Krakowska noc poetów”, wiersze (almanach), Kraków 2002-2021;
„Pożegnanie lata pisarzy i artystów” (almanach) wiersze, Kraków 2005-2014.

Opinie: prof. zw. dr hab. Jerzy Jarowiecki: „…ceniony dziennikarz, znany ze swych zainteresowań historycznych, przed laty z rzetelną dokładnością i uporczywą dociekliwością, tropił różne tajemnice związane z okupacją hitlerowską i systemem policyjnym Trzeciej Rzeszy. Ujawnił wtedy nie tylko literackie walory pióra, ale przede wszystkim warsztat historyka”. Z kolei prof. zw. dr hab. Tadeusz Hanausek o książce „Dlaczego zginąłeś, prokuratorze?” napisał: jest rewelacyjnie ciekawa. […] Ma cechy obszernej monografii z zakresu nauki kryminalistyki. […] … zawiera prawie klasyczne wersje kryminalistyczne i to wersje sprawdzone oraz przekonujące. Ta prawie renesansowa wszechstronność książki czyni z niej niezmiernie interesujące i wartościowe opracowanie. […] Rzetelność Autora, jego wiedza, uczciwość, znakomity zestaw sprawdzonych faktów, doskonała dokumentacja – to czynniki świadczące o licznych i głębokich aspektach naukowych książki”.
Jest członkiem Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

Promocja on-line tomów poetyckich Ignacego S. Fiuta, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 28 maja, godz. 18.00

20 maj

Transmisja na stronie facebookowej Klubu Dziennikarzy Pod Gruszką
28 maja, godz. 18.00 

https://www.facebook.com/podgruszka  

Prowadzenie: Danuta Sułkowska 

Recytacja wierszy: Anna Pituch-Noworolska 


W Salonie Literackim Biblioteki Kraków

Bardzo miło jest móc w czasie trudnym dla nas wszystkich korzystać z możliwości oglądania spotkań online z naszymi ulubionymi poetami. Właśnie niedawno, w piątkowy wieczór w Salonie Literackim Biblioteki Kraków odbyła się promocja 2 tomów poetyckich Ignacego Stanisława Fiuta: „Dusze” oraz „Tylko nie czytaj tego nikomu”. Osobą, która prowadziła nas po ścieżkach filozoficznych przemyśleń autora, była Danuta Sułkowska, która na poetyckim szlaku poruszała się w sposób wyrafinowany i precyzyjny, przybliżając nam poezję Profesora Ignacego Stanisława Fiuta. Wiersze z promowanych tomików doskonale wybrzmiały w interpretacji Anny Pituch-Noworolskiej, oraz samego autora. Ciekawe pytania, które padały z ust prowadzącej, od razu prowokowały autora do odpowiedzi. Zaletą tego wieczoru była atmosfera, jaką udało się całej trójce wykreować, dla nas oglądających i słuchających. Czas minął bardzo szybko, a to dowodzi, że wieczór był z duszą i miał w sobie to coś … 

Danuta Perier-Berska

Promocja 13. numeru LITERATA KRAKOWSKIEGO, on-line Facebook Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”, 25 lutego, godz. 18.00

17 lut

LITERAT KRAKOWSKI 13 PDF

Literat Krakowski 13


13. numer LITERATA KRAKOWSKIEGO tym razem on-line

25 lutego 2021 r. to data promocji 13. numeru „Literata Krakowskiego” tym razem w wersji on-line w Salonie Literackim Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy Bibliotece Kraków.
Danuta Sułkowska wiceprezes KO ZLP i nasz związkowy kolega Leszek Konarski podjęli się zadania przybliżenia słuchaczom zarysu sylwetek autorów i fragmentów ich publikacji znajdujących się w promowanym numerze Literata Krakowskiego. Różnorodność cytowanych utworów literackich dała słuchaczom możliwość zapoznania się z zawartością prezentowanego czasopisma. Słowem wstępnym opatrzyła 13. numer Literata Krakowskiego prezes naszego oddziału Anna Pituch-Noworolska. Słowa uznania i podziękowania za poświęcony czas i mrówczą pracę w przygotowaniu tegoż numeru należą się koleżance Danucie Sułkowskiej.
Spotkanie to było zwiastunem kolejnych naszych spotkań on-line w gościnnych progach Salonu Literackiego Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy Bibliotece Kraków. Do zobaczenia i do usłyszenia.

Danuta Perier-Berska