ZJAZD ZLP 16.05.2015 Warszawa

10 maj

XXXI ZJAZD DELEGATÓW ZLP

XXXI ZJAZD DELEGATÓW ZLP
Warszawa, 16 maja 2015 r
dokonał wyboru nowych władz.
Nowo wybrany Zarząd Główny wybrał Prezydium w składzie:
Marek Wawrzkiewicz – Prezes
Zbigniew Milewski – Wiceprezes
Ryszard Ulicki – Wiceprezes
Andrzej Żor – Wiceprezes
Stefan Jurkowski – Sekretarz generalny
Andzrej Gnarowski- Skarbnik
Kazimierz Burnat – Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej
Aldona Boorowicz – Czlonek Zarządu
Grzegorz Wiśniewski – Czlonek Zarządu
oraz powołał:
Komisję Modernizacyjną z Joanną Krupińską-Trzebiatowską na czele
Komisję Socjalną z Ewą Zelenay na czele

Ponadto na wniosek Krakowskiego Oddziału ZLP przyjął Uchwałę

w sprawie

 Ustalenia i rozgraniczenia zakresu prowadzonej nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego”

____________________________________________________________________

Delegaci KO ZLP:

Bolesław Faron

Ignacy S.Fiut

Roma Jegor

Irena Kaczmarczyk

Dariusz Klimczak

Joanna Krupinska-Trzebiatowska

Pawel Kuzora

Maciej Naglicki

Danuta Perier -Berska

Danuta SuŁkowska

Alicja Tanew

Andrzej Walter