JOANNA POCIASK-KARTECZKA 14 MAJA W KLUBIE DZIENNIKARZY „POD GRUSZKĄ”

22 kwi

J. Pociask-Karteczka - zaproszenie

foto: Andrzej Makuch

Joanna Pociask-Karteczka piewczyni gór

W dniu 14 maja 2015 r. w  Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”, w ramach cyklicznych spotkań „Pieśni dla Erato”, odbyło się spotkanie z Joanną Pociask – Karteczką, poetką natury, metafizycznych wierszy religijnych, ale też poetką uczuć. Autorka podczas wieczoru prezentowała przede wszystkim wiersze poświęcone górom, głównie Tatrom. Przeczytała również kilka utworów nawiązujących do przeżyć związanych z ekspedycjami naukowymi (m.in.w Spitsbergenie) oraz parę ujmujących tekstów dedykowanych przyjaciołom.

Joanna Pociask-Karteczka nie ograniczyła się tylko do recytacji (piękna wyrazista autorska interpretacja!) wierszy, fragmentów poematów, ale na tle wyświetlanych slajdów wyjaśniała pewne zjawiska hydrologiczne, opowiadała o udziale w polarnych badaniach, o licznych wycieczkach, które dały jej okazję do poznania najwyższych gór na wszystkich kontynentach ziemskiego globu. Podkreślała raz po raz w swoich wypowiedziach, że nasze Tatry są najbliższe jej sercu i protestowała ogólnie przeciw „fizycznemu” zdobywaniu szczytów, traktując góry jako sacrum, jako miejsce doznań transcendentalnych.

Do udziału w wieczorze Joanny Pociask-Karteczki została zaproszona młoda poetka Dominika Ostafin, która przeczytała kilka wierszy z debiutanckiego tomu „Za łyżkę tlenu”

Spotkanie poprowadziła prezes KO ZLP Joanna Krupińska – Trzebiatowska. Słowo o Autorce i Jej poezji wygłosił Maciej Naglicki.

Joanna Pociask-Karteczka

 

jak dobrze

 

jest góra którą zdobędą inne nogi

jest ląd do którego przybije inna łódź

jest miłość którą opisze nie to pióro

 

jak dobrze rozbić namiot

w dolinie pokory

 

Joanna Pociask-Karteczka – hydrolog, geograf, profesor, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1983 i 1984 brała udział w polarnych badaniach ekspedycyjnych na Spitsbergenie, gdzie spędziła dwa kolejne sezony letnie prowadząc badania hydrologiczne. W jej naukowym dorobku znajduje się kilkaset naukowych i popularno-naukowych z zakresu nauk o Ziemi (głównie hydrologii i ochronie środowiska). http://www.geo.uj.edu.pl/~j.pociask/).

Autorka tomów poezji: 

Na drugi brzeg (1996), Droga Krzyżowa (1997, 2013), Zostańcie (1999), Ocalenia (2005), Twarze z gór (2008), bez dotyku (2012).

Jej utwory prezentowane były m.in. podczas spotkań i imprez: wernisaż wystawy „Krzyże” Teresy Iwanejko-Tarczyńskiej (Kraków, 1998), koncert pasyjny w kościele oo. Pijarów (Kraków, 1999), myślenickie spotkania „Anioły” (2001, 2002), programy poetyckie w radiu „Alfa” (2002, 2006), Noce Krakowskich Poetów (Kraków 2002, 2007, 2008), Konkurs Jednego Wiersza im. J. Tawłowicza na Harendzie (2013-2014), wieczory autorskie w ramach cyklu „Poezja i muzyka w Ogrodzie” (2002-2007).

Członkini Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

 

Kraków, 15 maja 2015                                                                 Irena Kaczmarczyk