Poetycki event pod pomnikiem Adama Mickiewicza na Rynku Głównym w Krakowie, 19 czerwca 2017 r.

21 Cze

19275018_1501142163281410_2059709109704277328_n - Kopia


Poetycki event pod Pomnikiem Mickiewicza na Rynku Głównym w Krakowie

Rozpoczęła się odnowa Pomnika Adama Mickiewicza. Zasłonięty Wieszcz ożył wczorajszego wieczoru. Krakowscy poeci, członkowie Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich i Koła Młodych, przybyli o godz.19.00 pod Pomnik i tutaj czytali Jego wiersze.Wybrzmiała chóralnie ” Inwokacja” i „Oda do młodości”.
Każdy z poetów zaprezentował też wybrany utwór Mickiewicza. Zaskakujące poetyckie wydarzenie pod Pomnikiem Mickiewicza (od dawna nie udostępnia się tego miejsca poetom) zatrzymywało spacerujących po Rynku turystów i mieszkańców Krakowa. Były to piękne chwile, artystyczny dreszczyk…
Scenariusz naszego eventu sporządziła krakowska artystka, poetka Alicja Tanew – wiceprezes KO ZLP. Pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia jest poetka z Warszawskiego Oddziału ZLP, redaktor naczelna kwartalnika Literacko-Kulturalnego LiryDram – Marlena Zynger.

Tekst: Irena Kaczmarczyk

Foto: Robert Marcinkowski