Promocja książek Ignacego S. Fiuta, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 17 kwietnia, godz. 18.00

26 Mar35-lecie debiutu książkowego Profesora Ignacego S. Fiuta
Promocja książek: „Kultury literackie poetów” i „Pegazowi prosto w oczy”
17 kwietnia 2018 r. w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbyła się promocja dwóch książek profesora Ignacego S. Fiuta połączona z jubileuszem 35-lecia Jego debiutu książkowego. Autor dziesięciu tomów poetyckich i czterech książek poświęconych poezji współczesnej promował tom wierszy: „Pegazowi prosto w oczy” i cykliczną, czwartą z kolei, krytycznoliteracką publikację: „Kultury literackie poetów”.
Przybyłych na uroczystość Gości powitała Prezes Krakowskiego Oddziału ZLP – Joanna Krupińska-Trzebiatowska. Prowadząca spotkanie, członkini KO ZLP – Danuta Sułkowska, wygłosiła rzeczowe, perfekcyjnie przygotowane słowo krytyczne, zwracając uwagę na rzetelny i wnikliwy sposób przedstawienia poetyckich światów w promowanej publikacji. Przytoczyła konkretne liczby twórców i ich dzieł (68 książek 59. autorów, w tym 24 książki koleżanek i kolegów z KO ZLP), które są przedmiotem analizy krytycznoliterackiej w 12. rozdziałach książki: „Kultury literackie poetów”.
Danuta Sułkowska, uważna interpretatorka wierszy prof. Ignacego S. Fiuta (jej autorstwa jest posłowie do promowanego tomu: „Pegazowi prosto w oczy”), odniosła się do intrygującego tytułu zbioru, wyjaśniając zamysł poety filozofa, który podjął w swym dziele ważki problem ludzkiej egzystencji w świecie i w Polsce a także odniósł się do kondycji poezji współczesnej. Zwróciła uwagę na najobszerniejszą część 10. tomu poezji prof. Ignacego Fiuta, dedykowaną „Rogatym duszom przyjaciół poetów”. Pośród nich znaleźli się znani krakowscy twórcy: Józef Baran, Andrzej Warzecha, Andrzej K. Torbus, Adam Ziemianin, Szczęsny Wroński, Danuta Sułkowska, Wanda Łomnicka Dulak, Barbara Paluchowa, Joanna Krupińska-Trzebiatowska, ks. Eligiusz Dymowski oraz pisząca te słowa.
Bardzo interesujące i piękne są zamykające zbiór poetyckie komentarze – dedykacje skierowane do „pozostałych przyjaciół poetek i poetów” – koleżanek i kolegów z Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.
Profesor Ignacy S. Fiut ograniczył się do zaprezentowania kilkunastu utworów wybranych z poprzednich tomów, w tym debiutanckiego, skupiając się na najnowszym zbiorze poetyckim: „Pegazowi prosto w oczy”. Prezentacji książek towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu naszego kolegi Roberta Marcinkowskiego.
Druga część spotkania zmieniła zupełnie nastrój, gdyż posypały się lawinowo wierszowane laudacje koleżanek i kolegów z okazji 35-lecia debiutu książkowego szanowanego i lubianego przez członków KO ZLP Profesora.
Bardzo oryginalną, napisaną po części w języku gwarowym, laudację odczytała w imieniu Sądeczan Wanda Łomnicka-Dulak. Szampańską laudację z „Poetycką receptą na Wenę” przeczytały z podziałem na role, wręczając w imieniu koleżanek i kolegów jubileuszowego, „opisanego wierszem” szampana, członkinie KO ZLP: Irena Kaczmarczyk, Dorota Lorenowicz i Danuta Perier-Berska. Do tego przesłania bukiet z 35. kwiatów dołączyła Sekretarz KO ZLP Anna Pituch-Noworolska. Odśpiewano tradycyjne STO LAT. Na scenie zrobiło się ciasno od chętnych do pogratulowania Profesorowi osiągnięć literackich i naukowych. A potem Autor zaprosił wszystkich na poczęstunek; sam w Sali Fontany długo podpisywał książki. Po złożeniu autografów, przybył do gości i osobiście częstował przednim, jubileuszowym winem. Aż zrobiło się późno; chociaż Kraków dopiero wtedy tętni życiem…
Tekst: Irena Kaczmarczyk
Foto: Danuta Perier-Berska

Filozofia śmierci i wiersze egzystencjalne; Spotkanie z Teresą Weber-Lipiec, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 13 marca, godz. 18.00

23 Lut„Sztuka umierania” – wykład dr Teresy Weber-Lipiec

W dniu 13 marca 2018 r w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbył się wykład pt. „Sztuka umierania”, który wygłosiła Teresa Weber-Lipiec. Prelegentka – dr nauk medycznych, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny paliatywnej, nauczyciel akademicki, zatrudniona w Szpitalu Klinicznym przedstawiła historię sztuki umierania na przestrzeni wieków, wzbogacając ją pokazem multimedialnym, gdzie na drzeworytach obserwowaliśmy sceny umierania w poszczególnych epokach historycznych. Podzieliła się ze słuchaczami obserwacją współczesnej sztuki odchodzenia (dr Teresa Weber-Lipiec na oddziale paliatywnym pracuje od 25 lat), podkreślając iż każdy człowiek ma swój scenariusz umierania i ma prawo do godnego przejścia w stan niebytu. Podczas wykładu wiersze egzystencjalne czytał Jacek Romański. Temat filozofii śmierci wywołał dyskusję, w której udział wzięli profesorowie: Anna Pituch-Noworolska, Bolesław Faron, Ignacy Stanisław Fiut, Józef Lipiec, Janusz Jutrzenka -Trzebiatowski i prowadząca spotkanie prezes KO ZLP Joanna Krupińska-Trzebiatowska. Głos zabrała również prezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.
Warto zapamiętać cytat:
„Każdemu daj śmierć jego własną panie
daj umieranie, co wynika z życia
gdzie miał swą miłość,
cel i biedowanie” (Rainer Maria Rilke)

Foto: Andrzej Makuch

Tekst: Irena Kaczmarczyk

Promocja tomu poetyckiego Anny Pituch-Noworolskiej „Portret z magnolią”, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 20 lutego, godz. 18

6 Lut„Portret z magnolią”- promocja książki Anny Pituch-Noworolskiej
20 lutego 2018 roku w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbyła się promocja książki  „Portret z magnolią” autorstwa Anny Pituch-Noworolskiej. To 7. Publikacja książkowa  członkini Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, pełniącej w Zarządzie funkcję sekretarza. Autorka wydała dotychczas 6 tomów poezji i jeden tom prozy poetyckiej, zatytułowanej „Gobeliny”. Promowana dzisiaj książka zawiera wiersze i króciutkie opowiadania oparte na autentycznych przeżyciach, zapiskach autorki, która pozostawała w domu w wieku lat 9-ciu przez okres jednego roku z powodu choroby. Prowadzący spotkanie reporter i dramaturg Leszek Konarski rozmawiał z bohaterką wieczoru o roli poezji w zawodzie lekarza, jako że prof. Anna Pituch-Noworolska jest pediatrą, immunologiem klinicznym. Zauważył, że wiersze zamieszczone w tomie „Portret z magnolią” mają charakter spokojny, rozluźniający, niwelujący stres. Nic zatem dziwnego, że zadał autorce pytanie: Czy można leczyć poezją? Zapytał również o ulubione miasta, które poetka zwiedziła podczas licznych podróży po świecie. I o kobiecość, która jest wyróżnikiem w twórczości Anny Pituch-Noworolskiej. Poetka, posiadająca talent aktorski, udzielała interesujących odpowiedzi, jak również nietypowo i zaskakująco rozpoczęła spotkanie. Recytowała wiersz, wychodząc na scenę z widowni Sali Fontany. Relaksacyjny nastrój wieczoru podkreśliły utwory, które na gitarze klasycznej pięknie wykonał Adam Hliniak.
Warto przeczytać, co sama autorka mówi o sobie:
„Urodziłam się w Krakowie i tu ukończyłam szkołę, studia medyczne i pracuję nadal jako pediatra, immunolog kliniczny. Mieszkam w Krakowie, który uważam za najpiękniejsze miasto Europy, a ponieważ jednym z moich hobby jest fotografia dokumentuję zarówno rozwój tego miasta jak i renowację jego najstarszych fragmentów. Bardzo lubię spacery po ulicach średniowiecznego Krakowa, powolne pełne zadumy wędrówki po kościołach i  klasztorach wzdłuż Wisły.
Poza fotografią bardzo lubię podróże i przywożę setki zdjęć z różnych miejsc w Europie. Zwiedziłam poza ukochanymi Włochami, Anglię i Szkocję, Finlandię, Litwę, południową Hiszpanię, południową Francję i Niemcy a ostatnio Queensland w Australii. To co najczęściej pojawia się na fotografiach to architektura, najchętniej okresu średniowiecza i przyroda. W Andaluzji i Lizbonie dokumentowałam sztukę świata arabskiego i stylu manuelińskiego.
Wydałam tomiki: „Bukiety czasu” (2006)„Gotyk” (2008) (fascynacja klimatem, sztuką, obyczajami średniowiecza), „Jesienny księżyc” (2009) (m.in. reminiscencje z podróży do Włoch), „Wiersze rozsypane” (2012), „Skrzynia pełna wiatru” (2014) (z reminiscencjami z  podróży do Australii).
Jedynym zbiorem pisanym prozą poetycką są „Gobeliny” (2011) zawierające krótkie opowiadania poświęcone kobietom, ich uczuciom, losom i roli w otaczającej je rzeczywistości. Ten zbiór jest ilustrowany przez Bartłomieja Zembaczyńskiego.
Z racji mojego zawodu i wieku wiele miejsca w wierszach poświęcam przyrodzie, przemijaniu zarówno pór roku jak i naszego życia, które kruche i niepewne jest jak spadająca gwiazda. Często tak krótkie, że nawet wypowiedzieć życzenia się nie udaje.
Poza członkostwem w Związku Literatów Polskich jestem członkiem Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, prowadzę warsztaty poetyckie pt. „Obraz w lustrze” dla osób chorych na schizofrenię”.
Tekst: Irena Kaczmarczyk
Foto: Danuta Sułkowska

WALENTYNKI, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 13 lutego, godz. 18.00

6 LutTrzynastego lutego 2018 r. w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” w Sali Fontany odbyło się spotkanie poetyckie zorganizowane przez Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich z okazji „Walentynek”.
W części oficjalnej Anna Pituch-Noworolska (prowadząca też całe spotkanie), Irena Kaczmarczyk oraz Dorota Lorenowicz, recytowały wiersze miłosne wybitnych poetów z różnych krajów i różnych epok. Z wielkim zainteresowaniem słuchaliśmy utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Cypriana Kamila Norwida, Juliana Tuwima, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Haliny Poświatowskiej i Agnieszki Osieckiej, a nawet czternastowiecznego perskiego poety Hafiza.
Tę część imprezy spiął klamrą poezji śpiewanej Robert Marcinkowski, akompaniując sobie na gitarze. Wysłuchaliśmy w jego wykonaniu piosenek powstałych na podstawie tekstów poetów takich jak Jonasz Kofta („Samba przed rozstaniem”), czy Krzysztof Kamil Baczyński („Sur le Pont d’Avigno”).
Następnie prezentowali wiersze wybranych przez siebie, znanych twórców poezji również inni członkowie KO ZLP, mianowicie Krystyna Alicja Jezierska przedstawiając utwór serbskiego poety z przełomu XIX i XX wieku Aleksy Šanticia oraz Sonet 61 Francesco Petrarki, Ignacy Stanisław Fiut racząc nas wierszem ze swego najnowszego tomiku pt. „Pegazowi prosto w oczy” i Leszek Konarski przedstawiający erotyki Andrzeja Torbusa.
Na scenie występowały również osoby z Koła Młodych KO ZLP. Agata Dziewońska deklamowała utwory Kazimierza Przerwy Tetmajera, Kasia Bułat zafrapowała nas oryginalnością erotyków indyjskiej poetki, a także poetki amerykańskiej, zaś Aleksandra Bułat przypomniała nam wiersze księdza Jana Twardowskiego.
Wychodziliśmy w romantycznych nastrojach, podziwiając piękną scenografię stworzoną na okazję tego wieczoru nasyconego klimatem erotyków.

Tekst: Krystyna Alicja Jezierska

Foto: Dorota Lorenowicz, Irena Kaczmarczyk

NOWOROCZNE SPOTKANIE Z POEZJĄ, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 16 stycznia, godz. 18.00

2 StyW Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbyło się „Noworoczne spotkanie z poezją” zorganizowane przez Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich. Wiersze naszych kolegów i koleżanek czytali członkowie związku, członkinie Koła Młodych działającego przy KO ZLP, jak również krakowscy poeci niezrzeszeni, który przybyli „Pod Gruszkę” 16 stycznia 2018 r. Każdy z uczestników czytał dwa poetyckie utwory ulubionych autorów KO ZLP, uzasadniając krótko swój wybór. Wybrzmiały więc wiersze żyjących członków, jak również tych, którzy odeszli od nas w ostatnich latach. Niektórzy z biorących udział w spotkaniu mieli okazję wysłuchać swoich utworów w interpretacji kolegów i koleżanek. To już drugie tego typu spotkanie KO ZLP wg pomysłu naszej członkini Danuty Sułkowskiej, która jest redaktorką cyklicznych, związkowych publikacji: Almanachu „Krakowska Noc Poetów” i „Literata Krakowskiego”. Kameralne spotkania mają sporo zalet: sprzyjają integracji, pozwalają poznać bliżej siebie nawzajem oraz naszą twórczość. Scenariusz noworocznego poetyckiego wieczoru opracowała prowadząca imprezę Danuta Perier-Berska.

Tekst i foto: Irena Kaczmarczyk

Warsztaty biblioterapii i dramoterapii, 7-15 grudnia, Koncert kolęd, 8 grudnia, WTZ Sala Kameralna, Juszczyn 542B

14 Gru


Dr Dariusz Piotr Klimczak z Krakowskiego Oddziału ZLP w ramach projektu Fundacji „Maximum”:  „JESTEŚMY RAZEM”.
Aktywizacja twórcza i społeczna utalentowanych dzieci niepełnosprawnych
w kooperacji ze Ośrodkami Specjalnymi Małopolski

prowadzi warsztaty biblio i dramoterapii w ośrodkach specjalnych Małopolski z wykorzystaniem tekstów poetyckich członków naszego Oddziału.
Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.