Jerzy Stanisław Fronczek

6 mar

Jerzy Stanisław Fronczek Urodził się 26 lipca 1963 roku w Krakowie. Poeta, kolekcjoner skamieniałości, ezoteryk. Wydał arkusz poetycki – „Kapelusz pełen wiatru” oraz tomiki wierszy: „Ciemna strona Księżyca” (1991), „Ballada o wiklinie” (1991), „Szklany portret dziewczyny” (1992), „Jesień nad Skawą” … Read More »

Arkadiusz Frania

6 mar

Arkadiusz Frania urodził się 4 maja 1973 roku w Przechlewie (obecnie woj. pomorskie). Poeta, prozaik, krytyk literacki. W 1993 roku ukończył Technikum Hutnicze w Zespole Szkół Elektroniczno-Mechanicznych w Częstochowie (technik-elektronik o specjalności: elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa). W latach 1993 … Read More »

Ignacy Stanisław Fiut

6 mar

Ignacy S. Fiut – profesor filozofii w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie od roku 1997. Od roku 2000 kieruje Katedrą Kulturoznawstwa i Filozofii na Wydziale Humanistycznym AGH. Filozof, poeta, krytyk literacki, nauczyciel akademicki. Autor dwunastu tomików wierszy: Próba zapytywania (1989), Prawo … Read More »

Jadwiga Fillman Zwierska

6 mar

Jadwiga Fillman Zwierska Mówią o Niej „Poetka dwóch Ojczyzn”Jadwiga Fillman – Zwierska z domu Maciaszek jest Sądeczanką.Ukończyła Uniwersytety Jagielloński .Przez długie lata mieszkała w U.S.A. na Florydzie ,gdzie aktywnie uczestniczyła w życiu Polonii. Od dwóch lat mieszka w Krakowie.Od r. … Read More »

Bolesław Faron

6 mar

Bolesław Faron pseudonim: Andrzej Turek kryptonimy: beef, B.F. literaturoznawca, krytyk literacki, publicysta Urodził się 17 lutego 1937 roku w Czarnym Potoku, w pow. nowosądeckim. Studiował filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, prof. dr hab. Pedagog w szkolnictwie średnim … Read More »

Stanisław Czerniak

6 mar

fot: Monika Kościółek   Stanisław Czerniak Historyk filozofii, poeta, krytyk literacki, tłumacz, edytor, ur. 1948 w Mikołowie, profesor dr hab., od wielu lat związany z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, gdzie przez wiele lat kierował  Zespołem Badawczym Antropologii … Read More »

Józef Bratko

6 mar

JÓZEF BRATKO Absolwent dziennikarstwa na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ. Z zawodu dziennikarz.Po studiach ukończonych w 1954 roku i praktykach odbytych w redakcjach Nowin Rzeszowskich i Gazecie Krakowskiej, pracował w Głosie Młodzieży w Krakowie. Do przejścia na emeryturę w roku 1995, był … Read More »

Danuta Maria Sułkowska

5 mar

Danuta  Sułkowska Pisarka, publicystka, krytyk literacki Redaktor naczelna „Literata Krakowskiego”, redaktor XLIII – LI  Almanachu Krakowskiej Nocy Poetów; inicjatorka i współorganizatorka ogólnopolskich konkursów poetyckich: „O Wawrzyn Sądecczyzny” oraz „Stary Sącz. Witraż poetycki”; jurorka i redaktor almanachów pokonkursowych. Laureatka II edycji … Read More »