Barbara Krężołek-Paluchowa

6 mar

BARBARA PALUCH (Paluchowa) z d. Krężołek  Ur. w Kobylance w Beskidzie Niskim. Art. plastyk – ASP Kraków, poetka – pisze w języku literackim, w gwarze górali nadpopradzkich i pogórzan, animatorka kultury, przez 22 lata do dzisiaj redaktor naczelna miesięcznika lokalnego … Read More »

Leszek Konarski

6 mar

Leszek Konarski reporter, dramaturg, ur.13.IX.1941 w Krzeszowicach. Jako student polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1962 roku za sztukę „Obsesje” zdobywa wyróżnienie w III Ogólnopolskim Konkursie Debiutu Dramaturgicznego Teatru „Ateneum” w Warszawie, w latach 1961-62 odbywa staż dramaturgiczny w Międzynarodowym Instytucie Teatralnym … Read More »

Dariusz Piotr Klimczak

6 mar

Dariusz Piotr Klimczak (ur. 31 stycznia 1973 r. w Pleszewie) – doktor nauk hum., literaturoznawca, krytyk literacki, wydawca, manager kultury i projektodawca NGO, specjalista dramy edukacyjnej, antropolog kultury i pedagog, uprawia twórczość poetycką i dramatopisarską (pseudonimy: Solidariusz Junosza Sobański, Darios … Read More »

Rafał Kasprzak

6 mar

Rafał „Jeżyk” Kasprzak Poeta urodził się 29 sierpnia 1973 r. w Częstochowie. Wiersze publikował w „Gazecie Częstochowskiej”, „Mini Galerii”, „Alejach 3”, „Echu Dobrodzienia”, „Aspektach Filozoficzno-Prozatorskich”, „Akancie”, „Poezji Dzisiaj”, „Schodach Kawowych”, „Miesięczniku Prowincjonalnym”, „Szafie”, Krajeńskim Kwartalniku Kulturalnym „Obok” oraz prasie zagranicznej, … Read More »

Irena Kaczmarczyk

6 mar

  IRENA  KACZMARCZYK  –Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Językoznawca, bibliotekoznawca, pedagog, animator kultury. Poetka. Publicystka. Należy do Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich Mieszka w Krakowie. Pracowała w Bibliotece Jagiellońskiej, Instytucie Języka Polskiego (PAN) i w XXIX LO im. K. Kieślowskiego w Krakowie. … Read More »

Krystyna Alicja Jezierska

6 mar

Krystyna Alicja Jezierska Poetka, urodzona w Krakowie, tu ukończyła studia i pracowała. Jej wiersze zamieszczane były na łamach: Życia Literackiego, Przekroju, Poezji dzisiaj, publikowane od piętnastu lat w Tygodniku Salwatorskim oraz w licznych almanachach. Pisze również opowiadania prozą, których fragmenty były … Read More »

Roma Jegor

6 mar

  Roma Jegor Jest członkiem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego, laureatką wielu konkursów poetyckich.Wydanie drugiego tomiku p.t. „Bieleją księżyce paznokci” było nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w ogólnopolskim konkursie poetyckim organizowanym przez Towarzystwo Liberum Arbitrium. Pozostałe konkursy, w których była nagrodzona, lub … Read More »

Karl Grenzler

6 mar

Karl Grenzler poeta, prozaik, tłumacz. Urodzony 24.03.1954 r. w Łebie. Mieszka w Wiesbaden. Absolwent Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kustosz biblioteczny, kierownik Biblioteki Instytutu Geografii UJ, Diplom-Bibliothekar w Stadtarchiv und wissenschaftliche Bibliothek w Soest, następnie w Gustav-Lübcke-Museum. … Read More »

Marcin Gołąb

6 mar

Marcin Gołąb Lekarz medycyny, poeta, publicysta, laureat wielu konkursów poetyckich. Swoje utwory publikował w „Gazecie Krakowskiej”, „Lekturze”, „Piśmie Literacko- Artystycznym”, „Życiu Literackim”, „Podhalance”. Członek niezależnej grupy poetyckiej „Werenda”. Autor tomików: „Rozrzucił gwiazdy cerkwiom” (1989), „Okruchy” (1990), „Widzieć czas” (2005). „Świętojańskie … Read More »