Ryszard Sidorkiewicz

6 mar

Ryszard Sidorkiewicz Urodził się 22. lipca 1959 roku w Częstochowie. Poeta, tłumacz, pisuje też recenzje literackie. Z wykształcenia filolog, polonista i rusycysta; pedagog, animator uczniowskiej i nieprofesjonalnej twórczości literackiej. Założyciel oraz prezes Janowskiego Klubu Literackiego, inicjator cyklicznych Jurajskich Jesieni Poetyckich … Read More »

Alicja Pochylczuk

6 mar

Alicja Pochylczuk poetka i tłumaczka współczesnej poezji ukraińskiej. Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim Jest członkiem Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno–Literackiego (STA-L). Wydała kilka tomików poetyckich;  O jeden grzech za mało (1993) Spisek przeciwko cytrynie (1997) Zatrzymać chwilę (1997) … Read More »

Joanna Pociask-Karteczka

6 mar

 Joanna Pociask-Karteczka – hydrolog, geograf, profesor, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. h 1983 i 1984 brała udział w polarnych badaniach ekspedycyjnych na Spitsbergenie, gdzie spędziła dwa kolejne sezony letnie prowadząc badania hydrologiczne. Stopień doktora uzyskała w 1987 r., doktora habilitowanego – … Read More »

Anna Pituch-Noworolska

6 mar

Anna Pituch-Noworolska Urodziłam się w Krakowie i tu ukończyłam szkołę, studia medyczne i pracuję nadal  jako pediatra, immunolog kliniczny. Mieszkam w Krakowie, który uważam za najpiękniejsze miasto Europy a ponieważ jednym z moich hobby jest fotografia dokumentuję zarówno rozwój tego … Read More »

Maciej Pinkwart

6 mar

Maciej Pinkwart Prozaik, poeta, publicysta. Urodzony 16 marca 1948 w Milanówku, od 1974 mieszka na Podhalu (w Zakopanem, od 2000 r. – w Nowym Targu). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1970 filologia orientalna – egiptologia, 1972 – dziennikarstwo, 1983 doktorat na Wydziale … Read More »

Janusz Orlikowski

6 mar

  Janusz Orlikowski Urodził się 6. maja 1960 roku w Częstochowie. Poeta, eseista, zajmuje się również krytyka literacką. Nauczyciel matematyki, pracuje w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. Ukończył studia na Politechnice Częstochowskiej z zakresu mechaniki. Nagrody: Dyrektora … Read More »

Danuta Perier Berska

6 mar

DANUTA PERIER – BERSKA Krakowianka od urodzenia. Kocha Kraków, ale lubi od czasu do czasu poromansować z Paryżem. W poezji ceni sobie prawdę, piękno i dobro. Zrzeszona w Związku Literatów Polskich. W latach 2006 – 2011 pełniła funkcje – najpierw, … Read More »

Jan MJ Masłyk

6 mar

Jan M J Masłyk Poeta, publicysta, plastyk. Należy do Konfraterni Poetów, Klubu Literackiego „Pogórze”. Współzałożyciel Grupy Twórczej „iN-Ti”. Opublikował wiele zbiorów poetyckich, m.in „Jam poeta” (1981), „Wiersze” (1989), „Obudziłam się” (1994), „Będziesz gościem na wieki” (1996), „Chodnik życia” (1997), „Lunaryki” … Read More »

Robert Marcinkowski

6 mar

  Robert Marcinkowski, ur. 1959 w Krakowie. Architekt, nauczyciel akademicki, poeta. Adiunkt na Politechnice Krakowskiej, członek ZLP. W dorobku oprócz realizacji architektonicznych posiada indywidualne wystawy rysunków i fotografii, liczne piosenki autorskie, oraz ilustracje zarówno muzyczne – do prezentacji poetyckich, jak … Read More »