Terminy spotkań KO ZLP w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką – II półrocze 2018 r.

2 Sie
TERMINY SPOTKAŃ KO ZLP W KLUBIE DZIENNIKARZY POD GRUSZKĄ
– II półrocze 2018 r.
9 października – wieczór autorski Pawła Kuzory
23 października – ———————
13 listopada – wieczór autorski Bronisława Kozieńskiego
 23 listopada – termin wolny 
11 grudnia – termin wolny 
17 grudnia – Opłatek