Wieczór literacki poświęcony twórczości Tadeusza Śliwiaka, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 11 kwietnia, godz. 18.00

28 Mar

T. Śliwiak, zaproszenie


17883620_1475772549120174_2458828119935243122_n17883732_1475772192453543_3394896706023905633_n17883976_1475772295786866_4769488328133323991_n17884299_1475772882453474_7128481308593341679_n17903840_1475772182453544_4104672066491945880_n17904125_1475772659120163_6960080021838944683_n17904012_1475772419120187_3734201789115310034_n17884452_1475773522453410_4554979103660934219_n


Wspominaliśmy Tadeusza Śliwiaka
W Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbył się wieczór wspomnieniowy poświęcony Tadeuszowi Śliwiakowi (1928-1994 ) – znakomitemu poecie, autorowi literatury dziecięcej, dziennikarzowi, aktorowi związanemu z krakowskim Teatrem Starym i Teatrem Rozmaitości; członkowi ZLP od 1953 r.
Słowo o Autorze i Jego twórczości wygłosił zaproszony przez Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich prof. dr habilitowany UJ – Stanisław Bryndza-Stabro. Profesor przybliżył słuchaczom sylwetkę autora trzydziestu dwóch tomów poezji wplatając do wypowiedzi – co zapowiedział na początku – osobiste akcenty, jako że znał Tadeusza Śliwiaka, pracującego wówczas w redakcji „Życia Literackiego” i, co podkreślił, Jemu zawdzięcza swój debiut poetycki na łamach w/w prestiżowego krakowskiego tygodnika kulturalno-społecznego (1951-1991). Wykładowca UJ podkreślił, iż ponadczasowość poezji Tadeusza Śliwiaka wynika z jego indywidualizmu, trzymaniu się własnego szlaku pisarskiego, nie uleganiu nowinkom, nie poruszaniu tematów związanych z polityką. Podkreślała to również prowadząca spotkanie prezes KO ZLP Joanna Krupińska-Trzebiatowska, wspominając osobistą rozmowę z Tadeuszem Śliwiakiem w pracowni męża Janusza Jutrzenki Trzebiatowskiego. W spotkaniu uczestniczyła rodzina Tadeusza Śliwiaka: żona Anna i córka Weronika(doktorantka Wydz. Filologicznego na UJ).
W nadzwyczaj pięknej interpretacji Weroniki Śliwiak wysłuchaliśmy kilkunastu utworów Jej Ojca, głównie z tomu „Smuga nadziei”, wydanego w 2014 w serii „Poeci Krakowa”. Wyboru tekstów dokonał prof. Stanisław Bryndza-Stabro.
Wybrane przez siebie wiersze Śliwiaka czytali też członkowie ZLP: Dorota Lorenowicz i Robert Marcinkowski oraz prezes KO ZLP Joanna Krupińska-Trzebiatowska.
Tadeusz Śliwiak jest autorem wielu piosenek. Jedną z nich: „Droga za widokres” do muzyki Marka Grechuty zaśpiewał Robert Marcinkowski. „Krakowska kwiaciarka” wybrzmiała z płyty w wykonaniu Sławy Przybylskiej.
Wieczór wspomnieniowy zakończył się pięknym gestem ze strony Śródmiejskiego Ośrodka Kultury, który przybyłym na spotkanie wielbicielom poezji Tadeusza Śliwiaka nieodpłatnie ofiarował Jego zbiór wierszy „Smuga nadziei”.
Tekst i foto: Irena Kaczmarczyk