Wieczór autorski Krystyny Alicji Jezierskiej oraz koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Huberta Jezierskiego, Dom Kultury Rybitwy, 1 kwietnia, godz. 17.00; Wieczór autorski K. A. Jezierskiej „Moje przeloty”, NCK, 4 kwietnia, godz. 18.00

14 Mar

Jezierska, salon kwiecień 2017 plakat A3 A4wieczór autorski Krystyny Alicji Jezierskiej